Onze organisatie

Directievoorzitter Rabobank Amsterdam en Rabobank MRA

Barbara Baarsma - Directievoorzitter

Barbara

Barbara Baarsma is directievoorzitter van Rabobank Amsterdam en verantwoordelijk voor de samenwerkingen van de Rabobanken in de Metropoolregio Amsterdam. Daarnaast is zij hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam en vervult zij verschillende maatschappelijke nevenfuncties. Barbara is bereikbaar via 06-24204707 of stuur een mail.

Stuur een e-mail

Bekijk mijn CV via LinkedIn

Directie Rabobank Amsterdam

Arthur Woensdregt - Directeur Particuliere klanten

Arthur

Arthur Woensdregt is verantwoordelijk voor Private Banking (beleggen), Financieel Advies (Hypotheken) en Dagelijkse Bankzaken in het werkgebied van Rabobank Amsterdam. Arthur is bereikbaar via 06-20302746 of stuur een mail.

Stuur een e-mail

Bekijk mijn CV via LinkedIn

Wouter Stevens - Directeur Bedrijven

Wouter

Wouter Stevens is verantwoordelijk voor de bediening van het midden- en kleinbedrijf in Amsterdam. Daarnaast is Wouter Vicevoorzitter van de Sportraad Amsterdam, algemeen lid van MKB Amsterdam en spant hij zich als penningmeester van PCI Obrechtkerk in voor inwoners van Amsterdam die in financiële nood verkeren. Wouter is bereikbaar via 06-20913725 of stuur een mail.

Stuur een e-mail

Bekijk mijn CV via LinkedIn

Directie Rabobank Metropoolregio Amsterdam

Jan Feenstra - Directeur Groot Zakelijk

Jan Feenstra

Jan Feenstra is verantwoordelijk voor de Grootzakelijke dienstverlening aan klanten van Rabobank in de Metropoolregio Amsterdam. Met een achtergrond in bedrijfskunde en information management is Jan betrokken bij verschillende initiatieven in circulair ondernemen en digitalisatie. Jan is bereikbaar via 06-12927986 of stuur een mail.

Stuur een e-mail

Bekijk mijn CV via LinkedIn

Patrick Verbeij - Directeur Vermogensmanagement

Patrick

Patrick Verbeij is verantwoordelijk voor het Vermogensmanagement van klanten van de Rabobank in de Metropoolregio Amsterdam. Samen met zijn collega's bedienen zij actief de Vermogende Markt en bieden zij met persoonlijke bediening voor elke fase in het leven financiële rust. Patrick is bereikbaar via 06-51165545 of stuur een mail.

Stuur een e-mail

Bekijk mijn CV via LinkedIn

Kees de Jonge - Directeur Food & Agri

Kees

Kees de Jonge is verantwoordelijk voor de bediening van alle Food & Agri klanten van de Rabobanken in de Metropoolregio Amsterdam. Kees is bereikbaar via 06-53946915 of stuur een mail.

Stuur een e-mail

Bekijk mijn CV via LinkedIn

Roy Bleijswijk - Directeur Intermediairsdesk

Roy

Roy Bleijswijk is verantwoordelijk voor de samenwerking met Intermediairs bij de verkoop van Rabobank hypotheken in de Metropool Regio Amsterdam. Samen met zijn collega's heeft Roy de afgelopen jaren professionele Intermediairs Desk neergezet. Van reguliere aanvragen tot maatwerkposten, staan onze acceptanten klaar om intermediairs en hun klanten te bedienen. Roy is bereikbaar via 06-12652507 of stuur een mail.

Stuur een e-mail

Bekijk mijn CV via LinkedIn

Louis Miltenburg - Directeur Verzekeren

Louis

Louis Miltenburg is verantwoordelijk voor de unit Verzekeren in de Metropoolregio Amsterdam. Samen met zijn collega's brengen zij de risico's van bedrijven in kaart en zoeken hier passende oplossingen voor. Bijvoorbeeld in de vorm van een verzekering of een pakket van preventieve maatregelen om risico's te beperken. Louis is bereikbaar via 06-83266238 of stuur een mail.

Stuur een e-mail

Bekijk mijn CV via LinkedIn

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad. De lokale RvC houdt toezicht op het door de directievoorzitter gevoerde beleid en op de realisatie van de aan de bancaire strategie gekoppelde maatschappelijke agenda. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze RvC bestaat uit:

 • Jan Haars, voorzitter
 • Cathelijne Broers
 • Simone Brummelhuis
 • Brian Hirman

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van Rabobank Amsterdam. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad praat namens de meer dan 18.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in regio Amsterdam.

Rabobank Amsterdam hecht veel waarde aan een actieve en betrokken ledenraad, die met een relevant netwerk en met voelsprieten voor wat er speelt in de stad, de maatschappelijke activiteiten van de bank kan helpen richten. De ledenraad van Rabobank Amsterdam heeft als rol de lokale Rabobank van buiten naar binnen te laten denken en te toetsen of de aan de bancaire gekoppelde maatschappelijke agenda leidt tot lange termijn waardecreatie voor de bank en haar klanten.

Bent u lid en heeft u belangstelling om ledenraadslid te worden, neem dan contact met ons op via communicatie.amsterdam@rabobank.nl.

Ledenraadsleden

Onze ledenraad bestaat uit:

 • Najah Aouaki
 • Achmed Baadoud
 • Ralf Benda
 • Jeroen van den Brink
 • Maarten de Gruyter 
 • Nynke de Haan
 • Abdelhamid Idrissi
 • Joris Lensink
 • Jeroen Ligterink
 • Enver Loke
 • Monique Maarsen
 • Stephanie Mathas
 • Onno Meerstadt
 • Rahma el Mouden
 • Ruben Nieuwenhuis
 • Justus de Nijs
 • John Olivieira
 • Hendrik-Jan Overmeer
 • Roberto Payer
 • Laurentine Pels Rijcken
 • Susanne de Roy van Zuidewijn
 • Peter van Sabben
 • Joris Steenkamp
 • Duncan Stutterheim
 • Peter Tigchelaar
 • Gunay Uslu
 • James Veenhoff
 • Janneke van der Wijk
 • Job Witteman
 • Juliëtte Zuurbier

Medicidesk

De medicidesk van Rabobank Amsterdam adviseert specialisten in loondienst en zelfstandigen uit de medische wereld in regio Amsterdam. Onze adviseurs weten wat er speelt in de lokale gezondheidszorg.

De medicidesk biedt:

 • een vast aanspreekpunt met kennis van de medische wereld
 • advies over financiële producten in samenhang met uw praktijk en betalingsverkeer
 • advies over bijvoorbeeld zelfstandige behandelcentra (ZBC's), maatschappen, het oprichten van een bedrijf en zakelijke verzekeringen

Telefoonnummer medicidesk: (020) 777 75 75

Stuur een e-mail

Contact

Ma-vr: 8.00-18.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven