Coöperatiefonds keert € 181.450,- uit

8 april 2024 12:12

De ledenraden van de Friese Rabobanken hebben in het eerste kwartaal van 2024 aan 33 maatschappelijke projecten een totale bijdrage van € 181.450,- toegezegd vanuit het Coöperatiefonds.

Rabobank

Coöperatiefonds

Met een donatie vanuit dit fonds geven we een deel van ons resultaat terug aan de samenleving. Wij noemen dat Coöperatief Dividend. De bank steunt daarmee breed maatschappelijke projecten die gericht zijn op het versterken van de regio als het gaat om de energietransitie, voedseltransitie en transitie naar een inclusieve samenleving. Denk bijvoorbeeld aan projecten als het verduurzamen van een buurthuis, de aanleg van een moes- of pluktuin of het stimuleren van biodiversiteit in een dorp of buurt. Samen met de vele vrijwilligers die uiteenlopende projecten realiseren biedt Rabobank met een financiële bijdrage nét dat stukje extra.

Overzicht projecten in Friesland

Benieuwd welke verenigingen en stichtingen een financiële bijdrage ontvangen? Hieronder vind je een overzicht van de initiatieven per regio.

Heerenveen-Zuidoost Friesland

    Oudervereniging basisschool de Twirrewyn, Donkerbroek: uitbreiden speel- en spelmogelijkheden op het schoolplein, € 5.000,- VV Wispolia, Terwispel: ledverlichting rondom het trainingsveld, € 4.000,- CBS De Burcht, Heerenveen: speel- en ontmoetingsplein MFA De Spil, € 5.000,- Paardensportvereniging 't Haskelân, Sintjohannesga: Nei in skjinne takomst: verduurzamen kantine, € 4.000,- Tennisvereniging Oranjewoud: aanschaffen zonnepanelen, € 3.500,- Dorpsbelang Donkerbroek: Moetsje en boartsje yn 't grien: realiseren van een natuurspeelterrein, € 3.400,- Plaatselijk Belang 'Vooruitgang' Haulerwijk: het realiseren van een multifunctionele sportkooi, € 7.500,- Buurtvereniging Taco's Each: het plaatsen van een AED, € 500,-

Drachten Noordoost Friesland

    Stichting Trynwalderein, Aldtsjerk, Gytsjerk, Oentsjerk, Readstjerk, Ryptsjerk, Tytsjerk, Wyns: impuls voor het toekomstbestendig maken van het burgerinitiatief Trynwalderein, € 5.000,- Stichting dorpshuis Toutenburg, Burum: diverse maatregelen voor de verduurzaming van dorpshuis Toutenburg, € 10.000,- Stichting Behoud Bonifatiuserfgoed Dokkum: verduurzaming van de Bonifatiuskapel door het plaatsen van zonnepanelen, € 3.000,- Voetbalclub Rinsumageest: verduurzaming van de vereniging door de overgang naar Ledverlichting, € 10.000,- CBS de Ikker, Blije: de realisatie van een vrij toegankelijk (groen) schoolplein voor alle typen kinderen: € 5.000,- Voetbalvereniging Twijzelerheide: verduurzaming van de sportaccomodatie ten behoeve van een brede doelgroep binnen de lokale gemeenschap, € 10.000,- Dorpsbelang Hantumhuizen: verduurzaming van dorpshuis It Tiksel, € 10.000,- Tennisvereniging Buitenpost: verduurzaming en toekomstbestendig maken van de vereniging, € 10.000,-

Sneek-ZuidwestFriesland

    Oudervereniging R.K. P.C. Basisschool De Toekomst, Bakhuizen: een natuurlijk speelplein IKC De Toekomst, € 5.000,- Stichting Nieuw Maggenheim, Makkum: verduurzaming MFC Maggenheim, € 10.000,- Club de Pentaque Sneek La Boule au But, Sneek: Nul gas 2024: aanschaffen warmtepomp, zonnepanelen en infrarood panelen, € 10.000,- Con Spirito, Joure: opstarten van een nieuwe slagwerk- en vlaggengroep voor mensen met een verstandelijke beperking, € 5.000,- Stichting dorpshuis de Buorkerij, Terherne: verduurzaming dorpshuis de Buorkerij, € 4.500,- Stichting Zwembad Littenseradiel, Wommels: plaatsen van heatpipes, € 10.000,- Tennisvereniging Gaasterland, Balk: aanschaffen zonnepanelen, € 3.000,- Wildbeheereenheid Gaasterlân e.o., Balk: toekomstbestendig maken van de vereniging, € 2.700,-

Leeuwarden-Noordwest Friesland

    Vereniging voor Volksvermaak Sjirk de Wal, Dronryp: de realisatie van duurzame verlichting van het kaatsveld, € 750,- Vereniging Ons Huis, West-Terschelling: verduurzaming dorpshuis Ons Huis van West-Terschelling, € 5.000,- Wijkpanel de Zuidlanden, Leeuwarden: verduurzaming en toekomstbestendig maken van de ijsbaan de Zuidlanden, € 2.500,- Doarpsbelang Hallum: de realisatie van de Hallumer Doarpstún, een ontmoetingsplek voor jong en oud, € 5.000,- Stichting Omrin Estafette, Leeuwarden: het project PSB-Bank waarmee gerooide bomen, planten en struiken worden hergebruikt op groenarme locaties in de wijk, parkjes en tuinen, € 5.000,- Kaatsvereniging Minnertsga: verduurzamingsmaatregelen van de nieuw te bouwen berging voor meerdere verenigingen, € 5.000,- IKC Trianova, Leeuwarden: een groene ontmoet-, speel- en beweegplek voor de wijk Cammingaburen, € 5.000,- Dorpsbelang Wytgaard: een Fitness en jeu-de-boules baan voor jong en oud als ontmoetingsplek in het dorp, € 5.000,- St. Gemeenschapscentrum It Mienskar, Oosterbierum: verduurzaming van het ontmoetingscentrum, € 2.100,-

Aanvraag indienen?

Heeft jouw vereniging of stichting ook een mooi initiatief die de regio versterkt? Attendeer ze dan op het Rabobank Coöperatiefonds. De volgende sluitingsdatum is 1 juni 2024. Klik hier voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier.