Twee installateurs plaatsen zonnepanelen

Verduurzamen Maatschappelijke Gebouwen

Als coöperatieve Rabobank willen wij een actieve bijdrage leveren aan een duurzamere leefomgeving. Daarom investeren we in zonnepanelen voor maatschappelijke gebouwen zoals scholen, musea, bibliotheken, theaters, clubhuizen en buurthuizen. Als lid van Rabobank bepaal jij mee welke maatschappelijke gebouwen Rabobank helpt te verduurzamen door middel van zonnepanelen. Goed voor jou & goed voor jouw omgeving.

Meld jouw maatschappelijke gebouw aan!

Gebruik je unieke inschrijfcode en doe mee.

Zo dragen wij bij aan een duurzamere leefomgeving

Bedrijf met zonnepanelen

Verduurzamen van maatschappelijke gebouwen

Maatschappelijke gebouwen vervullen een belangrijke functie in ons dorp, stad of gemeente. Als coöperatieve Rabobank willen we helpen om te verduurzamen.

Illustratie van twee mensen die met elleboog in elleboog lopen

Verduurzamen van lokale leefomgeving

Maatschappelijke gebouwen zijn de centrale punten van jouw leefomgeving. Zonnepanelen op deze daken maakt jouw leefomgeving dus direct duurzamer.

Lange garantietermijn van 10 jaar

Versnellen van de energietransitie

Door maatschappelijke gebouwen in heel Nederland te verduurzamen, dragen we bij aan het versnellen van de energietransitie.

Twee installateurs plaatsen zonnepanelen

Hoe werkt deze actie?

Om de lokale leefomgeving te verduurzamen helpt Rabobank de eigenaren van maatschappelijke gebouwen bij het aanschaffen en installeren van zonnepanelen. Dit zijn gebouwen die klant zijn van Rabobank en de leefomgeving kenmerken. De lokale ledenraden hebben zeggenschap over welke gebouwen uitgenodigd worden. Vervolgens kunnen Rabobank-leden online op hun favoriete gebouw stemmen. De winnende panden ontvangen 50% van de kosten voor aanschaf en installatie. Dit regelen we samen met onze partner SolarNRG, die zorgt voor de levering en installatie van de zonnepanelen.

Stappen

Inschrijven 16 december 2021 t/m 14 februari 2022

Eigenaren van maatschappelijke gebouwen ontvangen een digitale uitnodiging met unieke inschrijfcode om zich online aan te melden.

Bekendmaking deelnemers voor 20 februari 2022

De lokale ledenraden maken de deelnemers bekend. Deze maatschappelijke gebouwen worden gecheckt op de toepasbaarheid van zonnepanelen op het dak en online bekendgemaakt.

Online stemmen door leden vanaf 28 februari 2022

Alle Rabobank-leden kunnen online stemmen op hun favoriete gebouw.

Bekendmaking winnaars – april 2022

De stemmen zijn geteld en de winnaars worden per leefomgeving bekendgemaakt.

Financiële ondersteuning

Rabobank betaalt de helft van de kosten voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen aan de eigenaar van het maatschappelijke gebouw.

Leggen van zonnepanelen

De zonnepanelen worden binnen een jaar na het bekendmaken van de winnaars gelegd door SolarNRG.

Welke vorm van financiële ondersteuning biedt Rabobank?

Rabobank wil graag de stap om te verduurzamen verkleinen en de stap naar een groener Nederland vergroten. Mocht de financiering van de helft voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen niet mogelijk zijn, dan kan de bank uiteraard helpen met oplossingen, zoals een Groenlening of financial lease.

Ook zijn er subsidiemogelijkheden zoals:

Wanneer komt een maatschappelijk gebouw in aanmerking?

Alle eigenaren van maatschappelijke gebouwen die klant zijn van Rabobank, een uitnodiging hebben ontvangen en de check hebben doorstaan, mogen deelnemen aan de actie. Er is sprake van een maatschappelijk als het gebouw een maatschappelijk doel dient en bijdraagt aan de lokale leefomgeving. Tot maatschappelijke gebouwen behoren o.a. de volgende gebouwen: culturele gebouwen, bibliotheken, theaters, clubhuizen, scholen, buurthuizen.

Deelname wordt bepaald aan de hand van het inschrijvingstraject waarin de toepasbaarheid van zonnepanelen op jouw maatschappelijke dak wordt getoetst. Bekijk de voorwaarden voor een volledige uitleg.

Heb je een vraag? Misschien vind je hier het antwoord:

Welke maatschappelijke gebouwen komen in aanmerking voor deze actie?

