Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van ons resultaat erug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Nederland telt ruim 50.000 verenigingen en stichtingen op het gebied van sport en cultuur. Ze vormen samen het grootste sociale netwerk van ons land en zijn daarmee het cement van onze samenleving. Om deze onschatbare waarde van verenigingen te waarborgen zet Rabobank zich samen met NOC*NSF, de aangesloten sportbonden, LKCA en Kunstbende in om verenigingen meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Dit noemen we Rabo ClubSupport.

Rabo Clubsupport: kennis & netwerk

Iedere vereniging en stichting heeft vanzelfsprekend zijn eigen unieke ambities. En binnen iedere vereniging en stichting spelen specifieke thema’s en vraagstukken een rol. Op welk gebied wil jouw club zich versterken? Door het binden van meer vrijwilligers? Door verduurzaming van de accommodatie? Een solide sponsorplan? Welke ambities jouw vereniging ook heeft, wij helpen je graag verder met het realiseren ervan. Dat doen we met 1-op-1 begeleiding, masterclasses en workshops.

Rabo ClubSupport: financiële ondersteuning

Rabobank geeft clubs ieder jaar de kans om een financiële bijdrage te ontvangen met Rabo ClubSupport. Hoeveel deze bijdrage is, hangt af van het aantal stemmen dat een club krijgt. Leden van jouw lokale bank mogen namelijk hun stem uitbrengen op hun favoriete stichting, club of vereniging. Hoe meer stemmen je werft, hoe groter de bijdrage voor jouw club.

Coöperatiefonds

We geven een deel van ons resultaat terug aan de samenleving. Rabobank Amsterdam doneert vanuit het coöperatiefonds aan maatschappelijke doelen en initiatieven in onze regio die bijdragen aan de thema’s van de Rabobank: Duurzaam Wonen, Duurzaam Ondernemen, Energietransitie, Financieel Gezond Leven en Banking4Food.

Rabo Ontwikkelbijdrage voor energiecoöperaties

Klimaatverandering is een van de grootste bedreigingen voor de planeet en de manier waarop we vandaag leven. Om deze gedeelde uitdaging aan te gaan, moeten we de manier waarop we energie produceren en verbruiken veranderen. Samen met klanten, leden en partners versnelt de coöperatieve Rabobank deze noodzakelijke transitie.

Hoe financier jij de start van je energiecoöperatie?
Speciaal voor klanten van de Rabobank is er voor die eerste ontwikkelfase de Rabo Ontwikkelbijdrage. Deze unieke propositie is bedoeld als eerste stap in de ontwikkelfase van een energiecoöperatie. Door in deze fase ondersteuning te bieden vergroot dit het rendement van de lokale energiecoöperatie.

Meer informatie en een aanvraag indienen
Energiecoöperaties kunnen een aanvraag indienen voor een ontwikkelbijdrage van maximaal € 25.000,-. De aanvraag dient aan een aantal criteria te voldoen. Informatie over deze criteria kan je hieronder vinden.

Hoe dien ik een aanvraag in?
Vul onderstaand aanvraagformulier in en mail deze naar energiecooperatiedesk.nh@rabobank.nl
Specifieke vragen kunnen eveneens aan dit e-mail adres worden gericht. Graag in de onderwerpsregel vermelden dat het gaat om de Rabo Ontwikkelbijdrage voor Energiecoöperaties.

Rabo Ontwikkelbijdrage voor Collectieve Woonvormen (CCO of CPO)

Samen bouwen & samen leven kan voordelen bieden. Speciaal voor klanten die samen een woonproject willen realiseren, biedt Rabobank financiële ondersteuning vanuit het coöperatief fonds.

Toekomstbestendig wonen is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen in Nederland de komende decennia. Het raakt iedereen, je (groot)ouders, jezelf en je kinderen. Rabobank levert een actieve bijdrage aan toekomstbestendig wonen door ondersteuning te bieden in de transformatie naar vitale gemeenschappen door kennis, netwerken en benodigde financieringsoplossingen. We ondersteunen initiatieven voor wooncoöperaties (CCO of CPO) in een fase waarin financiering nog niet mogelijk is. Dit doen we met een financiële bijdrage vanuit ons coöperatiefonds.

Samen Zelfbouwen in Collectief Coöperatief Opdrachtgeverschap (CCO)

Dit houdt in dat de toekomstige bewoners samen een vereniging oprichten, de wooncoöperatie. De leden van de wooncoöperatie zijn samen verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en het beheer van hun gebouw. De wooncoöperatie is de eigenaar van het gebouw en de erfpachter en de leden huren hun woning van hun wooncoöperatie. De bewoners hebben zo veel zeggenschap over hun leefruimte.

Bekijk hieronder de flyer voor een CCO.

