Coöperatiefonds keert € 166.500,- uit

1 juli 2024 12:12

De ledenraden van de Friese Rabobanken hebben in het tweede kwartaal van 2024 aan 33 maatschappelijke projecten een totale bijdrage van € 166.500,- toegezegd vanuit het Coöperatiefonds.

Uitreiking van een cheque

Coöperatiefonds

Met een donatie vanuit dit fonds geven we een deel van ons resultaat terug aan de samenleving. Wij noemen dat Coöperatief Dividend. De bank steunt daarmee breed maatschappelijke projecten die gericht zijn op het versterken van de regio als het gaat om de energietransitie, voedseltransitie en transitie naar een inclusieve samenleving. Denk bijvoorbeeld aan projecten als het verduurzamen van een buurthuis, de aanleg van een moes- of pluktuin of het stimuleren van biodiversiteit in een dorp of buurt. Samen met de vele vrijwilligers die uiteenlopende projecten realiseren biedt Rabobank met een financiële bijdrage nét dat stukje extra.

Overzicht projecten in Friesland

Benieuwd welke verenigingen en stichtingen een financiële bijdrage ontvangen? Hieronder vind je een overzicht van de initiatieven per regio.

Heerenveen-Zuidoost Friesland

    Stichting Dorpscentrum Sonnega-Oldetrijne: verduurzamen van het dorpscentrum, € 7.500,- Oudervereniging Openbare Basisschool Trije Doarpenskoalle, Reduzum: vergroening van het schoolplein, € 5.000,- Stichting MFA MeJander, Oldeberkoop: MFA Klaar voor de toekomst: verduurzamen en verbeteren toegankelijkheid, € 7.500,- Stichting Wjukken, Oosterwierum: Wjukken duorsum troch de tiid: verduurzamen van het MFC, € 7.500,- Stichting Dorpshuis Langezwaag: verduurzaming dorpshuis ‘t Paradyske, € 7.500,- Plaatselijk Belang Katlijk: uitbreiden speeltuin: boartersplak Ketlik, foar eltsenien!, € 5.000,- Dorpshuis De Mande, Haule: verduurzamen dorpshuis De Mande, € 7.500,- OBS de Aventurijn, Munnekeburen: vernieuwen van een vrij toegankelijk schoolplein, € 5.000,- Tennis & padel Club Oosterwolde: verduurzamen van het clubgebouw, € 7.500,- OBS De Twa Fisken en CBS Nijdjip, Grou: vernieuwen van een openbaar toegankelijk schoolplein, € 5.000,- SBO It Oerset, Heerenveen: vergroenen van de schoolpleinen, € 5.000,-

Drachten Noordoost Friesland

    Stichting Verenigingsgebouw Twijzelerheide: project "Ferduorsumjen" van verenigingsgebouw De Jister, € 10.000,- Wijkraad De Trije Terpen, Dokkum: een vrij toegankelijke speeltuin en ontmoetingsplek, € 5.000,- Tennisclub Lauswolt, Beetsterzwaag: verduurzamen van de accommodatie, € 4.500,- Buurtvereniging Ermeline-Maupertuus, Kollum: project Nieuw Leven in de Speeltuin: Bouwen aan Buurtverbondenheid!, € 5.000,- Dorpsbelang Augustinusga: realiseren van een openbare, multifunctionele en toegankelijke beweeg- en ontmoetingsvoorziening, € 5.000,- Buurtvereniging De Baanbrekers, Ureterp: herinirichten van de speeltuin tot een buitenspeelplaats, toegankelijk voor alle kinderen, € 2.500,-. VV Rijperkerk: moderniseren van de sportaccommodatie, € 5.000,- S.C. Boornbergum 80: verduurzamen van het tennis-klubhûs, € 2.500,- Dorpsbelangen Engwierum e.o.: realisatie van een speeltuin/ontmoetingsplek voor jong en oud, € 2.500,-

Sneek-ZuidwestFriesland

    Voetbalvereniging Woudsend: verduurzamen van het clubhuis, € 4.500,- Sneeker Voetbalclub Lycurgus-Sparta-Combinatie 1890: Ledverlichting voor de sportvelden, € 5.000,- Wijkvereniging Sperkhem Tuindorp, Sneek: verduurzamen van het wijkgebouw De Eekmolen, € 5.000,- Buurtvereniging B.A.S., Joure: speelveld Lyts Luchtenveld, € 5.000,- Dorpsbelang Goënga: verduurzamen en toekomstbestendig maken van dorpshuis De Kosterij, € 5.000,- Stichting Het Nationaal Modelspoor Museum, Sneek: verbeteren toegankelijkheid en inclusie van het museum, € 3.000,-

Leeuwarden-Noordwest Friesland

    Stichting Multifunctionele Buitenruimte Wijnaldum: realisatie van een multifunctionele buitenruimte, € 5.000,- Toneelvereniging Advendo Winsum: verduurzaming van de licht- en geluidsapparatuur voor alle activiteiten in MFC De Helling, € 3.000,- Voetbalvereniging Oosterlittens: project 'Set Littens yn it ljocht', € 2.000,- IKC Staetlansskoalle, Tzum: aanleg van een vrij toegankelijk groen schoolplein, € 5.000,- Sportvereniging Sparta, Warten: verduurzaam verbouwen van de sportaccommodaties tot multifunctionele ruimte voor het hele dorp, € 5.000,- SWV Fryslân Noard, Leeuwarden: realiseren van een veilige ontmoet-, leer-, sport- en beweegplek voor de buurt, € 2.000,- Stichting Dorpscentrum de Twirre, Wytgaard: Wytgaard wurdt opnij aktyf: het toekomstbestendig maken van de sportzaal van dorpshuis de Twirre, € 5.000,-

Aanvraag indienen?

Heeft jouw vereniging of stichting ook een mooi initiatief die de regio versterkt? Attendeer ze dan op het Rabobank Coöperatiefonds. De volgende sluitingsdatum is 1 september 2024. Klik hier voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier.