Update

Blik op de Wereld: onzekerheid voert de boventoon

10 september 2020 9:03 RaboResearch

Voor 2020 ramen wij een krimp van 4,4 procent voor de wereldeconomie, gevolgd door een groei van 4,0 procent in 2021. Voor de eurozone ramen wij respectievelijk een krimp van 8,9 procent en een groei van 4,3 procent. Overheidssteun voorkomt tot dusver een grote stijging van de werkloosheid en faillissementen. Door de crisis zullen economische structuren sterk veranderen. Landen die erg afhankelijk zijn van bijvoorbeeld toerisme en luchtvaart merken hier het meest van. De onzekerheid loopt verder op door de toenemende geopolitieke spanningen.

Meteen de diepte in?Lees de volledige studie
Corona globe

Nu het economische dieptepunt van de coronacrisis waarschijnlijk achter ons ligt en er ook positieve geluiden zijn rond de ontwikkeling van een vaccin, lijkt er – zeker op de aandelenbeurzen – weer ruimte voor wat meer optimisme. Maar wij denken dat voorzichtigheid nog steeds geboden is, omdat de onzekerheid over het herstel van de reële economie momenteel op veel fronten levensgroot is.

infographic bodw

Onzekerheid op de arbeidsmarkt

De enorme overheidssteun aan het bedrijfsleven maskeert momenteel de werkloosheidscijfers. In sommige landen waar je geen toename van de werkloosheid ziet, zie je namelijk wel een sterke afname van het aantal vacatures. Het zijn vaak jonge mensen met een tijdelijk contract die worden ontslagen. Omdat jongeren vaak ook nog weinig financiële reserves hebben, zijn zij extra kwetsbaar.

Sectorale onzekerheid

Ook is onduidelijk wat sectorale verschuivingen door de coronacrisis voor gevolgen hebben op de internationale handel, investeringen en de arbeidsproductiviteit. Zuid-Europese landen, zoals Griekenland, Spanje en Portugal, zullen waarschijnlijk de grootste sectorale verschuivingen laten zien. Dit omdat het aandeel kwetsbare sectoren (luchtvaart, toerisme, horeca en recreatie) daar relatief het grootst is. We zien dan dus ook dat deze landen het zwaarst zijn getroffen.

De Europese Commissie probeert landen in de eurozone te helpen tijdens de transitiefase via het Europese herstelfonds. Het blijft echter spannend of en hoe snel landen economische hervormingen kunnen doorvoeren. Na de financiële crisis in 2008 heeft niet elk land laten zien dat het ook daadwerkelijk kan hervormen. Het eerste voorstel van Frankrijk ziet er echter veelbelovend uit.

“De rol van China is aan het veranderen”

Geopolitieke onzekerheid

Ook op het geopolitieke front rommelt het. Dicht bij huis is er veel onzekerheid rond de Brexit-onderhandelingen. Maar ook de rol van China is aan het veranderen: de Aziatische reus wil minder afhankelijk zijn van het buitenland en zal zich sterker gaan focussen op de eigen enorme interne markt. Tegen deze achtergrond zal de relatie met de VS de komende periode verder verslechteren en zal de fase-1 deal waarschijnlijk ergens dit jaar nog sneuvelen. Winst van Joe Biden zal hierin naar onze mening weinig verschil maken.