Kinderen worden voorgelezen

Lang en gelukkig lezen met de VoorleesExpress

Ademloos luisteren naar papa of mama die een mooi boek voorleest. Dat is niet alleen fijn, maar ook heel goed voor je taalgevoel. Helaas zijn er veel kinderen die dit moeten missen. De VoorleesExpress schiet hen te hulp. Kijk (én luister) hieronder naar hun mooie verhaal.

Een feestje in het park

Voor wie is de VoorleesExpress?

Kinderen aan wie nooit een boek voorgelezen wordt, groeien vaak op in een ‘taalarme thuisomgeving’. Het risico is dat ze hierdoor een achterstand oplopen – in hun taalkennis én op school. En dat beperkt uiteindelijk ook hun toekomstkansen.

Speciaal voor zulke gezinnen is er de VoorleesExpress. Vrijwilligers van deze stichting gaan twintig keer op bezoek bij een gezin om een uurtje voor te lezen. Dat is al heel verrijkend voor het taalgevoel van deze kinderen. De kans is groot dat ze het meteen beter doen op school. Ook is de hoop dat kinderen én ouders enthousiast raken over de magie van boeken en verhalen. En dat deze ouders hierna zelf ook gaan voorlezen, om zo de kansen van hun kinderen te vergroten.

Hoe helpt Rabobank?

Kinderen verdienen gelijke kansen om zich te ontwikkelen. We zijn daarom erg blij met het werk van de vrijwilligers van de VoorleesExpress. Wel gooide de coronacrisis roet in het eten, omdat de vrijwilligers ineens niet meer op bezoek konden bij de gezinnen. Videobellen bleek een mooi alternatief, al had niet elk gezin hiervoor een geschikt apparaat. Met steun vanuit Rabo ClubSupport kon de VoorleesExpress iPads kopen. Die leenden ze uit aan gezinnen, zodat voor álle kinderen het verhaaltje gewoon kon doorgaan.