Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties steunt de Rabobank de lokale samenleving.

Sponsoring

Rabobank Assen en Noord-Drenthe sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. In ruil daarvoor helpt u mee bij het vergroten van onze naamsbekendheid.

Sponsoring

Sport, culturele en maatschappelijke sponsoring

Bij sport richten we ons op hockey, golf en jeugdvoetbal. Wij zijn sponsor van alle 6.500 jeugdvoetballeden in de vier gemeenten van ons werkgebied. Daarnaast zijn we in de loopsport hoofdsponsor van de Rabo Cup Assen en Noord-Drenthe. Verdere sponsoring in de wielersport wordt momenteel onderzocht.

Op cultuurgebied steunen wij verschillende theaters en musea.

Verder richten wij ons op de maatschappelijke sponsoring lokale samenleving. Dit via de bekende lokale evenementen, zoals Roldermarkt, Stichting Oostermoer, Bloemencorso Eelde, Zuidlaardermarkt en Midnightwalk Assen.

Culturele en maatschappelijke sponsoring

Op cultuurgebied steunen wij verschillende theaters en musea. Verder helpen we de lokale samenleving vooruit via bekende lokale evenementen, zoals Roldermarkt (Rolde), Stichting Oostermoer (Gieten), Bloemencorso Eelde, Zuidlaardermarkt en Midnightwalk Assen.

Sponsoring aanvragen

Nieuwe sponsorverzoeken worden niet meer in behandeling genomen. Diverse bestaande sponsorcontracten komen in het beleid t/m 2018 niet terug en deze contracten zijn stopgezet. Er is een nieuwe mogelijkheid ingevoerd door de bank om geld te genereren voor verenigingen of stichtingen. Dit vind plaats in de vorm van de Rabobank Clubkas Campagne. Via deze weg stelt de bank een deel van haar winst beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. De Rabobank Clubkas Campagne vindt in het najaar van ieder jaar plaats. Vergeet uw vereniging of stichting dus niet in te schrijven hiervoor! (zie hieronder Rabobank Clubkas Campagne meer info).

Rabobank Clubkas Campagne in nieuw jasje!

Rabobank Clubkas Campagne heet voortaan Rabo ClubSupport. De campagne krijgt een nieuwe naam en wordt dit najaar georganiseerd. Via onze website houden we u op de hoogte van de planning en actuele informatie.

Planning:

Vanaf eind mei worden verenigingen en stichtingen uitgenodigd om zich in te schrijven voor deelname aan Rabo ClubSupport. Vanwege de zomerperiode kan ingeschreven worden tot begin september. Van 27 september tot 11 oktober kunnen Rabobank-leden hun stem uitbrengen op de favoriete clubs. Het bekendmaken van de resultaten vindt medio oktober 2019 plaats.

Inschrijven kan via Rabo Clubsupport

Word nu lid!

Ben je nog geen lid van Rabobank Assen en Noord-Drenthe en wil je graag meebeslissen over de verdeling van het geld?

Vraag dan nu het lidmaatschap aan.

Geef ons het actuele e-mailadres van je club door:

Details over de planning en de uitnodiging om mee te doen versturen we via e-mail en per post. Wil je de informatie niet missen? Geef dan het juiste e-mailadres van jouw club aan ons door via 'uw gegevens' van Rabo Internetbankieren. Zo kun je jouw club tijdig inschrijven voor de nieuwe campagne.

Coöperatief Dividend:

Als enige bank in Nederland is de Rabobank een bank zonder aandeelhouders. In plaats van een deel van de winst in de vorm van dividend aan de aandeelhouders uit te keren, wordt het besteed aan maatschappelijke initiatieven. Dit noemen wij het coöperatief dividend. Rabo ClubSupport is iets waar je als lid echt een stem in hebt. Met jouw stem bepaal jij namelijk mede waar het geld van je bank aan besteed wordt. Zo oefen je direct invloed uit op je eigen leefomgeving.

Rabofonds

Rabofonds

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Assen en Noord-Drenthe doneert vanuit het Rabofonds.

