Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Rabobank Amsterdam is een coöperatie. Wij geloven in de kracht van samenwerken. In plaats van dividend te betalen aan aandeelhouders, geven wij een deel van onze winst terug aan de maatschappij, aan onze stad Amsterdam. Naast kapitaal stelt de bank ook kennis, netwerk, menskracht en verbindingskracht ter beschikking. Jaarlijks wordt het coöperatief dividend vastgesteld door de ledenraad, en verdeeld over drie vormen van ondersteuning. Benieuwd of Rabobank iets voor jouw club, vereniging of maatschappelijk initiatief kan betekenen? Bekijk dan onderstaand de vormen van onze maatschappelijke bijdrage.

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Maatschappelijk initiatief

Met een maatschappelijk initiatief een bijdrage leveren aan Amsterdam en omgeving? Rabobank Amsterdam denkt graag mee om te kijken hoe we samen sterker staan. Alleen initiatieven die aansluiten bij één van onze vier thema’s komen in aanmerking voor een bijdrage. Daarmee kiezen we voor impact met een aantal langer lopende, grote projecten in plaats van vele, versnipperde en kleine projecten.

Meer lezen over de maatschappelijke thema’s of projecten die wij hebben ondersteund ? Lees dan ons digizine.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Financieel Gezonder
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.
 2. Duurzamer Wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee je wooncomfort.
 3. Duurzamer Groeien
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 4. Duurzamere Voeding
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
 5. Energietransitie
  Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
Voorwaarden

Om voor een bijdrage uit het Maatschappelijk initiatief in aanmerking te komen hanteren we de volgende uitgangspunten en criteria:

Sluit naadloos aan bij de thema’s in de maatschappelijke agenda;Vergroot de zichtbaarheid van Rabobank op dit thema;Vergroot de betrokkenheid van medewerkers van de bank;Raakt het verdienvermogen van Rabobank;Het project vindt plaats binnen het werkgebied van Rabobank Amsterdam (de gemeenten Diemen, Zwanenburg, Halfweg, Landsmeer, Amsterdam of Badhoevedorp) en/of de kring Metropoolregio Amsterdam;Een project mag niet uitsluitend afhangen van de bijdrage van Rabobank: de bijdrage vanuit het Rabo Amsterdam Fonds mag niet meer dan 50% van de totale begroting dekken;De aanvraag is voorzien van een reële begroting;Zodra een project is afgerond dient de aanvrager een evaluatie naar Rabobank Amsterdam te sturen;De organisatie bankiert bij Rabobank Amsterdam of wil dit gaan doen;Het project heeft geen politiek, religieus of commercieel doel;Het project beschadigt het milieu niet.

Zeker niet in aanmerking komen:

Aanvragen voor financiering van publicaties zoals boeken, proefschriften, films enz.Aanvragen voor uitsluitend dekking van exploitatiekosten;Particuliere feesten, bingo's, fancy fairs, fundraising en dergelijke.
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

Ieder kwartaal beoordeelt een commissie uit de ledenraad de binnengekomen aanvragen. Het is belangrijk dat je complete aanvraag tijdig bij ons binnen is. Een complete aanvraag bestaat uit het online aanvraagformulier plus een projectplan met begroting en dekkingsplan.

Deadlines aanvragenData beoordelingen
1 Nog niet bekendNog niet bekend

Lees meer over de maatschappelijke thema’s of projecten

Rabo Verenigingsondersteuning

In samenwerking met NOC*NSF, LKCA en Kunstbende ondersteunen wij de verenigingen en stichtingen bij het invullen van hun ambities op gebied van financiën, bestuur, gezondheid, duurzaamheid en maatschappelijke rol. Door verenigingen en stichtingen te ondersteunen met het daadwerkelijk invullen van hun ambities creëren ze nieuwe inkomstenbronnen, binden ze nieuwe vrijwilligers aan zich en maakt het de vereniging/stichting zelfredzamer en toekomstbestendig. Ondersteuning bestaat niet langer alleen uit financiële ondersteuning en vrijwilligersinzet, maar vooral uit intensieve begeleiding. Met Verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank bieden we verenigingen en stichtingen onder andere intensieve begeleiding op maat, masterclasses en workshops ondersteund door professionals die alle expertise in huis hebben om de ambities van jouw club waar te maken.

Wil je meer weten wat Rabo Verenigingsondersteuning voor jouw club kan betekenen?

Neem contact met ons op

Partnerships

Rabobank Amsterdam is een bank van en voor Amsterdammers. Daarom investeren we in partners die een bijdrage leveren aan de onze stad. Dit zijn langdurige partnerships en zijn voor de komende jaren dan ook vervuld. Wij zijn trotse partner van TechConnect, ITA en Het Stedelijk Museum. Heb je een vraag over de Partnerships?

TechConnect

Rabobank Amsterdam is partner van het actieprogramma TechConnect. TechConnect richt zich op diversiteit en kansengelijkheid door iedereen toegang te bieden tot tech-educatie en vervolgens tech-banen. Naast de mensen die tech toch wel vinden, richt TechConnect zich erop om ook vrouwen, jongeren uit sociaal zwakkere wijken, mensen met een migratie achtergrond, MKB'ers en grote groepen 40-plussers te her-, bij- en omscholen.

Internationaal Theater Amsterdam

Als founding partner investeert Rabobank Amsterdam sinds januari 2008 in Internationaal Theater Amsterdam. In het theater zijn voorstellingen van theatermakers uit binnen- en buitenland te zien. In 2009 opende de Rabozaal.

Meer informatie
Het Stedelijk Museum

Rabobank Amsterdam zet zich in voor innovatie en vernieuwing. Moderne kunst en cultuur zijn daarvan een belangrijke uiting. Het Stedelijk Museum maakt deze kunst breed toegankelijk. Daarom zijn wij trotse sponsor van het Stedelijk Museum.

Meer informatie
Mail je vraag