Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Bekijk hoe uw Rabobank de omgeving versterkt

Sponsoring

Rabobank Assen en Noord-Drenthe sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. In ruil daarvoor helpt u mee bij het vergroten van onze naamsbekendheid.

Sportsponsoring

Bij sport richten we ons op hockey, paardensport, wielrennen en golf. Verder zijn we sponsor van alle 6.500 jeugdvoetballeden in de vier gemeenten van ons werkgebied. Daarnaast zijn we in de loopsport hoofdsponsor van de Rabo Cup Assen en Noord-Drenthe.

Culturele en maatschappelijke sponsoring

Op cultuurgebied steunen wij verschillende theaters en musea. Verder helpen we de lokale samenleving vooruit via bekende lokale evenementen, zoals Roldermarkt (Rolde), Stichting Oostermoer (Gieten), Bloemencorso Eelde, Zuidlaardermarkt en Midnightwalk Assen.

Sponsoring aanvragen

Met bovengenoemde partijen zijn 3-jarige sponsorcontracten afgesloten. Nieuwe sponsorverzoeken worden eerst niet meer in behandeling genomen. Rabobank Assen en Noord-Drenthe had een breed georiënteerd sponsorbeleid in de voorgaande jaren. Diverse bestaande sponsorcontracten komen in het beleid t/m 2018 niet terug en deze contracten zijn stopgezet. Onze bank heeft daarom een nieuwe mogelijkheid ingevoerd om, voor een vereniging of stichting die bij de bank bankiert, geld te genereren. Dit vindt plaats in de vorm van de Rabo Clubkas Campagne. Deze vindt in het najaar van ieder jaar plaats. Vergeet dus niet in te schrijven (Zie hieronder voor meer info).

Als lokale bank zijn we betrokken bij onze omgeving en versterken we de lokale samenleving in sociaaleconomisch en maatschappelijk opzicht. In het werkgebied van Rabobank Assen en Noord-Drenthe bruist het van verenigingen en stichtingen die het maatschappelijke, sociale en culturele leven verbeteren. Het ondersteunen van lokale projecten is een van de manieren om onze lokale betrokkenheid bij onze omgeving te tonen. Daarom organiseren wij de Rabobank Clubkas Campagne.

Rabobank Clubkas Campagne

Jaarlijks stelt onze bank op deze manier een deel van de winst, het coöperatief dividend, beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. Onze leden beslissen van dinsdag 3 oktober 2017 tot en met maandag 18 oktober 2017 hoe de totale bijdrage wordt verdeeld. Juist in deze tijd, waarin het binnenhalen van financiële middelen steeds moeilijker wordt, is deze bijdrage een extra stimulans om dromen te laten uitkomen.

Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Assen en Noord-Drenthe hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. Dit jaar hebben we € 100.000 (incl. BTW en schenkingsrecht) te verdelen. De inschrijving voor de verenigingen en stichtingen is op 17 september gesloten. 

Stemcode

Op 3 oktober ontvangen onze leden per post een stemkaart met een unieke stemcode. Onze stemmodule staat vanaf die datum live op onze website (3 stemmen per lid, met maximaal 2 op dezelfde club). Let wel! Je bent als je klant bent van onze bank niet automatisch ook lid. 

Lid worden?

Download de promotiemiddelen voor jouw club!

Veelgestelde vragen algemeen 2017

Veelgestelde vragen lidmaatschap 2017

Veelgestelde vragen stemmen 2017

Veelgestelde vragen na het stemmen 2017

Uitslag Rabobank Clubkas Campagne 2016

Klik op de link hieronder om de uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne 2016 te bekijken.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Assen en Noord-Drenthe doneert vanuit het Rabofonds.

Rabofonds

Rabofonds steunt projecten met de volgende speerpunten:

 • Educatie & Maatschappij
 • Innovatie & Duurzaamheid
 • Kunst & Cultuur
 • Natuur & Milieu
 • Sport & Recreatie

Aanvraag versturen

Vier keer per jaar beslist de Rabofondscommissie welke organisaties een donatie krijgen. U kunt een donatie aanvragen door een volledige donatieaanvraag in te sturen. 

De aanvragen moeten binnen zijn voor de volgende datums, binnen 4/5 weken volgt de uitslag:

 • 1 maart
 • 1 juni
 • 1 september
 • 1 december

Per 1 juni 2016 is ons Rabofondsaanvraag systeem aangepast. Via onderstaande link kunt u uw aanvraag indienen. 

Voorwaarden

Jaarlijks bereiken ons veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Een aanvraag heeft drie bijlagen:

 • een projectbegroting
 • een financieel jaarverslag van het laatste boekjaar
 • een begroting van het lopende boekjaar van vereniging of stichting.

Zorgt u ervoor dat deze formulieren juist zijn bijgesloten? Indien het niet juist is bijgesloten kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen. 

We hanteren de volgende uitgangspunten voor donaties.

 • De organisatie dient minimaal 6 maanden een rekening te hebben bij de bank, alvorens een verzoek te kunnen indienen.
 • Het project verbetert het maatschappelijke, economische, sociale of culturele leven in de lokale gemeenschap (gemeente Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo).
 • Het project is toegankelijk voor een breed publiek in de regio Assen, Beilen, Eelde-Paterswolde, Gieten, Rolde, Smilde, Vries en Zuidlaren. Bij voorkeur is de organisatie ook hier gevestigd.
 • De organisatie is een vereniging of stichting.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie is klant bij de Rabobank of wil dit worden.
 • Elke aanvraag wordt apart beoordeeld.
 • De directie heeft het recht om tussentijds de toegezegde steun in te trekken. De organisatie ontvangt in dit geval een schriftelijke toelichting over de reden.
 • Het project is binnen 12 maanden afgerond.
 • Het project is financieel haalbaar. Een eventuele donatie is bedoeld als eenmalige bijdrage.

Wij doneren niet aan:

 • Reünies, jubileum feest en uitstapjes.
 • Milieu-onvriendelijk en risicovolle sporten (initiatieven)
 • Verzoeken voor aanschaf sportkleding/clubkleding
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Particulieren of bedrijven.
 • Projecten gericht op goede doelen voor een andere activiteit.
 • Projecten die gevoelig liggen in de maatschappij.
 • Projecten die al gerealiseerd zijn.
 • Organisaties met commerciële of winstdoelstellingen.
 • Organisaties die de donatie willen gebruiken voor de dekking van exploitatiekosten.
 • Organisaties die dit jaar al een donatie van het Rabofonds kregen toegewezen.
 • Jaarlijks terugkerende evenementen. De activiteit mag wel een onderdeel van een evenement zijn.

Via de e-mail volgt de uitslag van de beoordeling. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Het toegezegde bedrag moet binnen een jaar na de toekenning zijn besteed. Alle aanvragen worden vertrouwelijk behandeld.

Bij een toewijzing is het belangrijk voor de betaling dat u binnen een jaar kopieën van facturen van uw project of activiteit en daarbij een kopie van dagafschriften, waaruit blijkt dat de facturen zijn voldaan, mailt naar Rabobank Assen en Noord-Drenthe, t.a.v. communicatie.assen-nd@rabobank.nl. De kosten voor uw project dient u dus eerst zelf te betalen. Betaling vanuit het Rabofonds gebeurt achteraf. Het bedrag wordt overgemaakt exclusief eventuele belastingen.

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven