Update

Online retail komt als grote winnaar uit coronacrisis

11 maart 2021 10:26

Voor sectoren die producten leveren voor de woning valt het eenmalige corona-effect weg in 2021. Daarentegen kan de kleding- en schoenensector herstellen vanaf een lage basis. De meeste non-food sectoren zullen in 2021 nog onder het niveau van 2019 uitkomen, met webwinkels als belangrijkste uitzondering. De coronacrisis heeft de shift naar online versneld.

Winkelmedewerker helpt een klant op afstand
Rabo_corona_impact_sector_Detailhandel_HR

Het figuur toont de verwachte omzetontwikkeling van (sub)sectoren ten opzichte van een jaar eerder (j-o-j).
Bron: CBS, RaboResearch en op basis van inzichten sectorspecialisten Rabobank.

Download omzetprognoses voor de sector detailhandel (PDF)

De grote vraag: wanneer gaan winkels weer open?

De omzetprognose voor 2021 bevat veel onzekerheden, met als belangrijkste: wanneer gaan de winkels weer open, zonder al te veel restricties? Voor dit jaar verwachten we dat er in het tweede kwartaal geleidelijk meer versoepelingen komen. We gaan ervanuit dat aan het eind van dit jaar iedereen gevaccineerd is en dat de overheid alle restricties loslaat. De lockdown heeft een enorme impact op de omzet met dalingen van 40 tot 60% in het eerste kwartaal. De volledig wegvallende fysieke omzet wordt maar deels opgevangen door online. Ook het winkelen op afspraak zal, vanwege de beperking van het aantal klanten per etage, relatief weinig opleveren voor de sector als geheel. Vooral de kleinere, lokale winkels zullen hiervan profiteren.

“De coronacrisis onderstreept de noodzaak voor retailers om te digitaliseren.”

Waar fysieke winkels veel omzet verliezen door de lockdown, wint online. De coronacrisis versnelt de al langer zichtbare verschuiving van offline naar online. De verschuiving zal deels permanent zijn. Deze trend onderstreept de noodzaak voor retailers om te digitaliseren. Retailers die alleen een fysiek verkooppunt hebben zijn zeer kwetsbaar.

RaboResearch publiceert elk kwartaal de sectorprognoses in toegevoegde waarde. Dat is de omzet minus de waarde van alle halffabricaten en diensten die bij de productie zijn verwerkt. In de nieuwste publicatie is het moeizame herstel van veel sectoren terug te zien.

Ga naar sectorprognoses in toegevoegde waarde