Organisatie

Organisatie

Rabobank Amersfoort Eemland wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Denise Notenboom is directeur coöperatieve Rabobank Amersfoort Eemland. Zij is ervoor verantwoordelijk dat klanten en leden in deze regio centraal blijven staan. Dit doet zij samen met de raad van commissarissen en de ledenraad.

Denise Notenboom

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

Bij Rabobank Amersfoort Eemland hebben leden invloed dankzij een uit hun midden gekozen ledenraad. Met 20.600 leden is dat een goede manier om hun invloed te verzekeren. De ledenraad denkt mee over het beleid en de financiële dienstverlening van Rabobank Amersfoort Eemland. Daarnaast leveren zij een bijdrage aan de economische en maatschappelijke ontwikkelingen in de regio Amersfoort.