Update

Nederlandse melkgeitensector hoort bij de top, maar kent uitdagingen

11 november 2018 13:52

De afgelopen vijf jaar was er een flinke groei van het aantal melkgeiten en de productie van geitenmelk. Ook is de kwaliteit hoog waardoor Nederland zich onderscheidt van de rest van de geitenzuivelsector. Toch is het een uitdaging om geitenmelk goed in de markt te blijven zetten en zo onderscheidend te blijven. Lees hieronder de nieuwste cijfers en trends uit de melkgeitenhouderij.

Twee jonge geiten in een weiland

Productiegroei zet prijzen geitenmelk onder druk

Tussen 2012 en 2016 is de melkproductie in Nederland 35% gegroeid tot 293 miljoen kilogram geitenmelk per jaar. Op basis van deze cijfers verwachten we dat de melkproductie komend jaar toeneemt tot 350 miljoen kilogram. De snelle groei van de melkproductie, zet de melkprijzen onder druk. De melkproductie is namelijk niet in evenwicht is met de capaciteit van melkverwerkers en de verspreiding naar consumenten. Er is simpelweg teveel melk om die tijdig te verspreiden.

Om ervoor te zorgen dat de markt niet overspoeld wordt met verse melk (en daardoor de afzet lastiger wordt), is het belangrijk dat de melkveebedrijven samenwerken met andere belangrijke schakels en beslissers in de keten.

Nederlandse melkgeitenhouderij behoort tot top van Europa

Wereldwijd wordt er ieder jaar ruim 19 miljard geitenmelk geproduceerd, waarvan het overgrote deel voor thuisconsumptie is. Nederland is na Frankrijk, Spanje en Griekenland de vierde grootste producent van geitenmelk.

De Nederlandse geitenzuivelsector onderscheidt zich van andere landen doordat we ontzettend veel melk produceren voor verwerking in plaats van alleen thuisconsumptie. Daarbij is de kwaliteit van onze zuivelproducten erg hoog. Dit maakt dat Nederlandse geitenmelk steeds populairder is buiten de Nederlandse en Europese grenzen. We verdienen steeds meer aan export van geitenproducten en dan met name geitenkaas. Ook neemt de vraag naar lactosevrije producten vanuit de Verenigde Staten en China toe.

Toppositie behouden betekent grip op kostprijs

Doordat Nederlandse melkprijzen de afgelopen drie jaar hoog waren, was er weinig aandacht voor de grote verschillen in de winstgevendheid van bedrijven. Terwijl die er zeker wel waren. Zodra de prijzen dalen, worden de verschillen tussen melkgeitbedrijven duidelijker, blijkt uit jaarcijfers. We onderscheiden gemiddelde en bovengemiddelde bedrijven. Bovengemiddelde bedrijven hebben veel aandacht voor de gezondheid van hun vee en de kwaliteit van het voer, waardoor ze hun kostprijs verkleinen en hun marge juist vergroten. Zo groeien ze geleidelijk door. Het is voor elke ondernemer van belang om grip over hun kostprijs te behouden.

“Nederlandse geitenmelk steeds populairder buiten de Nederlandse en Europese grenzen.”

Melkgeitenbedrijven moeten op een verstandige manier producten maken waar de markt om vraagt. En dit vraagt weer veel van de ondernemers zelf op het gebied van vakmanschap, commercieel inzicht en omgevingsbewust ondernemen. Door hier strategische keuzes in te maken, kun je als melkgeitenhouder onderscheiden.

Duurzaamheid steeds belangrijker voor de sector

Het wordt steeds belangrijker dat melkgeitenhouderijen duurzamer ondernemen. Dat betekent zorgvuldig omgaan met grondstoffen, het milieu en dieren. De consument is vandaag de dag ook steeds kritischer en verwacht een open en transparante bedrijfsvoering van melkgeitenhouderijen. We zien veel initiatieven ontstaan waarbij ondernemers de burgers in de omgeving opzoeken. Met resultaat: burgers die een melkgeitenbedrijf hebben bezocht, staan vaak positiever tegenover de sector dan daarvoor.

De Rabobank verwacht voldoende toekomstperspectief voor ondernemers die naast vakmanschap ook omgevingsbewust en duurzaam ondernemen.