Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties steunt de Rabobank de lokale samenleving.

Sponsoring

Rabobank Assen en Noord-Drenthe sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. In ruil daarvoor helpt u mee bij het vergroten van onze naamsbekendheid.

Sponsoring

Sport, culturele en maatschappelijke sponsoring

Bij sport richten we ons op hockey, golf en jeugdvoetbal. Wij zijn sponsor van alle 6.500 jeugdvoetballeden in de vier gemeenten van ons werkgebied. Daarnaast zijn we in de loopsport hoofdsponsor van de Rabo Cup Assen en Noord-Drenthe. Verdere sponsoring in de wielersport wordt momenteel onderzocht.

Op cultuurgebied steunen wij verschillende theaters en musea.

Verder richten wij ons op de maatschappelijke sponsoring lokale samenleving. Dit via de bekende lokale evenementen, zoals Roldermarkt, Stichting Oostermoer, Bloemencorso Eelde, Zuidlaardermarkt en Midnightwalk Assen.

Culturele en maatschappelijke sponsoring

Op cultuurgebied steunen wij verschillende theaters en musea. Verder helpen we de lokale samenleving vooruit via bekende lokale evenementen, zoals Roldermarkt (Rolde), Stichting Oostermoer (Gieten), Bloemencorso Eelde, Zuidlaardermarkt en Midnightwalk Assen.

Sponsoring aanvragen

Nieuwe sponsorverzoeken worden niet meer in behandeling genomen. Diverse bestaande sponsorcontracten komen in het beleid t/m 2018 niet terug en deze contracten zijn stopgezet. Er is een nieuwe mogelijkheid ingevoerd door de bank om geld te genereren voor verenigingen of stichtingen. Dit vind plaats in de vorm van de Rabobank Clubkas Campagne. Via deze weg stelt de bank een deel van haar winst beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. De Rabobank Clubkas Campagne vindt in het najaar van ieder jaar plaats. Vergeet uw vereniging of stichting dus niet in te schrijven hiervoor! (zie hieronder Rabobank Clubkas Campagne meer info).

Rabobank Clubkas Campagne

Als lokale bank zijn we betrokken bij onze omgeving en versterken we de lokale samenleving in sociaaleconomisch en maatschappelijk opzicht. In het werkgebied van Rabobank Assen en Noord-Drenthe bruist het van verenigingen en stichtingen die het maatschappelijke, sociale en culturele leven verbeteren. Het ondersteunen van lokale projecten is een van de manieren om onze lokale betrokkenheid bij onze omgeving te tonen. Daarom organiseren wij de Rabobank Clubkas Campagne.

Wat is de Rabobank Clubkas Campagne?

Jaarlijks stelt onze bank op deze manier een deel van de winst, het coöperatief dividend, beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. De voorwaarde is wel dat de vereniging of stichting bij onze bank bankiert. Onze leden beslissen hoe de totale bijdrage wordt verdeeld. Juist in deze tijd, waarin het binnenhalen van financiële middelen steeds moeilijker wordt, is deze bijdrage een extra stimulans om dromen te laten uitkomen. Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Assen en Noord-Drenthe hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. De verenigingen en stichtingen krijgen voor de zomer een uitnodiging om zich in te schrijven.

Hoe werkt het?

Rabobank Assen en Noord-Drenthe heeft voor 2018 € 150.000,- (incl. BTW en schenkingsrecht) beschikbaar gesteld voor de Rabobank Clubkas Campagne. Dit bedrag hebben de leden van de bank inmiddels verdeeld over de verenigingen en stichtingen die deelnemen. De leden die vóór 1 augustus 2018 lid waren hebben afgelopen september drie stemmen ontvangen. Op die manier beslissen leden van onze bank mee in de verdeling van het beschikbaar gestelde budget. 

Het stemmen is geweest van 4 t/m 19 september 2018. Tijdens de finale-avond in theater De Nieuwe Kolk in Assen op 1 oktober wordt de uitslag bekend gemaakt. 

Naast klant nog geen lid van onze bank? Vraag dan hier het lidmaatschap aan:

Promotiematerialen voor de deelnemende clubs kun je hier downloaden:

Criteria:

Categorie Algemeen:

Categorie Lidmaatschap:

Categorie Stemmen:

Categorie Na het stemmen:

Categorie Voorwaarden:

Rabofonds

Rabofonds

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Assen en Noord-Drenthe doneert vanuit het Rabofonds.