Om deel te mogen nemen aan de actie, dient de eigenaar van het maatschappelijke gebouw een digitale uitnodiging te hebben ontvangen van Rabobank. Daarnaast moet de eigenaar in het pand gevestigd zijn en klant zijn bij Rabobank. Echter wordt er voor deze campagne een uitzondering gemaakt voor scholen, sportverenigingen en cultuurverenigingen die het gebouw huren van een pandeigenaar, mits de eigenaar toestemming geeft, bij Rabobank bankiert en de maatschappelijke organisatie zelf de energierekening betaalt. Klanten die gevestigd zijn in een pand dat eigendom is van een gemeente die niet bij Rabobank bankiert, zijn uitgesloten van deelname aan de actie.

Hoe werkt inschrijven?

Als maatschappelijke organisatie ontvang je een online uitnodiging van Rabobank om in te schrijven. Middels een unieke code die wordt ontsloten in de uitnodiging, kun je je van 16 december 2021 tot 31 januari 2022 inschrijven via www.rabo-zonnepanelen.nl. Hier doorloop je een aanmeldingsproces waarbij je gevraagd wordt technische informatie over het dak te delen. Op basis hiervan kan Rabobank beoordelen of het dak geschikt is voor zonnepanelen en daarmee in aanmerking komt voor deelname aan de stemactie. Heb je geen online uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op met de Rabobank in jouw buurt. Kom je in aanmerking? Dan krijg je van hen alsnog een unieke inschrijfcode waarmee je het aanmeldingsproces kunt doorlopen.

Hoe weet ik of het dak van mijn maatschappelijke gebouw geschikt is voor zonnepanelen?

Tijdens de aanmelding voor de actie doorloopt de maatschappelijke partij een aanmeldingsproces. Hierin worden de meest relevante criteria getoetst. Als de aanmelding succesvol is afgerond, is het dak geschikt voor zonnepanelen. Is dit niet het geval, zal dit in het scherm getoond worden en geeft Rabobank in samenwerking met HomeQgo suggesties om alsnog te kunnen verduurzamen middels zonnepanelen.

Hoe zit het met de kosten? Hoeveel moet ik als maatschappelijke organisatie betalen en in hoeverre springt Rabobank bij?

Je committeert je als maatschappelijke organisatie aan een principe van wederkerigheid en betaalt zelf 50% van het totaalbedrag voor de aanschaf en installatie van de panelen. In het geval van een groot doel, is dat maximaal 21K; in het geval van een klein doel maximaal 8K; en in het geval van een middel doel 14K. De grootte van het doel is afhankelijk van de grootte van het dak en moet nader worden uitgewerkt. In het geval je als maatschappelijke organisatie zelf kiest om uit te breiden met bijvoorbeeld nog meer zonnepanelen, komen deze kosten voor eigen rekening.

Is bij de actie het volledige traject inbegrepen, dus tot en met installatie van de panelen?

De bijdrage van Rabobank betreft een halvering van de kosten voor zowel de aanschaf als installatie van zonnepanelen. Alle extra kosten zijn voor eigen rekening, zoals de verzekering, aanpassingen aan de meterkast of het bijkopen van zonnepanelen. De bijdrage van Rabobank wordt overgemaakt naar de klant. De klant ontvangt uiteindelijk de totale factuur van SolarNRG.

Hoe zit het met de verzekerbaarheid van mijn dak? En wie is er mogelijk verantwoordelijk voor de risico’s die betrekking hebben op het plaatsen en gebruiken van de zonnepanelen?

De klant zelf is verantwoordelijk voor de risico’s die betrekking hebben op het plaatsen en gebruiken van de zonnepanelen gelegd door SolarNRG. De risico’s dienen geaccepteerd te worden door de verzekeringsmaatschappij van de klant. Voorwaarde is dat de klant een verzekering afsluit. Kosten voor de verzekering zijn voor rekening van de klant. SolarNRG zorgt ervoor dat de installatie voldoet aan de Scope 12 eisen, die de verzekeraar verlangt. Dit wordt gewaarborgd d.m.v. een inspectie die door een onafhankelijke partij wordt uitgevoerd. Met dit document, aangevuld met het constructie rapport, is de installatie verzekerbaar. De verantwoordelijkheid van het correct verzekeren van de installatie ligt uiteraard wel bij de klant zelf.

Word nu lid en stem later mee!

Vanaf maart 2022 kunnen alle Rabobank-leden online stemmen op hun favoriete gebouw in de leefomgeving. Lid worden is gratis en binnen 1 minuut geregeld.