Update

Vastgoedsector moet samenwerken aan oplossingen

19 oktober 2021 9:00

De vastgoedsector en maatschappij zijn nauw verweven. Kijk maar om je heen. Naar de dorpen en steden waarin we wonen, werken, winkelen en verblijven. Ze zijn niet alleen een verzameling gebouwen, maar dragen ook bij aan onze brede welvaart en veranderen continu. Hetzelfde geldt dus voor vastgoed. We staan nu meer dan ooit voor veranderingen in de maatschappij. En daarmee ook in de vastgoedsector. Denk aan de vraag naar meer en beter betaalbare woningen, transitie van werk- en winkellocaties en klimaatopgave. Wat betekenen die veranderingen? En hoe ga je ermee om? In het bouw- en vastgoedbericht van 2021 vertellen we je er alles over. En in dit artikel geven je alvast een kleine preview.

img-vastgoed-M00243697-07032023

Complexe opgaven voor maatschappij én vastgoed

De opgaven waar we voor staan, zijn ingewikkeld. Er is bijvoorbeeld geen simpele oplossing voor meer en beter betaalbare woningen. De opgaven vragen dan ook om grote investeringen en vergen veel tijd. En daardoor zijn het geen opgaven die je in je ééntje even oplost. We hebben elkaar nodig. En het mooie is: als dat lukt, levert ons dat het meeste voordeel op. Voor onszelf, maar ook voor de generaties na ons.

We moeten dus meer voor elkaar doen. Niet alleen dure, maar ook betaalbare woningen maken. Die niet alleen kwalitatief hoogwaardig zijn, maar ook snel kunnen worden gerealiseerd. We moeten gebouwen die hun functie verliezen transformeren en gebouwen die we nieuw neerzetten flexibeler inrichten. Daarnaast moeten we investeren in verduurzaming en ruimte bieden voor aantrekkelijke openbare ruimtes. En dat binnen niet al te lange tijd. De aanpak van deze opgaven duurt al snel te lang. Die luxe hebben we niet, kijk maar naar de woningmarkt en het klimaat. Niet uitstellen, maar aanpakken dus. Zelfs als we de oplossingen nog niet weten en als het tot extra investeringen leidt.

Het bouw- en vastgoedbericht 2021

In het bouw- en vastgoedbericht van 2021 leggen we je inspirerende verhalen uit de praktijk voor, die stuk voor stuk gaan over stappen die we als sector zetten. Met elkaar en voor elkaar, zodat we vooruit komen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor het grotere geheel: het Nederland van morgen. En zo krijgen we, zoals de titel van ons bericht al zegt meer voor elkaar. Benieuwd? Lees verder in het bouw- en vastgoedbericht.