Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met donaties en sponsoring versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank IJmond doneert vanuit het Rabo Dichtbijfonds en het Rabo Investeringsfonds. Elk jaar is er € 500.000 beschikbaar.

Rabo Dichtbijfonds

Rabobank IJmond wil graag de werk- en woonomgeving van mensen in de IJmond versterken. Dit doen we door kennis te delen, mensen met elkaar in contact te brengen en geld beschikbaar te stellen via het Rabo Dichtbijfonds. Een commissie van ledenraadsleden beslist welke projecten steun krijgen uit het fonds.

We richten ons op projecten die de zelfredzaamheid van inwoners in de IJmond aanmoedigen. Onze speciale aandacht hebben projecten die de leefbaarheid in zorg en wonen vergroten.

Rabo InvesteringsFonds

Het Rabo Investeringsfonds steunt projecten die bijdragen aan versterking van de economische infrastructuur in de IJmond. Een commissie van ledenraadsleden en de directie beslist welke projecten steun krijgen uit het Rabo Investeringsfonds.

Van 2015 tot en met 2019 richten we ons op de onderwerpen: 

 • versterking van de IJmond als techniekregio
 • sterker maken van de retail
 • promotie van de IJmond als gezonde en veelzijdige regio
 • versterking van de relatie met Tata Steel
 • versterking van de relatie met MRA/Amsterdam

Aanvragen

De commissie van het Rabo Dichtbijfonds en het Rabo Investeringsfonds vergadert op woensdag 5 februari en op woensdag 1 april 2020. Tevens vergaderen zij op woensdag 10 juni, woensdag 2 september en op woensdag 25 november 2020.

Voorwaarden donatiefondsen

Jaarlijks bereiken ons veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling.

Verplichte bijlagen zijn:

 • plan van aanpak
 • balans
 • resultatenrekening
 • sluitende begroting

We hanteren de volgende uitgangspunten voor donaties.

 • De organisatie is een vereniging, stichting, project of maatschappelijke instelling die geen winst wil maken.
 • De organisatie is gevestigd in het werkgebied van Rabobank IJmond. Dit zijn de gemeenten Beverwijk, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Uitgeest en Velsen.
 • De organisatie kan ook rondkomen zonder bijdrage van de Rabobank.
 • De organisatie geeft aan van welke instanties het project nog meer geld ontvangt of waar dit is aangevraagd.
 • Verenigingen, stichtingen en rechtspersonen overleggen een kopie van de statuten en de actuele inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • Bij een aanvraag voor een bijdrage van meer dan € 2.000 moet de organisatie een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn of heeft een SBBI-status.
 • De organisatie mag maximaal één keer per twee jaar een aanvraag indienen.
 • De organisatie is klant van Rabobank IJmond of wil dat worden.
 • Organisaties met een lopend sponsorcontract met Rabobank IJmond komen niet in aanmerking voor een bijdrage uit het Rabo Dichtbijfonds of Rabo Investeringsfonds.

Wij doneren niet aan: 

 • Projecten met als doel winst maken.
 • Personen.
 • Projecten met een politiek of religieus doel.
 • Projecten die al zijn geweest.

Sponsoring

Rabobank IJmond sponsort lokale initiatieven op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Deze initiatieven dragen bij aan goede reclame van de regio IJmond of zijn juist dé spraakmakende activiteiten in de lokale kernen. Bij sponsoring vragen wij altijd een tegenprestatie.

Op dit moment nemen wij geen nieuwe sponsorverzoeken in behandeling.

Voorwaarden

We krijgen ieder jaar veel sponsorverzoeken. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Aanvragen voor sponsoring moeten bijdragen aan onze (commerciële) doelstellingen én aan de volgende voorwaarden voldoen. 

 • De organisatie (vereniging of stichting) is professioneel en betrouwbaar;
 • De activiteit vindt plaats in het werkgebied van de bank (de IJmond*);
 • De organisatie is klant van Rabobank IJmond of wil dat worden;
 • De organisatie wordt niet financieel afhankelijk van de Rabobank;
 • De Rabobank is de enige bank, verzekeraar en hypotheekverstrekker die het project sponsort;
 • De organisatie biedt voldoende mogelijkheden voor tegenprestaties.

Wij sponsoren geen:

 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek;
 • Activiteiten die slecht zijn voor het milieu;
 • Activiteiten met een politiek of religieus doel;
 • Persoonlijke doelen;
 • Inzamelingsacties voor goede doelen;
 • Feesten en jubilea.

We nemen alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling.

* Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Velserbroek, Velsen-Noord en Velsen-Zuid, IJmuiden, Spaarndam, Driehuis en Haarlemmerliede, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Wijk aan Zee.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven