Onze organisatie

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad. 

Onze RvC bestaat uit:

 • Esther Raats, voorzitter
 • Sander Blom
 • Edwin ten Brink

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van Rabobank Groene Hart Noord. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 30 leden. Deze personen zijn verdeeld over 2 klankbordgroepen: Bedrijven en Particulieren. Zij praten namens ruim 20.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in regio Groene Hart Noord.

Ledenraadsleden

Onze ledenraad bestaat uit:

Klankbordgroep Particulieren 

 • Carel Paardekooper  
 • Ineke Hiel
 • Henny Freitag  
 • Roos Rijlaarsdam
 • Onno Zwart 
 • Jan de Kort
 • Theo van der Weijden
 • Leo Straathof
 • Martin Zwinkels

Klankbordgroep Bedrijven

 • Hans van Buijten 
 • Jeanette Dijkshoorn
 • Margriet Taams 
 • Toob Alers
 • Peter Chaudron
 • Martien Seijsener
 • Joyce van der Hoorn
 • Arwin Bos
 • Tijmen de Gelder

Contact

Ma-vr: 8.00-18.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven