Rabobank Coöperatiefonds

17 maart 2023 14:13

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving.

Verzend het artikel per e-mail
Rabobank Coöperatiefonds

“Impact op de leefomgeving”

Deadlines aanvragen & beoordelingen

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de Ledenadviescommissie Coöperatiefonds, een mix van ledenraadsleden en medewerkers van de Rabobank. De adviescommissie beoordeelt of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Hieronder staat het overzicht van de vergaderingen. Ook vind je de datum waarop jouw volledig ingevulde aanvraag voor beoordeling bij ons binnen moet zijn. Het is belangrijk dat de complete aanvraag tijdig bij ons binnen is. Een complete aanvraag bestaat uit het online aanvraagformulier plus een projectplan met begroting en dekkingsplan.

Deadlines aanvragenData beoordelingen
1 februari1 maart
10 juni1 juli
1 november1 december

Ons Coöperatiefonds steunt vernieuwende initiatieven die bijdragen aan duurzame ontwikkeling in regio Assen en Noord Drenthe. Samen met jou realiseren we graag de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie, voeding en inclusieve samenleving. Heeft jouw vereniging of stichting een goed idee? Bijv. het verduurzamen van je clubhuis, een innovatief project met voedsel of een idee waarbij ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen? En zoek je naar kennis, netwerk en/of financiële middelen om dit idee te realiseren? Nieuwe initiatieven zijn welkom.

Een aanvraag indienen? Klik hier