Organisatie

Organisatie

Rabobank Gelderse Vallei wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

De directeuren coöperatieve Rabobank in de 14 kringen vormen samen het collegiale kring MT en zijn samen verantwoordelijk voor de resultaten en performance in de kring. Zij zijn naast commercieel verantwoordelijk voor de klantbediening en maatschappelijke ambities in het leefgebied, ook het boegbeeld voor klanten en leden. Daarnaast zijn ze het aanspreekpunt voor de raad van commissarissen en de ledenraad. Wat de maatschappelijke ambities betreft, ligt de focus op de Energietransitie en de vier coöperatieve thema's waar we als Rabobank in Nederland aan bij willen dragen: Financieel Gezond Leven, Duurzaam Ondernemen, Duurzaam Wonen en Banking4Food. Marcel Wijnen, Directeur coöperatieve Rabobank, is boegbeeld voor leefgebied Gelderse Vallei (onderdeel kring Midden Nederland) en is verantwoordelijk voor het thema Banking4Food.

Marcel Wijnen

Marcel Wijnen

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De kerntaken van de raad van commissarissen (RvC) komen neer op:

    Toezien op de commerciële en maatschappelijke prestaties van de lokale bank Uitoefenen van de werkgeversrol ten opzichte van de lokale directeur Verbinden van de leden van de afdeling en de samenleving met de lokale bank, de kring waartoe de afdeling behoort en het collectief van Rabobank Adviseren van de lokale directeur bij de uitoefening van zijn/haar taak Ondersteunen van de lokale directeur en de lokale bank bij het onderhouden van contacten op maatschappelijk gebied

Op basis hiervan vervult de RvC de volgende vier rollen:

  1. Verbindingsrol: verbinden van de leden uit de lokale leefomgeving en de samenleving met de lokale bank, de kring en op landelijk niveau
  2. Werkgeversrol: (gedeeld) verantwoordelijk zijn voor het het benoemen en beoordelen van de lokale directeur
  3. Toezichtrol: toezicht houden gericht op de lokale worteling en zaken aangaande de coöperatie en de commerciële en maatschappelijke doelen en prestaties van de lokale bank
  4. Adviesrol: adviseren over de mate waarin de directeur het lange termijnbelang van de klant en de lokale maatschappelijke oriëntatie voor ogen houdt

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Gelderse Vallei denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. Zij praten namens de meer dan 21.700 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in regio.

Wil je aanvullende informatie over de ledenraad of heb je interesse om zelf toe te treden dan kun je contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie via communicatie.MN@rabobank.nl.

Digizine Gelderse Vallei
Dit online magazine geeft je inzicht wat de rol als ledenraadslid inhoudt en geeft je inzicht in onze maatschappelijk georiënteerde coöperatieve bank.