Update

Dienstverlening

27 juni 2018 10:58

De dienstverlening is in fundamentele verandering. Digitalisering, veranderend klantgedrag en versterkte concurrentie spelen daar een belangrijke rol in. Waar liggen kansen? Wat zijn de economische vooruitzichten? En welke ontwikkelingen gaan de wereld van dienstverlening veranderen? In welk deel van de sector je ook actief bent, wij praten je bij.

Iemand geeft een Powerpoint-presentatie

Coronavirus leidt tot forse omzetdaling

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen leiden tot sterk lagere omzetten voor bijna alle bedrijfssectoren in Nederland. De verwachting is dat voor veel sectoren de omzetdaling minimaal aanhoudt tot het laatste kwartaal van 2020.

Bekijk de omzetprognoses per sector

Groei zet door, maar koelt wel af

De zakelijke dienstverlening is een van de snelst groeiende sectoren en draagt ruim 20% bij de Nederlandse economie. De sector bestaat uit bedrijven die specialistische diensten aanbieden, zoals accountants, advocatenkantoren en reclamebureaus. Maar ook uit bedrijven die ondersteunende diensten aanbieden, zoals personeelsdiensten (uitzenden, detacheren en payrolling) en facilitair management (schoonmaken). Lees hier onze verwachtingen voor 2020 en 2021.

Gedreven door de economische conjunctuur en het stabiele ondernemersvertrouwen houdt de groei in de zakelijke dienstverlening ook in 2020 en 2021 aan. De groei zwakt wel wat af. De Rabobank verwacht voor specialistische zakelijke dienstverlening in 2020 een groei van 2% en voor de overige dienstverlening 2,2%. In 2021 zal de groei afnemen tot circa 1,8%.

Oorzaken van de afnemende groei zijn de verwachte lagere economische groei en het aanhoudende tekort aan personeel. Voor bedrijven uit deze sector blijft het voortdurend de uitdaging voldoende onderscheidend te blijven. Daarnaast komt concurrentie niet alleen van binnen de sector, maar ook steeds meer van buitenaf. Dit is te wijten aan snelle technologische ontwikkelingen en innovatie. Innovatieve dienstverleners zijn dan ook kansrijk richting de toekomst.

Het vertrouwen in de dienstenleverancier (klant is koning) is cruciaal om te blijven bestaan en verder te kunnen groeien. De spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op en is volgens ondernemers in de dienstverlening de grootste belemmering om te kunnen groeien.

De belangrijkste ontwikkelingen

    De meeste groei wordt verwacht in de specialistische diensten. Dit betreft organisatie-adviesbureaus, consultants, accountants en juridische dienstverleners. Voor de uitzendbranche (personeelsdiensten) zijn we minder optimistisch en verwachten we omzetkrimp. De uitdaging in de ‘war for people’ bij dienstverleners vraagt om creatieve en innovatieve oplossingen. Innovaties worden zichtbaar. Denk aan Artificial Intelligence (AI) bij uitzenders/detacheerders en robotisering in de accountancy. AI neemt bijvoorbeeld steeds meer de selectie over tussen kandidaat en vacature. De IT-dienstverlening groeit verder door de aanhoudende vraag naar IT-oplossingen, gedreven door digitalisering en innovatie. Er wordt een consolidatieslag verwacht in de sectoren: accountancy, assurantietussenpersonen en kinderopvang. Vanwege de beperkte fysieke ingaande en uitgaande stromen, zijn de kansen voor circulariteit in de zakelijke dienstverlening meer indirect en faciliterend van aard. Zo kunnen adviesbureaus overheden en ondernemers adviseren over circulair ondernemen.