Organisatie

Organisatie

Rabobank Amsterdam wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Erik Versnel, directeur Coöperatieve Rabobank, geeft leiding aan Rabobank Amsterdam. Samen met zijn team ontwikkelt hij het beleid van de bank en is hij er verantwoordelijk voor dat klanten en leden centraal blijven staan.

Erik Versnel

Erik Versnel

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad. De lokale RvC houdt toezicht op het door de directievoorzitter gevoerde beleid en op de realisatie van de aan de bancaire strategie gekoppelde maatschappelijke agenda. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze raad van commissarissen bestaat uit

Jan Haars, voorzitterCathelijne BroersSimone BrummelhuisBrian Hirman

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van Rabobank Amsterdam. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad praat namens de meer dan 18.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in regio Amsterdam. Rabobank Amsterdam hecht veel waarde aan een actieve en betrokken ledenraad, die met een relevant netwerk en met voelsprieten voor wat er speelt in de stad, de maatschappelijke activiteiten van de bank kan helpen richten. De ledenraad van Rabobank Amsterdam heeft als rol de lokale Rabobank van buiten naar binnen te laten denken en te toetsen of de aan de bancaire gekoppelde maatschappelijke agenda leidt tot lange termijn waardecreatie voor de bank en haar klanten.

Bent u lid en heeft u belangstelling om ledenraadslid te worden, neem dan contact met ons op via mail.

Onze ledenraad bestaat uit

Najah Aouaki Achmed Baadoud Ralf Benda Jeroen van den Brink Maarten de Gruyter Nynke de Haan Abdelhamid Idrissi Joris Lensink Jeroen Ligterink Enver Loke Monique Maarsen Birgit Marks Stephanie Mathas Onno Meerstadt Rahma el Mouden Ruben Nieuwenhuis Justus de Nijs John Olivieira Hendrik-Jan Overmeer Roberto Payer Laurentine Pels Rijcken Susanne de Roy van Zuidewijn Peter van Sabben Willem Sijthoff Joris Steenkamp Duncan Stutterheim James Veenhoff Janneke van der Wijk Job Witteman Juliëtte Zuurbier

Mail ons