Onderzoek

Graag één portie digitale flexibiliteit voor de horeca

31 januari 2022 9:00 RaboResearch

Corona en de noodzaak tot flexibiliteit hebben de technologische ontwikkelingen in de horeca versneld. Digitalisering is een vast onderdeel van het strategisch plan geworden.

horeca tablet

De consumentenvraag voor horeca is er dadelijk nog. Dat hebben de zomer van 2020 en de herfst van 2021 wel duidelijk gemaakt. Maar de bedrijfsvoering is voor horeca-ondernemers wel degelijk veranderd. Meer flexibiliteit in de operatie is noodzakelijk. Nu en in de toekomst. Technologie kan daarbij op verschillende manieren een rol spelen.

Door de (partiële) lockdowns is de sector de afgelopen twee jaar versneld gedigitaliseerd. Thuisbezorgen en afhalen kregen een enorme boost en er zijn allerlei technologische oplossingen geïmplementeerd op het gebied van bestellen, betalen, bediening en mogelijk zelfs in de keuken om contactmomenten te verminderen en social distancing mogelijk te maken.

We lijken aan de vooravond te staan van een terugkeer naar ‘normaal’, maar er zijn nog steeds genoeg uitdagingen voor de horeca: de dreiging van beperkende maatregelen houdt voorlopig wel even aan, het personeelsgebrek is nog nijpender dan pre-corona, de kosteninflatie tiert welig en ’thuis-uit-eten’ is een blijvend fenomeen. Ook de komende jaren zal er dus een beroep worden gedaan op de flexibiliteit van de horeca-ondernemer. Digitalisering wordt een vast onderdeel van het strategische plaatje. In RaboResearch What’s on the Menu 1Q 2022 lezen we dat twee aspecten momenteel internationaal veel aandacht krijgen: systeemintegratie en eigen apps.

Systeemintegratie – meer dan de som van de delen

Onder tijdsdruk is er de afgelopen twee jaar veel ad hoc geïnvesteerd in verschillende technologieën en systemen. Naar onderlinge samenhang is wellicht nauwelijks gekeken. Een beetje kok zal beamen dat verschillende ingrediënten in een gerecht elkaar dienen te versterken voor het beste resultaat. Met digitalisering is het niet veel anders. Om flexibel te kunnen opereren, dient alle technologie, zowel voor als achter de schermen, goed op elkaar afgestemd te zijn. Systeemintegratie vraagt daarom de nodige prioriteit de komende jaren.

Apps – terug in eigen beheer

Tijdens de lockdowns heeft thuisbezorging een enorme vlucht genomen. ‘Thuis-uit-eten’ is door de consument omarmd. De heropening van fysieke restaurants lijkt weinig impact te hebben op de vraag naar dit soort gemaksconcepten. Het bestelproces en de bezorging werden de afgelopen jaren vaak uitbesteed aan bezorgplatforms, maar daar beginnen grotere restaurantketens deels van terug te komen. Vanuit strategisch oogpunt hebben verschillende Amerikaanse restaurateurs ingezet op een versnelde uitrol van hun eigen bestel-apps (zie figuur 1).

Niet dat een eigen app voor alle horeca-ondernemers een haalbare kaart is, maar net zoals bij de Amerikaanse concullega’s kan kritisch nadenken over de winstgevendheid van bezorgorders, klantloyaliteit en toegang tot relevante data over bezorgklanten natuurlijk nooit kwaad.

Figuur 1: QSR restaurants in de VS brengen actief hun apps aan de man

figuur1
Bron: QSR Magazine en apptopia 2021