Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties steunt de Rabobank de lokale samenleving.

Sponsoring

Rabobank Assen en Noord-Drenthe sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. In ruil daarvoor helpt u mee bij het vergroten van onze naamsbekendheid.

Sponsoring

Sport, culturele en maatschappelijke sponsoring

Bij sport richten we ons op hockey, golf en jeugdvoetbal. Wij zijn sponsor van alle 6.500 jeugdvoetballeden in de vier gemeenten van ons werkgebied. Daarnaast zijn we in de loopsport hoofdsponsor van de Rabo Cup Assen en Noord-Drenthe. Verdere sponsoring in de wielersport wordt momenteel onderzocht.

Op cultuurgebied steunen wij verschillende theaters en musea.

Verder richten wij ons op de maatschappelijke sponsoring lokale samenleving. Dit via de bekende lokale evenementen, zoals Roldermarkt, Stichting Oostermoer, Bloemencorso Eelde, Zuidlaardermarkt en Midnightwalk Assen.

Culturele en maatschappelijke sponsoring

Op cultuurgebied steunen wij verschillende theaters en musea. Verder helpen we de lokale samenleving vooruit via bekende lokale evenementen, zoals Roldermarkt (Rolde), Stichting Oostermoer (Gieten), Bloemencorso Eelde, Zuidlaardermarkt en Midnightwalk Assen.

Sponsoring aanvragen

Nieuwe sponsorverzoeken worden niet meer in behandeling genomen. Diverse bestaande sponsorcontracten komen in het beleid t/m 2018 niet terug en deze contracten zijn stopgezet. Er is een nieuwe mogelijkheid ingevoerd door de bank om geld te genereren voor verenigingen of stichtingen. Dit vind plaats in de vorm van de Rabobank Clubkas Campagne. Via deze weg stelt de bank een deel van haar winst beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. De Rabobank Clubkas Campagne vindt in het najaar van ieder jaar plaats. Vergeet uw vereniging of stichting dus niet in te schrijven hiervoor! (zie hieronder Rabobank Clubkas Campagne meer info).

Rabo ClubSupport

De Rabo ClubSupport is met de finale-avond op 14 oktober 2019, succesvol afgerond.

Bekijk hier de uitslag

Over Rabo ClubSupport

Met Rabo ClubSupport vieren we samen de winst. De echte winst van clubs, stichtingen en verenigingen. Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst aan verenigingen door het hele land. Zodat zij kunnen blijven doen wat ze nu al doen. Onze wereld, buurt voor buurt, beter maken. Via onze website houden we u op de hoogte van de planning in 2020.

Rabobank. Growing a better world together.

Word nu lid!

Ben je nog geen lid van Rabobank Assen en Noord-Drenthe en wil je graag meebeslissen over de verdeling van het geld?

Vraag dan nu het lidmaatschap aan.

Geef ons het actuele e-mailadres van je club door:

Details over de planning en de uitnodiging om mee te doen versturen we via e-mail en per post. Wil je de informatie niet missen? Geef dan het juiste e-mailadres van jouw club aan ons door via 'uw gegevens' van Rabo Internetbankieren. Zo kun je jouw club tijdig inschrijven voor de nieuwe campagne.

Coöperatief Dividend:

Als enige bank in Nederland is de Rabobank een bank zonder aandeelhouders. In plaats van een deel van de winst in de vorm van dividend aan de aandeelhouders uit te keren, wordt het besteed aan maatschappelijke initiatieven. Dit noemen wij het coöperatief dividend. Rabo ClubSupport is iets waar je als lid echt een stem in hebt. Met jouw stem bepaal jij namelijk mede waar het geld van je bank aan besteed wordt. Zo oefen je direct invloed uit op je eigen leefomgeving.

Rabofonds

Rabofonds

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Assen en Noord-Drenthe doneert vanuit het Rabofonds.

Werkwijze Rabofonds

Rabofonds steunt projecten met de volgende speerpunten:

 • Educatie & Maatschappij
 • Innovatie & Duurzaamheid
 • Kunst & Cultuur
 • Natuur & Milieu
 • Sport & Recreatie

Rabobank Assen en Noord-Drenthe doneert elk jaar een deel van haar winst in het Rabofonds. Uit dat fonds ontvangen tal van lokale projecten een bijdrage. Een speciale commissie, bestaande uit een aantal leden en medewerkers van de bank, beoordeelt elk kwartaal de aanvragen aan de hand van de criteria.

