Samenwerken bij maatschappelijke initiatieven

Wilt u met een maatschappelijk initiatief een bijdrage leveren aan Amsterdam en omgeving? Dan denken we graag met u mee om te kijken hoe we samen sterker staan. Rabobank Amsterdam investeert als coöperatieve bank een deel van onze winst om de samenleving te versterken. Maar ons partnerschap gaat om meer dan een geld bijdrage; we zetten graag ons netwerk, menskracht en verbindingskracht in om samen met u het verschil te maken. Als uw initiatief aansluit bij onderstaande maatschappelijke agenda kunt u een aanvraag indienen.

De maatschappelijke agenda van Rabobank Amsterdam kent vier speerpunten:

(1) Duurzaam wonen; Rabobank wil helpen om woningeigenaren hun duurzame woonwens te laten realiseren door met een verbeterde hypotheekpropositie te komen.

(2) Innovatief en circulair verdienvermogen van bedrijven bevorderen.

(3) 'Voedsel Verbindt': onder de verbindende kracht van voedsel – eten doen we allemaal! – geven we met dit project ook de energietransitie, de mobiliteitsagenda en het circulaire verdienvermogen in onze regio een zet in de goede richting. Dat doen we door de distributieketens van lokaal geproduceerd voedsel te verkorten. Maar ook door te kijken hoe we partijen, die zelf onderdeel zijn van de energietransitie, maar alleen niet verder komen, kunnen koppelen aan een andere partij waardoor ze samen wel een stap kunnen zetten.

(4) Het verminderen van de kansenongelijkheid in het onderwijs (van kleuterschool tot en met onderwijs aan werkenden) om daarmee de voorwaarden te scheppen voor een kansrijke stad

Voorwaarden voor een maatschappelijke bijdrage

Jaarlijks ontvangen wij veel donatie- en sponsoringverzoeken. Helaas kunnen wij niet alle verzoeken accepteren. We hanteren de volgende voorwaarden:

 • Sluit naadloos aan bij de thema’s in de maatschappelijke agenda;
 • Vergroot de zichtbaarheid van Rabobank op dit thema;
 • Vergroot de betrokkenheid van medewerkers van de bank;
 • Raakt het verdienvermogen van Rabobank;
 • Het project vindt plaats binnen het werkgebied van Rabobank Amsterdam (de gemeenten Diemen, Zwanenburg, Halfweg, Landsmeer, Amsterdam of Badhoevedorp) en/of de kring Metropoolregio Amsterdam;
 • Een project mag niet uitsluitend afhangen van de bijdrage van Rabobank: de bijdrage vanuit het Rabo Amsterdam Fonds mag niet meer dan 50% van de totale begroting dekken;
 • De aanvraag is voorzien van een reële begroting;  
 • Zodra een project is afgerond dient de aanvrager een evaluatie naar Rabobank Amsterdam te sturen;
 • De organisatie die de donatie ontvangt, bankiert bij Rabobank Amsterdam of wil dit gaan doen;
 • Het project heeft geen politiek, religieus of commercieel doel;
 • Het project beschadigt het milieu niet.

Niet aanmerking voor een donatie komen:

 • Aanvragen voor financiering van publicaties zoals boeken, proefschriften, films enz.
 • Aanvragen voor uitsluitend dekking van exploitatiekosten;
 • Particuliere feesten, bingo's, fancy fairs, fundraising en dergelijke.

Toekenning of afwijzing aanvraag

Nadat uw aanvraag is beoordeeld, ontvangt u een e-mail waarin staat of uw verzoek gehonoreerd wordt. Als u een donatie ontvangt, nemen wij telefonisch of schriftelijk contact met u op. Wij beoordelen uw aanvragen drie keer per jaar.

De laatste vergaderdatum voor 2019 is: 31 oktober. Uw aanvraag moet uiterlijk zes weken van tevoren bij ons binnen zijn.

Dien een aanvraag in

TechConnect

Rabobank Amsterdam is dit jaar partner geworden van het actieprogramma TechConnect.

TechConnect richt zich op diversiteit en kansengelijkheid door iedereen toegang te bieden tot tech-educatie en vervolgens tech-banen. Naast de mensen die tech toch wel vinden, richt TechConnect zich erop om ook vrouwen, jongeren uit sociaal zwakkere wijken, mensen met een migratie achtergrond, MKB'ers en grote groepen 40-plussers te her-, bij- en omscholen.

Samen bereik je meer dan alleen. Met donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Internationaal Theater Amsterdam

Als founding partner investeert Rabobank Amsterdam sinds januari 2008 in Internationaal Theater Amsterdam. In het theater zijn voorstellingen van theatermakers uit binnen- en buitenland te zien. In 2009 opende de Rabozaal.

Bekijk het aanbod op https://ita.nl/nl

Stedelijk Museum

Rabobank Amsterdam zet zich in voor innovatie en vernieuwing. Moderne kunst en cultuur zijn daarvan een belangrijke uiting. Het Stedelijk Museum maakt deze kunst breed toegankelijk. Daarom zijn wij trotse sponsor van het Stedelijk Museum.

Lees meer over het museum op Stedelijk.nl

Lees meer over het museum op Stedelijk.nl

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven