Coöperatief Convenant voor Nederland

Coöperatief Convenant voor Nederland

De coronacrisis leidt in alle lagen van de bevolking tot problemen. Als coöperatieve bank geloven wij in de kracht van het collectief, in dat we samen meer bereiken dan alleen. We geloven dat we als land sterker uit de crisis komen zolang saamhorigheid en solidariteit de boventoon blijven voeren.

Daarom doen we iets bijzonders. Samen met honderden leden, klanten en beleidsbepalers uit onze regio werken we aan een coöperatief convenant, een toekomstplan voor Nederland. Gemaakt voor en door jou en de mensen en bedrijven om je heen.

Wat willen we bereiken met het Coöperatief Convenant voor Nederland (CCvNL)?

Individueel kunnen we niet zoveel doen, maar collectief wel. Het bewijs daarvan zien we in de crisis. Doordat mensen samenwerken, is er een toename van solidariteit, veerkracht, creativiteit en saamhorigheid. En die samenwerking willen we stimuleren om een breed gedragen toekomstplan voor Nederland op poten te zetten.

Wat levert het jou op?

We nodigen je uit om met ons in gesprek te gaan over de maatschappelijke en economische uitdagingen in onze regio. Zo draag je actief bij aan oplossingen en aan een businessplan waarmee we jouw regio én onze dienstverlening kunnen verbeteren. De gesprekken vinden ook in de 13 andere regio’s plaats. De uitkomsten uit de 14 regionale sessies vormen samen het CCvNL en bieden we in de lente van 2021 aan het nieuwe kabinet aan.

Hoe vormen we een actieplan?

1. Online dialoog
Eerst organiseren we in jouw regio een online dialoog. Met honderden leden, klanten en stakeholders kan je 'real time' reageren op stellingen en vragen. Het is vervolgens ook mogelijk om op elkaar te reageren.

2. Input verzamelen
Op basis van deze dialoog bekijken we welke ideeën en vraagstukken er leven, welke een breed draagvlak hebben en waarom dat zo is. Op basis daarvan stellen we een regionaal actieplan op voor jouw regio. Deze actieplannen gebruiken we voor het schrijven van het Coöperatief Convenant voor Nederland, dat we in de lente van 2021 aan het nieuwe kabinet presenteren.

3. Interesse? Blijf betrokken!
Het is mogelijk om ook na de dialoogsessie betrokken te blijven bij het totale proces. Dus als je het interessant vindt, blijven we informatie met je delen. Ook nodigen we je uit om op een later moment mee te denken en te werken aan de uitvoering van het regionale actieplan. Want we zien natuurlijk graag dat je betrokken blijft, zodat we sámen het verschil kunnen maken in de regio!