Update

De aardappel is populair: friet staat wereldwijd op het menu

7 maart 2019 13:34

Voor veel akkerbouwers is de teelt van aardappelen een belangrijk onderdeel van het bouwplan. De aardappel is zeer gewild en de aardappelsector profiteert dan ook al een tijd van groei in verwerking en export van pootgoed. Maar we moeten wel ons best blijven doen om deze omvang te behouden. Beschikbare grond is schaars en het telen van aardappelen is topsport. Wat zien we voor uitdagingen en oplossingen? Dat lees je hieronder.

Aardappelen in hand

3 handelsstromen van de aardappel: wat zijn de ontwikkelingen?

Ten opzichte van de wereldwijde aardappelproductie (388 ton in 2017) is de handel in aardappelen maar een klein deel. De handel in verse aardappelen, pootgoed en bevroren aardappelproducten was namelijk 7% van de totale Nederlandse productie in 2017. Binnen de sector maken we een verdeling gemaakt in drie handelsstromen: bevroren aardappelproducten, pootgoed en verse aardappelen. Welke trends en ontwikkelingen zien we voor deze drie?


Bevroren aardappelproducten
Van deze drie heeft de handel in bevroren aardappelproducten de afgelopen tien jaar een succesvolle ontwikkeling doorgemaakt. De import van friet, aardappelkroketjes en rösti groeide namelijk van 4,1m naar 7,1m ton in 2017. Deze groei komt vooral door een stijgende consumptie in Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en Azië.


Pootgoedtelers
Ook profiteerden de Nederlandse pootgoedtelers van een toename in de vraag naar speciale frietrassen uit Europa. Tegelijkertijd steeg de export door een groeiende vraag vanuit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Daar ontbreekt namelijk de juiste infrastructuur en is het klimaat niet geschikt voor de teelt van hoogwaardig pootgoed.


Verse aardappelen
Verse aardappelen worden vooral lokaal verhandeld. Een belangrijke trend van de afgelopen tien jaar is de opkomst van Egypte en China, die lokale markten voorzien van verse aardappelen.

De teelt van aardappelen blijft topsport in Nederland

Ondanks dat de aardappel steeds populairder is, loopt de teelt ervan in Nederland tegen grenzen aan. Zo is het geschikte oppervlakte voor de teelt beperkt en kunnen er per hectare niet meer aardappels geoogst worden. Ook zijn er zorgen om de bodemkwaliteit en biodiversiteit. En zijn er steeds meer beperkingen aan het gebruik van gewasbescherming en nutriënten.

“Om tot een duurzame en rendabele voedselproductie te komen, moeten we samenwerken.”

Ook staat de sector voor een nieuwe uitdaging nu het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft opgeroepen om de kringlopen binnen landbouw verder te sluiten. Dit betekent dat de grondstoffen slimmer gebruikt moeten worden. De Rabobank wil een bijdrage leveren aan deze transitie want voor een duurzame en rendabele voedselproductie moeten we samenwerken. Wij ondersteunen dit door kennis te delen, te investeren in netwerken en door innovatief te financieren. In Nederland en wereldwijd. Benieuwd hoe we samen de uitdaging van vandaag oplossen? Bekijk onze video ‘de weg naar verandering ’.

Start met inzichten: de World Potato Map

De agrisector staat voor verschillende uitdagingen op het gebied van financiën, kennis en netwerken. Omdat de Rabobank wil meedenken aan oplossingen voor deze uitdagingen bedachten we de World Potato Map. Deze wereldkaart brengt de belangrijkste handelsstromen in kaart. Daarnaast geeft de kaart een overzicht van trends in aardappelproductie, de top-10 exporteurs van verse aardappelen, pootgoed en bevroren aardappelproducten. En hoe zit het met de prijsvorming op de belangrijkste aardappelmarkten? Ook dat zie je op de kaart. Benieuwd naar de inzichten?

World potato map

De Rabobank volgt de trends en ontwikkelingen in de food- en agrisector op de voet. Benieuwd waar jouw kansen liggen? Neem gerust contact op.