Een duurzaam regionaal voedselsysteem voor Zuid-Limburg

18 juni 2021 15:02

Wij maken ons sterk voor ‘gelijke kansen voor iedereen’ en hechten grote waarde aan een gezonde leefomgeving en een duurzame voedselvoorziening. Waar we onze kracht en ons netwerk kunnen inzetten, doen we dat. Daarom is Alphons Kurstjens, directeur Coöperatieve Rabobank, gestart met het opzetten van een duurzaam, regionaal voedselsysteem.

Een duurzaam regionaal voedselsysteem voor Zuid-Limburg

Alles wat we nodig hebben wordt in Limburg verbouwd

In Zuid-Limburg wordt veel én lekker voedsel geproduceerd. Brood, fruit, aardappelen en groenten, zuivel, bier en wijn; we hebben het. Het grootste deel van die producten gaat naar het buitenland. Zo telen fruitboeren in Zuid-Limburg 26 miljoen kilo appels per jaar. In Zuid-Limburg eten we 6 miljoen kilo appels per jaar waarvan we 75% uit het buitenland halen. Een rare gedachte, toch? Naast die ‘grote’ productcategorieën telt Zuid-Limburg ook fantastische producenten die op kleine schaal produceren en verkopen. Een verscheidenheid, daar moeten we supertrots op zijn! Laten we al dat smakelijke voedsel en al die heerlijkheden dan ook verkopen in onze eigen streek.

Een duurzaam regionaal voedselsysteem voor Zuid-Limburg

Een sterk Zuid-Limburg

Als we alle aanbod toegankelijk maken voor de hele regio, dan ontstaat er een duurzaam systeem waar heel ZuidLimburg sterker van wordt: agrariërs die een goede prijs voor hun oogst krijgen, kleinere producenten die nu wél toegang krijgen tot een grote markt, het toerisme dat baat heeft bij een rijk aanbod streekproducten, inwoners die genieten van voedsel uit de buurt en een natuurlijke omgeving die gespaard wordt en op krachten kan komen.

Taart voor iedereen groter

Met het regionale voedselsysteem verschuiven we de balans naar meer regionale producten. Om dit te realiseren is de kracht van samenwerking nodig. Krachten bundelen op technologisch, financieel en marketingvlak. Samen met ondernemers, overheid, onderwijs en de wetenschap werken we op dit moment aan een marketing- en verkoopplatform waar alle ondernemers en agrariërs hun producten kunnen aanbieden en consumenten kunnen bestellen. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk gegeven; we willen de producten uiteraard leveren op een energieneutrale manier. We hebben een mooi streven: in 2030 is minimaal 25% van de totale Zuid-Limburgse consumptie afkomstig uit de eigen regio.