Voedseltuin Oosterhout

14 juli 2021 10:44

Verse groenten en fruit. Ze horen bij een gezond voedselpatroon. Toch komen ze niet bij iedereen vanzelfsprekend op tafel, zeker niet als je afhankelijk bent van de Voedselbank. Voedseltuin Oosterhout wil dat helpen veranderen. En werkt ondertussen ook aan duurzaamheid en verbondenheid.

Voedseltuin Oosterhout

Peter van der Kraan, voorzitter van de Voedseltuin Oosterhout, licht toe: ‘We hadden al een tijdje het idee om voedsel te gaan telen en dat te schenken aan de Voedselbank. Daar is het keihard nodig. Door de coronacrisis nam de vraag toe en het aanbod juist af. En dat niet alleen: veel van de producten die aan de Voedselbank worden geschonken zijn lang houdbaar. Er is zodoende bijna altijd een tekort aan verse producten. Terwijl die natuurlijk hartstikke goed zijn voor onze gezondheid, dat weten we allemaal.’

Minder armoede, meer contacten, duurzamer

De groep legde het plan voor aan het college en de gemeenteraad. ‘Die reageerden zo enthousiast dat we een perceel en startsubsidie kregen. Een geweldige opsteker, voor de stichting Voedseltuin Oosterhout De stichting is gebaseerd op drie pijlers. Allereerst is dat de strijd tegen armoede, waaraan we bijdragen met voedsel aan de Voedselbank. Maar er is meer. Elke dag hebben we vrijwilligers nodig die actief het land moeten bewerken. Daar zijn mensen bij die dat doen omdat ze dit een mooi sociaal doel vinden. Maar we denken ook aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen die zich eenzaam voelen of nieuwe inwoners die anderen willen leren kennen.

“In de tuin leg je makkelijk nieuwe verbindingen en vergroot je je netwerk”

In de tuin leg je makkelijk nieuwe verbindingen en vergroot je je netwerk. Om dat goed op te zetten zoeken we naar samenwerkingsverbanden met de gemeente en maatschappelijke organisaties. Tot slot willen we ons richten op ecologische teelt. De kennis die we daarover in de tuin opbouwen kunnen we delen met onze omgeving. Zo dragen we ook bij aan de verduurzaming. We zijn nu bezig met de voorbereidingen voor de wintergroei, in 2022 willen we volledig operationeel zijn.’

De Voedseltuin klopte aan bij Rabobank Amerstreek. Die omarmde het project direct, omdat het past bij de thema’s duurzame voeding (Banking4Food) en zelfredzaamheid (Financieel Gezond Leven). Daarnaast deelt de bank haar kennis en stelt ze haar netwerk open.
Peter is inmiddels ook ledenraadslid van de bank Het spreekt hem aan dat de Rabobank zich inspant voor de zes kernthema’s. Hij legt daarbij graag nieuwe verbindingen tussen allerlei initiatieven en de Rabobank.