Sponsoring en donaties

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabobank Coöperatiefonds

Via het Rabobank Coöperatiefonds steunt Rabobank vernieuwende initiatieven die Assen en Noord Drenthe blijvend versterken. Met dit fonds dragen we graag bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en steunen we (grotere) projecten waarbij ons netwerk, onze kennis en/of een financiële bijdrage nodig is.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Financieel Gezonder
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.
 2. Duurzamer Wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee je wooncomfort.
 3. Duurzamer Groeien
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 4. Duurzamere Voeding
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
 5. Energietransitie
  Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
Voorwaarden

Verenigingen, stichtingen en coöperaties met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Fonds Coöperatief Dividend.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

Verbetert het maatschappelijke, economische, sociale of culturele leven in de lokale gemeenschap (gemeente Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo)Is toegankelijk voor een breed publiek in de regioIs binnen 12 maanden afgerondIs financieel haalbaar; een eventuele donatie is bedoeld als eenmalige bijdrage.Draagt de bijdrage op een positieve wijze uit binnen het werkgebiedDe directie heeft het recht om tussentijds de toegezegde steun in te trekken. De organisatie ontvangt in dit geval een schriftelijke toelichting over de reden.

Niet in aanmerking komen:

Het organiseren van reünies, jubilea, (dorps) feesten en uitstapjesJaarlijks terugkerende evenementen. De activiteit mag wel een eenmalig onderdeel van een evenement zijnHet uitgeven van boeken en of lesmaterialen voor scholenMilieuonvriendelijk en risicovolle sporten / initiatievenVerzoeken voor aanschaf sportkleding/clubkledingPolitieke of religieuze activiteitenParticulieren of bedrijven, besloten clubs en serviceclubsProjecten die gericht zijn op het realiseren van goede doelen (zoals KWF)Projecten die gevoelig liggen in de maatschappijProjecten die al gerealiseerd zijnOrganisaties met commerciële- of winstdoelstellingenEvenementen of activiteiten die gevaar opleveren voor deelnemers of publiekEvenementen of activiteiten die milieubelastend zijnInitiatieven die al door Rabobank Nederland of Rabobank Foundation worden ondersteundInvestering in onroerende goederen (geen aanbouw en/of nieuwbouw wél opknappen bestaande ruimtes)Organisaties die dit jaar al een donatie van het Rabofonds kregen toegewezenProjecten vallend onder de normale financieringstaak van andere organen zoals de overheidRealiseren/updaten van websites.
Aanvraag indienen