Update

4 kansen voor toekomstbestendige varkenshouderij

8 oktober 2018 15:36

De varkenshouderij staat voor grote veranderingen. Door maatschappelijke druk, maar ook door strengere wet- en regelgeving over dierenwelzijn, milieu en overlast van bijvoorbeeld geur. Hoe houden ondernemers het hoofd boven water? Door in te spelen op deze vier kansen.

Meteen de diepte in?Lees het volledige artikel.
Twee ondernemers in een varkensstal

Kans 1: werk samen in varkenssector

Als ondernemers samenwerken, staan ze sterker. Zo spelen ze flexibeler in op de vraag naar specifieke varkensproducten, maar kunnen ze ook afspraken maken. Van kwaliteit tot prijzen: door samen te werken weten ondernemers waar ze aan toe zijn. Daarnaast kunnen ze kosten delen, zoals investeringen voor milieuvriendelijke stallen of efficiënte installaties. Deze samenwerking raden we voor de gehele varkensindustrie aan: van varkenshouder tot veevoederbedrijf en vleesverwerker.

“Door samenwerking kunnen ondernemers extra kosten voor welzijn, milieu en maatschappelijke investeringen delen.”

Een goede samenwerking? Samen met andere ondernemers kun je bijvoorbeeld werken aan:

    Meer kennis van je doelgroep. Zo werk je aan verschillende producten voor de juiste markt; Een beter logistiek proces en de houdbaarheid van vlees; Meer mogelijkheden om producten te verkopen op de Nederlandse, Europese en wereldwijde markt.

Kans 2: milieu- en diervriendelijke varkenshouderij

Door de maatschappelijke druk worden varkenshouders gedwongen milieu- en diervriendelijker te ondernemen. Dat is een uitdaging, maar zeker ook een kans. Wat mensen als grootste overlast ervaren, is de geur. Daar kunnen varkenshouders wat aan doen door de uitstoot van ammoniak flink te verminderen. Bijvoorbeeld door te investeren in een duurzaam en uitstoot-arm stal- en houderijsysteem. De uitstoot van geur wordt hierdoor minder en tegelijkertijd krijgen dieren meer de ruimte voor natuurlijk gedrag. Een win-win-situatie, want het is beter voor mens én dier.

Kans 3: kringlooplandbouw in varkenssector

Circulaire landbouw of kringlooplandbouw is de toekomst. Voor de varkenshouderij betekent dat bewust omgaan met grondstoffen. Zo kunnen varkenshouders zelf energie opwekken door bijvoorbeeld zonnepanelen op daken van stallen te plaatsen. Wat ook past bij de kringloopgedachte is afval omzetten naar iets waardevols. Zo is varkensmest een goede vervanger voor kunstmest. Het is dan wel belangrijk dat varkenshouders het laten verwerken in plaats van afvoeren. Door samen te werken met andere ondernemers, zijn de kosten voor de verwerking te delen.

Kans 4: verbeter het imago van varkenshouders

Op dit moment kampt de branche met een slecht imago in de maatschappij. Daardoor is het moeilijk om vergunningen te krijgen en uit te breiden. Het is dus belangrijk dat het imago van de sector beter wordt. We adviseren varkenshouders dan ook het gesprek aan te gaan met tegenstanders en omwonenden. Wederzijds begrip, een flexibele houding, communicatie en respect zijn daarbij noodzakelijk. Ondernemers kunnen vertrouwen terugwinnen door transparant te zijn over hun bedrijf. Door veiligheidsredenen is het vaak niet mogelijk om de staldeuren te openen, maar denk eens aan webcams waarmee consumenten een kijkje in de stal kunnen nemen.

Waar liggen jouw kansen? Ga in gesprek met een van onze experts René Veldman en Matz Beuchel.