Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Coöperatiefonds

Met het Coöperatiefonds steunt Rabobank Het Drentse Land projecten die onze regio versterken. Dat kan op sportief, cultureel of maatschappelijk gebied zijn. De directie beoordeelt de aanvragen samen met onze leden uit de klankbordgroep.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Versterken van lokale gemeenschappen
  Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.
 2. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
 3. Duurzaam Wonen en de energietransitie
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 4. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 5. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
Voorwaarden

Om voor een bijdrage uit het Cooperatiefonds in aanmerking te komen hanteren we de volgende uitgangspunten en criteria:

Het project versterkt het maatschappelijke, sociale of culturele leven in de regio Zuidoost Drenthe.De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.Het project is binnen 12 maanden afgerond.De organisatie is klant bij de Rabobank.De directie kan de toegezegde steun tussentijds beëindigen. In dat geval ontvangt de organisatie een schriftelijke toelichting met de reden.Donaties worden achteraf en op basis van facturen verstrekt.

Zeker niet in aanmerking komen:

Individuen.Commerciële instellingen.Afgeronde projecten.Besloten clubs of serviceclubs.Braderieën en markten.Reünies.Aanvragen voor de aanschaf van een automatische externe defibrillator (AED’s).Aanvragen voor de aanschaf van zonnecollectoren.Politieke of religieuze organisaties.Conflictgevoelige projecten.Projecten gericht op fondsenwerving.Aanvragen voor de dekking van vaste kosten op de begroting, zoals de huur en energiekosten.Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.Organisaties die de afgelopen 2 jaar al een donatie hebben ontvangen voor een vergelijkbaar project.In bijzondere situaties behoudt de bank het recht om af te wijken van bovenstaande criteria.Werkzaamheden rondom het verwijderen van asbest.
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

Ieder kwartaal beoordeelt een commissie uit de ledenraad de binnengekomen aanvragen. Het is belangrijk dat je complete aanvraag tijdig bij ons binnen is. Een complete aanvraag bestaat uit het online aanvraagformulier plus een projectplan met begroting en dekkingsplan.

Deadlines aanvragenData beoordelingen
1 september
1 decemberAanvraag indienen
Aanvragen voor voormalig regio Emmen-CoevordenAanvragen voor Het Drentse Land