Een peuter in een regenjas loopt aan de hand over een boomstam

In focus

Rabo bouw- en vastgoedbericht 2021: meer voor elkaar

19 - 10 - 2021

Als belegger, bouwer, ontwikkelaar, beleidsmaker of bestuurder werk je waarschijnlijk, net als wij, in het domein van bouw en vastgoed. In dit bouw- en vastgoedbericht van 2021 vertellen we je meer over de laatste trends en ontwikkelingen in onze sector. En we geven je praktische voorbeelden van oplossingen op verschillende terreinen. Want: samen krijgen we meer voor elkaar.

Bouw en vastgoed zijn belangrijk onderdeel van de maatschappij

Bouw en vastgoed vormen onze leefomgeving. Ze zijn hierdoor nauw verweven met de maatschappij en dus ook met de dynamiek in die maatschappij. Daarin spelen complexe opgaven een steeds grotere rol: goede bereikbaarheid, betere beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, aantrekkelijke werklocaties, sterke en vitale steden en dorpen, verduurzaming van gebouwen, behoud van natuur en meer. Deze thema’s spelen dus ook in de bouw- en vastgoedsector.

In dit bouw- en vastgoedbericht

We hebben verschillende artikelen gebundeld in dit bouw- en vastgoedbericht. Zo krijg jij een totaalbeeld van de ontwikkelingen, uitdagingen én kansen in de sector.

1. De wereld verandert. Verander je mee?
Als de wereld verandert, dan heb je geen andere keus dan mee veranderen. We zetten de veranderingen op een rij én wat het betekent voor de bouw- en vastgoedsector.

2. Verhalen uit de praktijk. Hoe krijg je meer voor elkaar?
Als de maatschappij in beweging is, vraagt dat om snelle actie van bouw en vastgoed. Hoe gaan we vanuit onze sector hiermee om? Dat lees je in acht voorbeelden.

3. Lessen uit de praktijk. Hoe doe je mee?
Wat kunnen we leren uit de verhalen van hoofdstuk twee? We hebben de vier belangrijkste inzichten voor je samengevat.

4. Naar een volhoudbare toekomst. Beweeg je met ons mee?
We geloven in brede welvaart. Daarvoor moeten we werken aan een duurzame, inclusieve en gezonde toekomst.

Case: erfdelen is een mooie bloem in het boeket met seniorenwoningen
In deze case diepen we erfdelen uit als voorbeeld van ‘caring community’s’. Zo zien we mooie kansen om boerenerven te transformeren tot woongemeenschappen.

Case: breng meer flexibiliteit in de vastgoedmarkt
Met flexwoningen kunnen we de woningnood in Nederland op korte termijn oplossen. Deze tijdelijke woningen zijn de toekomst, pleit Janneke van Raak.

Case: slim verduurzamen met een gezonde businesscase
Dit is hét moment om je vastgoed te verduurzamen. Maar hoe doe je dat? En waar begin je? Er zijn verschillende tools op de markt die je ermee helpen. Pim Studio van OVVIA is daar een voorbeeld van.