Werkwijze Rabofonds

Rabofonds steunt projecten met de volgende speerpunten:

 • Educatie & Maatschappij
 • Innovatie & Duurzaamheid
 • Kunst & Cultuur
 • Natuur & Milieu
 • Sport & Recreatie

Rabobank Assen en Noord-Drenthe doneert elk jaar een deel van haar winst in het Rabofonds. Uit dat fonds ontvangen tal van lokale projecten een bijdrage. Een speciale commissie, bestaande uit een aantal leden en medewerkers van de bank, beoordeelt elk kwartaal de aanvragen aan de hand van de criteria.

Aanvraag indienen

Vier keer per jaar beslist de Rabofondscommissie welke organisaties een donatie krijgen. U kunt een donatie aanvragen door een volledige donatieaanvraag in te sturen.

De aanvragen moeten binnen zijn voor de volgende datums, binnen 4/5 weken volgt de uitslag:

 • 1 maart
 • 1 juni
 • 1 september
 • 1 december

Via onderstaande link kunt u uw aanvraag indienen. Zie oranje button onder aan deze pagina.

Voorwaarden

Jaarlijks bereiken ons veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Een beoordelingscommissie bestaande uit o.a. onze leden/klanten beoordelen 4 keer per jaar de aanvragen. Een aanvraag heeft drie bijlagen die moeten worden opgevoerd in het systeem:

 • een projectbegroting
 • een financieel jaarverslag van het laatste boekjaar
 • een begroting van het lopende boekjaar van vereniging of stichting.

Bovenstaande documenten zijn verplicht om op te voeren anders kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen. Documenten als een projectplanbeschrijving mogen altijd bijgevoegd worden.

We hanteren de volgende uitgangspunten voor donaties.

 • De organisatie dient minimaal 6 maanden een rekening te hebben bij de bank, alvorens een verzoek te kunnen indienen.
 • Het project verbetert het maatschappelijke, economische, sociale of culturele leven in de lokale gemeenschap (gemeente Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo).
 • Het project is toegankelijk voor een breed publiek in de regio Assen, Beilen, Eelde-Paterswolde, Gieten, Rolde, Smilde, Vries en Zuidlaren. Bij voorkeur is de organisatie ook hier gevestigd.
 • De organisatie is een vereniging of stichting.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Elke aanvraag wordt apart beoordeeld.
 • De directie heeft het recht om tussentijds de toegezegde steun in te trekken. De organisatie ontvangt in dit geval een schriftelijke toelichting over de reden.
 • Het project is binnen 12 maanden afgerond.
 • Het project is financieel haalbaar. Een eventuele donatie is bedoeld als eenmalige bijdrag

Wij doneren niet aan:

 • Reünies, jubileum feest en uitstapjes.
 • Milieu-onvriendelijk en risicovolle sporten (initiatieven)
 • Verzoeken voor aanschaf sportkleding/clubkleding
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Particulieren of bedrijven.
 • Projecten gericht op goede doelen voor een andere activiteit.
 • Projecten die gevoelig liggen in de maatschappij.
 • Projecten die al gerealiseerd zijn.
 • Organisaties met commerciële of winstdoelstellingen.
 • Organisaties die de donatie willen gebruiken voor de dekking van exploitatiekosten.
 • Organisaties die dit jaar al een donatie van het Rabofonds kregen toegewezen.
 • Jaarlijks terugkerende evenementen. De activiteit mag wel een onderdeel van een evenement zijn.

Via de e-mail volgt de uitslag van de beoordeling. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Het toegezegde bedrag moet binnen één jaar na de toekenning zijn besteed. Alle aanvragen worden vertrouwelijk behandeld.

Bij een toewijzing is het belangrijk voor de betaling dat u binnen een jaar kopieën van facturen van uw project of activiteit en daarbij een kopie van dagafschriften, waaruit blijkt dat de facturen zijn voldaan, mailt naar Rabobank Assen en Noord-Drenthe, t.a.v. communicatie.assen-nd@rabobank.nl. De kosten voor uw project dient u dus eerst zelf te betalen. Betaling vanuit het Rabofonds gebeurt achteraf. Het bedrag wordt overgemaakt exclusief eventuele belastingen.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven