Met de voeten in de klei

22 maart 2023 10:46

In 2023 verfraaide Natuurbeschermingsvereniging Altenatuur en Wildbeheereenheid Land van Altena het landschap door middel van het aanplanten van heggen, struwelen, of erfbosjes. Zo gaven ze een krachtige impuls aan de biodiversiteit in het landelijk gebied.

Gratis heggen en struweel in het buitengebied

Samen met natuurverenigingen en gemeente Altena heeft Rabobank Altena-Bommelerwaard financiële middelen beschikbaar gesteld om deze heggen en struweel kosteloos aan te kunnen planten op agrarische of particuliere grond, buiten de bebouwde kom, op het grens van het bouwblok of daarbuiten binnen de gemeente Altena. Samen met de grondeigenaar werd er een beplantingsplan bedacht. Dit hoefde niet altijd een lange heg te zijn. Enkele struiken op de grens van het bouwvlak, op een ongebruikte hekkendam of een erfbosje zijn bijvoorbeeld ook mogelijk. Voor iedere locatie werd er samen gekeken wat de mogelijkheden zijn. De planten werden vervolgens samen met vrijwilligers in het voor- of najaar van 2023 kosteloos aangeplant.

Gebiedspartners zetten zich in voor meer biodiversiteit

Het aanplanten van heggen en struweel is een goede en blijvende manier om de biodiversiteit te versterken. Hierdoor ontstaat er meer schuilgelegenheid voor allerlei diersoorten, zoals insecten, vogels en kleine zoogdieren. Daarnaast verfraaien deze elementen het landschap. Veel van deze inheemse soorten zijn namelijk bloeiende en bes-dragende planten. Ook in Altena kan het aanplanten van inheemse heggen en struweel een impuls geven aan de biodiversiteit. Daarom is het streven van deze actie om Altena te verrijken met ruim 30.000 stuks inheemse bomen en struiken. Aanvullend kunnen aangrenzend inheemse bloemenmengsels worden ingezaaid.