Dit vindt Friesland; uitkomsten regiodialoog Friesland

17 februari 2021 16:25

Op 16 februari deed een deel van onze klanten, leden en stakeholders mee aan de door Rabobank georganiseerde regiodialoog voor Friesland. Zij deelden hun visie op de uitdagingen voor deze regio. Graag delen wij het rapport met daarin de uitkomsten van deze dialoog.

Dit vindt Friesland; uitkomsten regiodialoog Friesland

Welke opgaven zijn er in Friesland?

Er namen bijna 500 mensen actief deel aan de regiodialoog, een groot aantal waardoor we een goed beeld van onze regio hebben opgehaald. Wat duidelijk naar voren komt, is dat de deelnemers zich zorgen maken over de vergrijzing en ontgroening van de regio. Baanzekerheid, knelpunten op de woningmarkt en behoud van de natuurlijke leefomgeving springen daarbij het meest in het oog. Om talentvolle jongvolwassenen aan de regio te binden, moet het perspectief op banen worden behouden of zelfs vergroot. Vooral in de kleinere kernen in Friesland geldt bovendien dat het op peil houden van het voorzieningenniveau ook een belangrijke opgave is. Tegelijkertijd mogen deze ontwikkelingen niet ten koste gaan van de unieke Friese natuurlijke leefomgeving.

Het volledige rapport vind je hier

Verder op weg naar het Coöperatief Convenant voor Nederland

Niet alleen in Friesland maar ook in 13 andere regio's in Nederland is een regiodialoog georganiseerd. Alle uitkomsten zijn samengebundeld en vormen zo het Coöperatief Convenant voor Nederland. Het convenant wordt in het voorjaar van 2021 aangeboden aan het nieuwe kabinet om hiermee aan de slag te gaan. Kortom, een prachtige start van een uniek project dat we als coöperatieve Rabobank met onze leden willen realiseren.

Het vervolg

Komende periode onderzoeken we op welke manier Rabobank een bijdrage kan leveren aan de genoemde uitdagingen. Mogelijk zijn er verdiepende dialogen nodig per thema, om samen tot concrete stappen te komen. Alleen samen maken we onze regio nog sterker!

Blijf ons volgen!