Sponsoring en donaties

Donaties

Rabobank Amsterdam is verbonden met de toekomst van de stad. Gaat het goed met onze klanten en omgeving, dan gaat het ook goed met ons. Daarom leveren we een gerichte bijdrage aan de uitdagingen waar Amsterdam als grote stad voor staat.

Als coöperatieve bank reserveren wij van oudsher een deel van onze winst om de omgeving te versterken. Met het Rabobank Coöperatiefonds dragen we bij aan initiatieven die de stad mooier, sterker en leefbaarder maken.

Voorwaarden

Jaarlijks ontvangen wij veel donatieverzoeken. Helaas kunnen wij niet alle verzoeken accepteren. We hanteren de volgende voorwaarden:

Voor donatieverzoeken geldt dat: 

 • Het project vindt plaats binnen de gemeenten Diemen, Zwanenburg, Halfweg, Landsmeer, Amsterdam of Badhoevedorp;
 • Het project dient een maatschappelijk doel.
 • Het project is gericht op een breed publiek.
 • Het project heeft geen politiek, religieus of commercieel doel.
 • Een project niet uitsluitend mag afhangen van de bijdrage van Rabobank;
 • De Rabobank vermelding verwacht in uitingen die bij het project ingezet worden. De wijze waarop zal per aanvraag in overleg worden bepaald;
 • Uw organisatie bij Rabobank Amsterdam bankiert of dit wil gaan doen;
 • Aan een bijdrage van Rabobank Amsterdam kunnen geen rechten en/of aansprakelijkheid worden ontleend;
 • De aanvraag is volledig ingevuld en voorzien van een begroting.
 • Het project beschadigt het milieu niet, zoals bij autosport.
 • De donatie is geen vergoeding van de dagelijkse kosten of een kwijtschelding van bancaire kosten.

Niet aanmerking voor een donatie komen:

 • Aanvragen voor financiering van publicaties zoals boeken, proefschriften, films enz.
 • Aanvragen voor de aanschaf of vervanging van apparatuur of materiaal (bijvoorbeeld kleding);
 • Aanvragen met een hoog risicogehalte voor deelnemers of publiek, zoals vechtsporten of motorsport;
 • Aanvragen voor onnodig milieubelastende projecten;
 • Aanvragen van commerciële organisaties voor ondersteuning van eigen bedrijfsmatige activiteiten;
 • Aanvragen voor uitsluitend dekking van exploitatiekosten;
 • Particuliere feesten, bingo's, fancy fairs, fundraising en dergelijke.

Toekenning of afwijzing aanvraag

Nadat een team van ledenraadsleden uw aanvraag heeft beoordeeld, ontvangt u een e-mail waarin staat of uw verzoek gehonoreerd wordt. Als u een donatie ontvangt, nemen wij telefonisch of schriftelijk contact met u op. Het team van ledenraadsleden komt vier keer per jaar samen voor het beoordelen van de stadsbrede donatie aanvragen.

De vergaderdata voor 2019 zijn: 11 maart, 3 juni, 16 september en 9 december. Uw aanvraag moet uiterlijk zes weken van tevoren bij ons binnen zijn.

Rabobank Coöperatiefonds

Als coöperatieve bank reserveren wij van oudsher een deel van onze winst om de omgeving te versterken. Met het Rabobank Coöperatiefonds) dragen we bij aan initiatieven die de stad mooier, sterker en leefbaarder maken.

Vanuit het Rabobank Coöperatiefonds ondersteunen we projecten die impact hebben op belangrijke grootstedelijke uitdagingen van de stad. Dit zijn de ambities:

 1. Educatie | Vergroten van de kansen van kinderen uit achterstandswijken
 2. Food | Stimuleren van de regionale voedseleconomie en de verbinding tussen stad en land
 3. Internationalisering | Versterken van de connecties van het bedrijfsleven met andere wereldsteden

