Update

2. Verhalen uit de praktijk. Hoe krijg je meer voor elkaar?

19 oktober 2021 9:00

In het eerste hoofdstuk van dit bouw- en vastgoedbericht las je het al: bouw en vastgoed zijn nauw verbonden met de maatschappij en juist daarom sterk in beweging. We hebben te maken met complexe, maatschappelijke opgaven zonder pasklare, simpele oplossingen. Toch vragen deze opgaven van alle betrokkenen in de sector snel actie. In dit tweede artikel laten we aan de hand van acht voorbeelden zien hoe marktpartijen omgaan met het speelveld, regels, termijnen en verdienmodellen. Hoe ze ondanks de veranderingen en onzekerheid kansen zien, stappen zetten en vooruit gaan.

Bouw medewerkers op een bouwplaats
Figuur 2 - 20210721B - v1

1. Transformatie van leegstaand vastgoed

We moeten niet alleen gebouwen toevoegen, maar ook weghalen of een andere functie geven. In Nederland staat veel vastgoed leeg. Met de opkomst van thuiswerken en online winkelen, dreigen meer gebouwen hun functie te verliezen. Transformatie biedt hiervoor een oplossing. Lees meer over vastgoed transformeren.

Lees meer over vastgoed transformeren

2. Gemengd ontwikkelen voor toekomstbestendig vastgoed

Er moet niet alleen vastgoed ontwikkeld worden waar nu behoefte aan is, maar ook vastgoed waar in de toekomst nog vraag naar is. Het gedrag van mensen verandert namelijk, en daarmee ook hun behoeftes. Daarom is het goed om vastgoed met verschillende functies te ontwikkelen.

Lees meer over gemengd ontwikkelen

3. Bouw seniorenwoningen helpt doorstroming

Het Nederlandse woningtekort is een groot en dringend maatschappelijk probleem. Maar er is ook veel scheefte in de markt. Starters hebben daardoor moeite om een ruime woning te vinden, terwijl ouderen vaak te groot wonen. Als we die doorstroming verbeteren, dan profiteren beide groepen daarvan.

Lees meer over seniorenwoningen

4. Verduurzaam bestaand vastgoed

Duurzaam vastgoed is de norm. Het is geen hype meer, het is de toekomst waar we ons met het Parijs-akkoord aan hebben verbonden. En er is haast, want hoe langer we wachten, hoe moeilijker het wordt om ons gezamenlijke doel te halen. Daarom moeten we verduurzaming van vastgoed versnellen.

Lees meer over verduurzamen van vastgoed

5. Prefab: sneller, goedkoper en duurzamer

Als we het tekort aan betaalbare woningen op willen lossen, moeten we prefab vaker in zetten. De bouw- en vastgoedsector profiteert op verschillende manieren van deze ontwikkeling in de industrie.

Lees meer over prefab

6. Houtbouw is het verleden én de toekomst

Zand, grind, cement en klei: materialen die we nu veel gebruiken in de bouw. Maar deze materialen zijn niet hernieuwbaar en vaak ook niet goed voor het milieu. Daarom is het belangrijk om verder te kijken naar andere materialen. Hout is daar een goed voorbeeld van.

Lees meer over houtbouw

7. Bouwen met zo min mogelijk uitstoot

De bouwsector kan niet meer om emissieloos bouwen heen: zo min mogelijk schadelijke stoffen uitstoten. Waarom is het zo belangrijk? En wat kunnen bedrijven doen?

Lees meer over emissieloos bouwen

8. Tijdelijke woningbouw lost woningtekort op

We lossen het woningtekort op door snel meer woningen te bouwen. Maar traditionele woningbouw kost veel tijd. Tijdelijke woningbouw biedt een betaalbaar en vooral snel alternatief.

Lees meer over tijdelijke woningbouw

In hoofdstuk 3: lessen die je vooruit helpen

Wat heb je van bovenstaande praktijkverhalen kunnen leren? In het derde hoofdstuk van het bouw- en vastgoedbericht zetten we het voor je op een rij.