Resultaten Regiodialoog

10 mei 2024 16:35

Afgelopen voorjaar 2021 voerden we met klanten, leden en stakeholders uit de regio Groningen-Drenthe een waardevolle dialoog. Zij deelden hun visie op de uitdagingen voor deze regio. Onlangs verscheen het rapport.

Resultaten Regiodialoog

Highlights uit het rapport Groningen-Drenthe

Veel mensen namen actief deel aan de regiodialoog, een groot aantal waardoor we een goed beeld van onze regio hebben opgehaald. Wat duidelijk naar voren komt, is dat de deelnemers zich zorgen maken over de vitaliteit van de werk- en leefomgeving, vooral in de kleine kernen. Knelpunten op de woningmarkt, op het gebied van baanzekerheid en milieukwaliteit springen in het oog. In bijgaande link lees je de uitkomsten van de regiodialoog Groningen-Drenthe.

Uitkomsten regiodialoog Groningen-Drenthe

Verder op weg naar het Coöperatief Convenant voor Nederland

Niet alleen in Groningen-Drenthe maar ook in 13 andere regio's in Nederland is een regiodialoog georganiseerd. De conclusies van deze dialogen zijn door Rabobank gebundeld in het zogenoemde ‘Coöperatief Convenant' en aangeboden aan informateur Hamer en aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Kortom, een prachtige start van een uniek project dat we als coöperatieve Rabobank met onze klanten, leden en stakeholders willen realiseren. De uitkomsten van de regiodialoog Groningen-Drenthe, het landelijk rapport en de aanbevelingen door Rabobank is te lezen via deze link.

Het Coöperatief Convenant Nederland

Vervolg

De komende periode onderzoeken we op welke manier Rabobank een bijdrage kan leveren aan de genoemde uitdagingen. Mogelijk zijn verdiepende dialogen per thema nodig om samen tot concrete stappen te komen. We houden je hiervan op de hoogte en hopen van harte dat je ook dan een waardevolle bijdrage wilt leveren. Want alleen samen maken we onze regio nog sterker!

Blijf ons volgen!