Samen Zelfbouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Dit houdt in dat je met een groep mensen een woonproject realiseert en van het begin tot het einde betrokken bent bij de ontwikkeling ervan. Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/particulieren/hypotheek/samen-zelfbouwen

Bekijk hieronder de flyer voor een CPO.

Hoe dien ik een aanvraag Rabo Ontwikkelbijdrage voor Collectieve Woonvormen (CCO of CPO) in?

Maatschappelijke impact

Met onze klanten, leden en partners bundelen we onze krachten om te werken aan initiatieven die onze gezamenlijke leefwereld versterken. Samen realiseren we oplossingen voor financieel gezonder leven, duurzaam wonen, duurzaam ondernemen en de voedsel- en energietransitie.

Benieuwd hoe de coöperatieve Rabobank bijdraagt bij jou in de buurt?

Pilot Duurzaam WoonPlan

Ben je persoonlijk benaderd voor de Pilot van het Duurzaam Woonplan?

Klik dan op onderstaande link. Aan de hand van jouw postcode en huisnummer worden gecontroleerd of je tot de pilotgroep behoort. Is dat het geval, dan kun je nu kosteloos van Label-UP een nieuw vastgesteld energielabel en een gepersonaliseerd adviesrapport over de verduurzaming van je woning ontvangen.

Meer informatie

Duurzaam en energiezuinig wonen kan bijdragen aan het verlagen van je energierekening, het verhogen van het wooncomfort en het kan leiden tot een hogere woningwaarde. Het draagt bovendien bij aan een lagere uitstoot van CO2.

Als coöperatieve bank wil Rabobank een actieve bijdrage leveren aan een duurzame woningmarkt. Daarom doen we een pilot om te onderzoeken hoe we onze klanten kunnen helpen hun woning te verduurzamen. We inventariseren daarbij gelijk of klanten in het verleden al eens verduurzamingsmaatregelen hebben genomen.

Hierin werken we met de samenwerkingspartner Label-UP. Zij zijn volledig gecertificeerd in het afgeven van energielabels en in het opstellen van advies(rapporten) over het verduurzamen van jouw woning.

In een telefonisch gesprek maakt Label-UP met jou een afspraak voor een schouw van jouw woning. Tijdens de schouw worden alle kenmerken van de woning opgenomen die van belang zijn om jouw huidige energielabel vast te stellen (conform de NTA8800 norm) en een goed verduurzamingsadvies te kunnen geven. Zij maken ook gelijk een afspraak voor het adviesgesprek waarin jouw voorkeuren en mogelijkheden worden besproken. Label-UP stuurt je na dat gesprek het adviesrapport per e-mail toe.

Vervolgens is het aan jou om te kiezen of en welke verduurzamingsmaatregelen je laat uitvoeren. Je kiest ook zelf door wie je dat wilt laten doen.

Kies je ervoor om je huis te verduurzamen?

Heb je, binnen twee jaar na de schouw van jouw huis voor het vaststellen van het energielabel, verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd? Dan kun je via Label-UP kosteloos het energielabel opnieuw laten updaten. Dit toon je aan met foto’s en factuur. Dit label wordt dan ook geregistreerd en is maximaal tien jaar geldig.

Rabobank draagt de kosten voor het vaststellen van je energielabel, de schouw en het gepersonaliseerde adviesrapport over de verduurzaming van je woning. Het uitvoeren van de verduurzamingsmaatregelen vallen hier buiten. Voer je binnen twee jaar de verduurzamingsmaatregelen uit het rapport uit, dan draagt Rabobank ook de kosten voor het nieuwe energielabel dat door Label-UP wordt geregistreerd.

Als je gebruik maakt van dit aanbod, betekent dit dat er gegevens worden uitgewisseld door Label-UP met Rabobank. Dit gebeurt om uitvoering te geven aan de pilot. Deze gegevens worden zowel door Label-UP als door Rabobank verder niet met anderen gedeeld.

Verder goed om te weten:

· Rabobank deelt geen gegevens van haar klanten met Label-UP.

· Rabobank ontvangt geen fee voor jouw deelname of voor het advies dat aan jou wordt gegeven.

· Rabobank ontvangt geen fee of andere financiële compensatie wanneer je wel of geen verduurzamingsmaatregelen laat uitvoeren.

· De privacy statement van Rabobank én de privacy policy van Label-UP en algemene voorwaarden van de Pilot Duurzaam Woonplan zijn op deze actie van toepassing.

Let op

Dit aanbod is exclusief voor jouw huidige woning, is niet overdraagbaar en slechts twee weken geldig.

Heb je vragen over deze informatie, dan kun je contact opnemen met de klantenservice van de Rabobank telefoonnummer (088) 722 66 00 of stuur een mail naar duurzaamwoonplan@rabobank.nl.