Organisatie

Organisatie

Rabobank Groninger Land wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Koen Ronner is directeur coöperatieve Rabobank Groninger Land. Koen is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Koen Ronner

Koen Ronner

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Groninger Land denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. Zij praten namens de meer dan 31.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in de regio.

Klik hier en bekijk de animatie over de rol van een ledenraadslid