Aanvraag indienen

Vier keer per jaar beslist de Rabofondscommissie welke organisaties een donatie krijgen. U kunt een donatie aanvragen door een volledige donatieaanvraag in te sturen.

De aanvragen moeten binnen zijn voor de volgende datums, binnen 4/5 weken volgt de uitslag:

 • 1 maart
 • 1 juni
 • 1 september
 • 1 december

Via onderstaande link kunt u uw aanvraag indienen. Zie oranje button onder aan deze pagina.

Voorwaarden

Criteria Rabofonds Rabobank Assen en Noord-Drenthe 2020

Een aanvraag heeft drie bijlagen die online geüpload dienen te worden:

 • een projectbegroting/plan
 • een financieel jaarverslag van het laatste boekjaar
 • een begroting van het lopende boekjaar van vereniging of stichting.

Bovenstaande documenten zijn verplicht om op te voeren anders kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.Documenten als een projectbeschrijving en of offertes mogen altijd bijgevoegd worden.

De aanvrager

 • De organisatie dient minimaal 6 maanden een rekening te hebben bij Rabobank Assen en Noord-Drenthe, alvorens een verzoek te kunnen indienen.
 • De organisatie is een vereniging of stichting (non profit organisatie)
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het project

 • Het project verbetert het maatschappelijke, economische, sociale of culturele leven in de lokale gemeenschap (gemeente Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo).
 • Het project is toegankelijk voor een breed publiek in de regio Assen, Beilen, Eelde-Paterswolde, Gieten, Rolde, Smilde, Vries en Zuidlaren. Bij voorkeur is de organisatie ook hier gevestigd.
 • Het project is binnen 12 maanden afgerond.
 • Het project is financieel haalbaar. Een eventuele donatie is bedoeld als eenmalige bijdrage.
 • Draagt de bijdrage op een positieve wijze uit binnen het werkgebied
 • De directie heeft het recht om tussentijds de toegezegde steun in te trekken. De organisatie ontvangt in dit geval een schriftelijke toelichting over de reden.

Niet in aanmerking voor een bijdrage uit het Rabofonds komen

 • Het organiseren van reünies, jubilea, (dorps) feesten en uitstapjes.
 • Bijdragen aan uitgeven van boeken
 • Lesmaterialen voor scholen
 • Milieuonvriendelijk en risicovolle sporten (initiatieven)
 • Verzoeken voor aanschaf sportkleding/clubkleding.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Particulieren of bedrijven, besloten clubs en serviceclubs.
 • Projecten die gericht zijn op het realiseren van goede doelen (zoals KWF)
 • Projecten die gevoelig liggen in de maatschappij.
 • Projecten die al gerealiseerd zijn.
 • Organisaties met commerciële- of winstdoelstellingen.
 • Evenementen of activiteiten die gevaar opleveren voor deelnemers of publiek
 • Evenementen of activiteiten die milieubelastend zijn
 • Initiatieven die al door Rabobank Nederland en/of Rabobank Foundation worden ondersteund
 • Investering in onroerende goederen (geen aanbouw en/of nieuwbouw wél opknappen bestaande ruimtes)
 • Organisaties die dit jaar al een donatie van het Rabofonds kregen toegewezen.
 • Jaarlijks terugkerende evenementen. De activiteit mag wel een onderdeel van een evenement zijn.
 • Projecten vallend onder de normale financieringstaak van andere organen zoals de overheid.
 • Realiseren/updaten van websites.

De bijdrage van de Rabobank vanuit het Rabofonds vergoedt nooit 100% van de projectkosten. Er wordt een eigen inbreng verwacht dan wel financiering door andere partijen.

Via de e-mail volgt de uitslag van de beoordeling. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Het toegezegde bedrag moet binnen één jaar na de toekenning zijn besteed. Alle aanvragen worden vertrouwelijk behandeld.

Bij een toewijzing is het belangrijk voor de betaling dat u binnen een jaar kopieën van facturen van uw project of activiteit en daarbij een kopie van dagafschriften, waaruit blijkt dat de facturen zijn voldaan, mailt naar Rabobank Assen en Noord-Drenthe, t.a.v. communicatie.assen-nd@rabobank.nl. De kosten voor uw project dient u dus eerst zelf te betalen. Betaling vanuit het Rabofonds gebeurt achteraf. Het bedrag wordt overgemaakt exclusief eventuele belastingen.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven