Update

3. Lessen uit de praktijk. Hoe doe je mee?

19 oktober 2021 9:00

In het tweede hoofdstuk van dit bouw- en vastgoedbericht heb je onze verhalen uit de praktijk kunnen lezen. Verhalen over uiteenlopende initiatieven die allemaal een bijdrage leveren aan brede welvaart en een betere toekomst voor Nederland. De verhalen laten zien dat partijen nieuwe stappen zetten, ook in veranderende en onzekere tijden. De bouw- en vastgoedsector is dus volop in beweging en ondanks deze complexe markt worden projecten ontwikkeld met maatschappelijke meerwaarde. En precies daar ligt de toekomst van onze sectoren. In dit artikel vertellen we over de lessen die je uit de verhalen kunt halen.

Bouwvakkers op een dak

Meer voor elkaar doen in bouw en vastgoed

Vrijwel iedere ondernemer in bouw en vastgoed wil zo goed mogelijk werken en hoopt dat zijn of haar project of bedrijf succesvol is en blijft. Maar maatschappelijke meerwaarde en brede welvaart gaan over meer dan individueel succes of persoonlijk gewin; we moeten meer voor elkaar doen. Dat houdt in dat je verder kijkt dan je eigen project en je eigenbelang en juist zoekt naar samenwerking, koppelen van belangen en gedeelde meerwaarde. Op die manier dragen bouw en vastgoed positief bij aan de inrichting van ons land en de inrichting van de maatschappij. We bieden zo ruimte aan mensen die ergens willen wonen, werken, winkelen en leven. Allemaal hebben ze baat bij een duurzaam, inclusief en gezond land. Dat bij elkaar opgeteld bepaalt onze brede, maatschappelijke welvaart.

Meer voor elkaar krijgen

Bouw en vastgoed kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken en de brede welvaart. Maar hoe krijg je dit voor elkaar? Het vraagt op veel fronten aanpassing. Successen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en nieuwe garanties komen er niet snel voor in de plaats. De acht voorbeeldverhalen uit dit bouw- en vastgoedbericht laten zien hoe je in zo’n veranderende omgeving toch stappen kan zetten en zo meer voor elkaar kan krijgen.

4 belangrijke lessen die de sector vooruit helpen

Elke deelmarkt, elk bedrijf en elk project is anders. Er zijn geen vaste regels die vertellen hoe het moet. Maar als je wilt veranderen, kun je leren van anderen. We hebben uit de acht voorbeeldverhalen vier waardevolle inzichten voor je samengevat.

Figuur 3 - 20210721C - v2

1. Sta open om te helpen en blijf flexibel
Vastgoed is geen doel, maar een middel. Dat er vraag is naar je product, wil niet zeggen dat die vraag er altijd zal zijn. Wel hebben mensen altijd een gebouwde omgeving nodig om in hun behoeften te voorzien. In die zin is er altijd werk en is er altijd geld te verdienen in de wereld van bouw en vastgoed. Maar daarvoor moet je openstaan om te helpen en de gebruiker centraal stellen. Kijk naar wat mensen willen en waarderen en beweeg daarin mee als de markt er om vraagt. Zoek geen klanten voor je product, maar producten voor je klant.

2. Vorm coalities en werk samen
Complexe problemen kunnen je het idee geven dat je moet pionieren en er alleen voor staat. Maar meestal is dat niet zo. Ga het gesprek aan met andere partijen en wissel kennis uit. Soms ligt de oplossing in het verbinden van specifieke kennis en soms moet je buiten je eigen domein kijken. Vorm coalities en werk samen, dan ga je het snelst vooruit.

3. Denk groots, begin klein
De opgaven waar we voor staan zijn groot en de markt waarin we opereren is complex. Dat kan leiden tot verwarring, verstarring en verlamming. Maar we kunnen niet om deze grote maatschappelijke opgaven heen. Als we deze samen aanpakken hebben we daar allemaal voordeel van. Loop dus niet om de spreekwoordelijke olifant in de kamer heen, maar kijk hem recht in de ogen. Je weet toch hoe je een olifant eet? Precies: in kleine stukjes! En als iedereen een paar stappen in de goede richting zet, dan profiteren we daar allemaal van en gaan we het hardst vooruit.

4. Durf te ondernemen
Ondernemen is kansen in de markt zien en daarop inspelen. In de praktijk merken we dat ondernemers soms bewust en onbewust kansen laten schieten. Ze zijn bijvoorbeeld te druk of vinden het te risicovol. Dat hoort er bij. Maar soms zijn ze bang voor het onbekende. Partijen wachten dan liever tot het oude ‘normaal’ terugkeert. Tegenwoordig werkt deze strategie niet meer, want we bewegen naar een nieuwe toekomst. Teveel afwachten leidt tot vooroordelen, weerstand en beperkingen, niet tot innovatie en vooruitgang.

“Als je gelooft dat je iets toevoegt en daarin succesvol bent kom je het verst.”

Natuurlijk mag je opkomen voor wat je hebt opgebouwd, zeker als je dat al deed met een blik op de toekomst en wensen van de gebruiker, maar voorkom dat je stil blijft staan. Zorg dat je altijd met een open blik naar de markt kijkt. Vraag jezelf af of wat je doet ook morgen nog het beste is voor je klant en pas je plan waar nodig aan. Kom je tot de conclusie dat het tijd is om te bewegen? Durf dan ook echt te ondernemen. Want als je gelooft dat je iets toevoegt en daarin succesvol bent, kom je het verst.

In hoofdstuk 4: wat je kunt doen voor een volhoudbare toekomst

In het volgende artikel van dit bouw- en vastgoedbericht lees je hoe je zelf bijdraagt aan een inclusieve, duurzame en gezonde samenleving. En hoe Rabobank hierbij kan helpen.