Werkwijze Rabofonds

Rabofonds steunt projecten met de volgende speerpunten:

  • Educatie & Maatschappij
  • Innovatie & Duurzaamheid
  • Kunst & Cultuur
  • Natuur & Milieu
  • Sport & Recreatie

Rabobank Assen en Noord-Drenthe doneert elk jaar een deel van haar winst in het Rabofonds. Uit dat fonds ontvangen tal van lokale projecten een bijdrage. Een speciale commissie, bestaande uit een aantal leden en medewerkers van de bank, beoordeelt elk kwartaal de aanvragen aan de hand van de criteria.

Aanvraag indienen

Vier keer per jaar beslist de Rabofondscommissie welke organisaties een donatie krijgen. U kunt een donatie aanvragen door een volledige donatieaanvraag in te sturen.

De aanvragen moeten binnen zijn voor de volgende datums, binnen 4/5 weken volgt de uitslag:

  • 1 maart
  • 1 juni
  • 1 september
  • 1 december

Via onderstaande link kunt u uw aanvraag indienen. Zie oranje button onder aan deze pagina.

Voorwaarden

Jaarlijks bereiken ons veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Een beoordelingscommissie bestaande uit o.a. onze leden/klanten beoordelen 4 keer per jaar de aanvragen. Een aanvraag heeft drie bijlagen die moeten worden opgevoerd in het systeem:

  • een projectbegroting
  • een financieel jaarverslag van het laatste boekjaar
  • een begroting van het lopende boekjaar van vereniging of stichting.

Bovenstaande documenten zijn verplicht om op te voeren anders kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen. Documenten als een projectplanbeschrijving mogen altijd bijgevoegd worden.

We hanteren de volgende uitgangspunten voor donaties.

  • De organisatie dient minimaal 6 maanden een rekening te hebben bij de bank, alvorens een verzoek te kunnen indienen.
  • Het project verbetert het maatschappelijke, economische, sociale of culturele leven in de lokale gemeenschap (gemeente Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo).
  • Het project is toegankelijk voor een breed publiek in de regio Assen, Beilen, Eelde-Paterswolde, Gieten, Rolde, Smilde, Vries en Zuidlaren. Bij voorkeur is de organisatie ook hier gevestigd.
  • De organisatie is een vereniging of stichting.
  • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Elke aanvraag wordt apart beoordeeld.
  • De directie heeft het recht om tussentijds de toegezegde steun in te trekken. De organisatie ontvangt in dit geval een schriftelijke toelichting over de reden.
  • Het project is binnen 12 maanden afgerond.
  • Het project is financieel haalbaar. Een eventuele donatie is bedoeld als eenmalige bijdrag

Wij doneren niet aan:

  • Reünies, jubileum feest en uitstapjes.
  • Milieu-onvriendelijk en risicovolle sporten (initiatieven)
  • Verzoeken voor aanschaf sportkleding/clubkleding
  • Politieke of religieuze activiteiten.
  • Particulieren of bedrijven.
  • Projecten gericht op goede doelen voor een andere activiteit.
  • Projecten die gevoelig liggen in de maatschappij.
  • Projecten die al gerealiseerd zijn.
  • Organisaties met commerciële of winstdoelstellingen.
  • Organisaties die de donatie willen gebruiken voor de dekking van exploitatiekosten.
  • Organisaties die dit jaar al een donatie van het Rabofonds kregen toegewezen.
  • Jaarlijks terugkerende evenementen. De activiteit mag wel een onderdeel van een evenement zijn.

Via de e-mail volgt de uitslag van de beoordeling. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Het toegezegde bedrag moet binnen één jaar na de toekenning zijn besteed. Alle aanvragen worden vertrouwelijk behandeld.

Bij een toewijzing is het belangrijk voor de betaling dat u binnen een jaar kopieën van facturen van uw project of activiteit en daarbij een kopie van dagafschriften, waaruit blijkt dat de facturen zijn voldaan, mailt naar Rabobank Assen en Noord-Drenthe, t.a.v. communicatie.assen-nd@rabobank.nl. De kosten voor uw project dient u dus eerst zelf te betalen. Betaling vanuit het Rabofonds gebeurt achteraf. Het bedrag wordt overgemaakt exclusief eventuele belastingen.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven