Rabobank Coöperatiefonds

15 maart 2022 12:29

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving.

Rabobank Coöperatiefonds

“Impact op de leefomgeving”

Deadlines aanvragen & beoordelingen

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de Ledenadviescommissie Coöperatiefonds, een mix van ledenraadsleden en medewerkers van de Rabobank. De adviescommissie beoordeelt of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Hieronder staat het overzicht van de vergaderingen. Ook vind je de datum waarop jouw volledig ingevulde aanvraag voor beoordeling bij ons binnen moet zijn. Het is belangrijk dat de complete aanvraag tijdig bij ons binnen is. Een complete aanvraag bestaat uit het online aanvraagformulier plus een projectplan met begroting en dekkingsplan.

Deadlines aanvragenData beoordelingen
1 februari1 maart
10 juni1 juli
1 november1 december

Het Rabobank Coöperatiefonds steunt vernieuwende initiatieven die de regio blijvend versterken. Met dit fonds dragen we graag bij aan het oplossen van onze maatschappelijke uitdagingen en steunen we (grotere) projecten waarbij ons netwerk, onze kennis en/of een financiële bijdrage welkom is. Ook initiatiefnemer van een mooi project in de regio Assen en Noord Drenthe? Nieuwe initiatieven zijn welkom.

Een aanvraag indienen? Klik hier