Onderzoek

Inkoopkosten blijven een uitdaging voor horecaondernemers, ook in 2023

19 december 2022 10:00

Onzekerheid over de consumentenvraag en stijgende kosten resulteren in een cocktail die bij voorbaat een kater oplevert bij horecaondernemers. Om toch iets van houvast te bieden bij de menuplannen voor 2023, hebben wij onze food & agri-analisten gevraagd naar hun verwachtingen voor de prijzen van de belangrijkste voedingsmiddelen voor de komende maanden. Veel producten worden duurder, maar er zijn verschillen.

Latin American chef looking for some ingredients in the pantry at a commercial kitchen

Ook in de foodservice-groothandels lijkt er voorlopig geen einde te komen aan de stijgende voedingsmiddelenprijzen. Op de wereldmarkten zien we prijzen voor de belangrijkste landbouwproducten enigszins afkoelen ten opzichte van de piekniveaus uit mei 2022, maar het duurt nog even voor die prijsdalingen zich doorvertalen in groothandelsprijzen. Bij veel voedingsmiddelenproducenten lopen de kosten juist nog steeds op door duurdere energie, hogere personeelskosten, een duurdere dollar en stijgende interestkosten. De vooruitzichten voor de tweede helft van 2023 zijn over het algemeen beter dan het eerste deel van volgend jaar. Gezien alle geopolitieke spanningen, zoals de oorlog in Oekraïne, in combinatie met wereldwijd lage voorraadniveaus zullen de wereldmarktprijzen volatiel blijven.

Inkoopkosten van eten en drinken van een restaurant vormen grofweg een derde van de omzet, Dat is ook een beetje afhankelijk van de format van het restaurant. Omdat andere kosten zoals salarissen en huren nog lastiger aan te passen zijn, komt het voor de horecaondernemer veel aan op het managen van de kostprijs van het menu. Enerzijds door nóg beter op het tegengaan van voedselverspilling te sturen, anderzijds door slim in te kopen. Hierbij daarom de verwachtingen van onze food & agri-analisten voor de belangrijkste categorieën:

The Ugly: weersomstandigheden, dierziektes en energiekosten

Het zijn niet alleen de energieprijzen die hun stempel op de vooruitzichten drukken. Zeker in verse producten spelen weersomstandigheden en dierziektes – uiteraard – een rol. Dat zien we bijvoorbeeld terug in olijfolie, kip en eieren, waar respectievelijk slecht weer in Spanje en vogelgriep de productievolumes drukken. De hogere energiekosten zien we vooral terug in diepgevroren groenten en aardappelproducten (frites).

The Bad: inflatie

In productcategorieën zoals vis, varkensvlees, bier, wijn en bakkerij-artikelen verwachten onze analisten dat nog niet alle kosteninflatie van 2022 in de prijzen is meegenomen. Daar zullen de inkoopprijzen begin volgend jaar op zijn minst stabiel zijn en wellicht nog iets oplopen. Het zijn dan met name energie-, veevoer- en verpakkingskosten (met name glas) die een duit in het zakje doen.

The Good: meer voorraad, meer aanbod

Beter nieuws is er te melden over bijvoorbeeld garnalen en karton. Door hogere voorraden zou de marktprijs van deze producten in de eerste helft van het jaar relatief onder druk kunnen komen. Mogelijk geldt dat ook voor rundvlees, waar het aanbod iets lijkt te verruimen. Daarnaast zullen de marktprijzen voor zuivel, andere oliën dan olijfolie en koffie naar verwachting in 2023 licht dalen. Dalen betekent niet dat deze producten meteen goedkoop worden. De prijzen zullen volgens onze analisten flink boven de niveaus van voor corona blijven.

Lees meer over de verwachtingen van onze analisten ten aanzien van genoemde producten.

Veel inkoopprijzen gaan de komende maanden omhoog. Verspilling terugdringen, kostenbeheersing en de menusamenstelling onder de loep nemen blijven noodzakelijk voor de horeca. Dat zal echter niet altijd genoeg zijn om de winstmarge te stutten. Dan is het verhogen van de menuprijs onontkoombaar.