Dien een aanvraag in voor het Rabobank Coöperatiefonds

Voorbeelden donaties

De Buurtcamping

Elk jaar kunnen Amsterdammers op vakantie in het park in hun eigen buurt. Drie dagen lang zijn het Flevopark, Rembrandtpark, Sloterpark, Noorderpark en Zuidoost kleine gemoedelijke vakantieoorden. Op de Buurtcamping ben je de hele dag heerlijk buiten en is iedereen gelijk. Met die pleerol onder de arm zien we er per slot van rekening allemaal even knullig uit. Je groet de buurman en helpt elkaar een handje. Door samen de camping op te bouwen of een potje te badmintonnen, leren buurtbewoners elkaar tijdens een ontspannen vakantie beter kennen. De Buurtcamping is in 2014, 2015 en 2016 gesteund met een financiële bijdrage. 

Rooftop Revolution

De stad van de toekomst is leefbaarder en klimaatbestendiger met meer groen en grote kansen hiervoor liggen in het vergroenen van daken. Tot nu toe is slechts 1% van de platte daken in Amsterdam groen. Met de Rooftop Revolution vergroenen bewoners het stedelijke daklandschap. Met een crowdfunding en crowdsourcing platform leggen bewoners een prachtige daktuin aan in hun buurt. Rooftop Revolution is in 2014 opgestart met een bijdrage vanuit het Coöperatiefonds.

Kwekerij Osdorp

Kwekerij Osdorp is een sociale werkplaats waar zo’n 250 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een nuttige dagbesteding vinden. In 2015 ontving de kwekerij een bijdrage vanuit het Coöperatiefonds voor een circulair project waarbij klanten van de Voedselbank Amsterdam extra voedzame eieren ontvangen. Bij het project wordt de reststroom uit paddenstoelenteelt omgezet naar kippenvoer. De kippen die dit voer eten, leggen eieren die extra vitamine D bevatten. De eieren zijn bestemd voor de Voedselbank in Amsterdam. 4900 mensen zijn afhankelijk van de Voedselbank Amsterdam, waarvan een groot gedeelte vitamine D tekort heeft. Met deze eieren hoopt de kwekerij dit tekort aan te vullen.

FabCity

In 2016 lanceerde Pakhuis de Zwijger in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de EU op KNSM-eiland een campus for urban innovators: FabCity. Hier werden gedurende elf weken tientallen innovatiepaviljoens, installaties en prototypes getoond met als thema de duurzame zelfvoorzienende stad van de toekomst: de circulaire economie van morgen, klimaatverandering, nieuwe manieren van energieproductie en distributie, maar ook gaat het over de vraagstukken van voedsel, recycling van afval, mobiliteit, tweedeling, gezondheid en zorg, wonen, werken en leefbaarheid. Voor dit project ontving Pakhuis de Zwijger in 2016 een bijdrage uit het Coöperatiefonds.

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Sponsoring

Rabobank Amsterdam sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. In ruil daarvoor helpt u mee bij het vergroten van onze naamsbekendheid. Op dit moment nemen wij geen nieuwe sponsorverzoeken in behandeling.

Voorbeelden sponsoring

Hockey

Rabobank Amsterdam stimuleert de hockeysport in de stad. Daarom zijn wij de trotse sponsor van vijf regionale hockeyverenigingen: AMHC FIT, THC Hurley, AHC IJburg, SBHC Xenios en AMHC Westerpark. De Rabobank verbindt deze clubs met elkaar. Zo staan ze samen sterker.

Internationaal Theater Amsterdam

Als founding partner investeert Rabobank Amsterdam sinds januari 2008 in Internationaal Theater Amsterdam. In het theater zijn voorstellingen van theatermakers uit binnen- en buitenland te zien. In 2009 opende de Rabozaal.

Bekijk het aanbod op https://ita.nl/nl

Stedelijk Museum

Rabobank Amsterdam draagt graag bij aan de internationale positie van Amsterdam. Ook zetten we ons in voor verbetering van het leef- en vestigingsklimaat in de stad. Kunst en cultuur zijn daarbij belangrijk. Het Stedelijk Museum maakt kunst breed toegankelijk. Daarom zijn wij trotse sponsor van het Stedelijk Museum.

Lees meer over het museum op Stedelijk.nl

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven