Coöperatiefonds keert € 201.750,- uit

9 oktober 2023 12:12

De ledenraden van de Friese Rabobanken hebben in het laatste kwartaal van 2023 aan 36 maatschappelijke projecten in de regio een totale bijdrage van € 201.750,- toegezegd vanuit het Coöperatiefonds.

Rabobank

Coöperatiefonds

Met een donatie vanuit dit fonds geven we een deel van ons resultaat terug aan de samenleving. Wij noemen dat Coöperatief Dividend. De bank steunt daarmee breed maatschappelijke projecten die gericht zijn op het versterken van de regio als het gaat om de energietransitie, voedseltransitie en transitie naar een inclusieve samenleving. Denk bijvoorbeeld aan projecten als het verduurzamen van een buurthuis, de aanleg van een moes- of pluktuin of het stimuleren van biodiversiteit in een dorp of buurt. Samen met de vele vrijwilligers die uiteenlopende projecten realiseren biedt Rabobank met een financiële bijdrage nét dat stukje extra.

Overzicht projecten in Friesland

Benieuwd welke verenigingen en stichtingen een financiële bijdrage ontvangen? Hieronder vind je een overzicht van de initiatieven per regio.

Heerenveen-Zuidoost Friesland

    Mantgumer Tennis Club: gezamenlijke dug-out voor tennis-, korfbal- en kaatsvereniging, € 2.000,- Voetbalvereniging VWC Munnekeburen, Scherpenzeel en Spanga: zonnepanelen, € 10.000,- k.v. SCO Oldeholtpade: verduurzaming clubgebouw De Hoolt-tuun, € 7.500,- Tennisvereniging Rottum: een eigen clubgebouw en ontmoetingsplek, € 8.000,- Van Maasdijkschool Heerenveen: een groen schoolplein, € 5.000,- Stichting Sporthal Blauw Wit Heerenveen: verduurzaming Hoekstra Hal, € 10.000,- CBS De Mandebrink Appelscha: een groen speel-, leer- en ontwikkelplein, € 10.000,- Gymnastiekvereniging SSS Grou: herplaatsen freerunstenen, € 2.700,- Stichting Manege Wolvega: vervangen rijhal verlichting door ledverlichting, € 2.000,- Stichting dorpshuis Makkinga: verduurzaming Grietenijhûs, € 10.000,- Voetbalvereniging De Blesse: verduurzaming Sportaccommodatie “De Berk”, € 5.550,- OBS De Velden Noordwolde Zuid: nieuw speeltoestellen en een veilig plein voor alle kinderen uit het dorp, € 7.500,- Stichting Doarpshus Raerd: verduurzaming Doarpshus Raerd, € 7.500,- FC Wolvega: nieuw speelveld met ledverlichting, € 7.500,- Stichting Dorpshuis De Kiekenhof Nieuwehorne: verduurzaming dorpshuis ‘de Kiekenhof’, € 7.500,- Vogelwacht Oldeholtpade e.o.: het vergroten van de biodiversiteit door het bouwen van drie faunatorens en twee insectenhotels, € 4.000,-

Drachten Noordoost Friesland

    Vereniging Ljeppersklub Buitenpost: verduurzaming van Fierljepterrein 'De Swadde', € 1.000,- Vereniging Dorpsbelangen Ternaard: vernieuwen van speeltuin ‘It Boartersplak’ tot ontmoetingsplek voor het hele dorp, € 5.000,- War-Dy Ferwert: verduurzaming van Sportcomplex De Boppeslach, € 5.000,- CBS de Hoekstien Surhuisterveen: vergroening en vernieuwing van het schoolplein, € 5.000,- Stichting Voedselbank Smallingerland: verduurzaming op het gebied van vervoer, € 3.000,- Protestantse gemeente Feanwâlden: verduurzaming van het gebouw de Mienskip, € 2.500,- St. ter bevordering van Culturele Doeleinden, Feanwâlden en Noardburgum: aanpassingen van d'Âlde Skoalle om het gebouw meer toegankelijk te maken voor minder valide personen en daarmee de saamhorigheid te vergroten, € 2.500,- Stichting Vrienden van Revalidatie Friesland: een vrij toegankelijke buitenspeelplaats gelegen in de bossen en aansluitend op het aangelegde rolstoelpad in Beetsterzwaag, € 5.000,-

Sneek-ZuidwestFriesland

    Oudervereniging OBS de Brêge Scharsterbrug: nieuw schoolplein voor alle kinderen in het dorp, € 5.000,- Ouderraad Basisschool de Skulpe Hindeloopen: Juf Tineke Schommel, € 2.000,- SV Oeverzwaluwen Voetbal Koudum: ledverlichting bij het wedstrijdveld, € 5.000,- Tennisvereniging Joure: verduurzaming sportaccommodatie, € 10.000,- Stichting Exploitatie Dorpshuis Bozum: verduurzaming Dorpshuis Boazum, € 10.000,-

Leeuwarden-Noordwest Friesland

    IKC de Syl Oudebildtzijl: vergroening en vernieuwing van een vrij toegankelijk schoolplein van samenwerkingsschool De Syl, € 5.000,- Stichting De Klimmerbeam Wyns: vernieuwing van de samenspeeltuin tot een inclusieve, uitdagende speelplek en ontmoetingsplaats voor het hele dorp, € 5.000,- Tennisvereniging Warga: verduurzaming van de tennisbanen, € 5.000,- IKC De Wielen Leeuwarden: het realiseren van de 'Dreamtún': een ontdek- en speelplaats voor de kinderen en een ontmoetingsplaats voor ouders, € 5.000,- Stichting Bruisend Hart Hallum: het project Bruisend Hart - Energie neutraal!, € 5.000,- Wijk- en Speeltuinvereniging Gerard Dou Huizum-West: de realisatie van een inclusieve samenspeelplek waar álle kinderen, ongeacht hun bekwaamheden, de kans krijgen om samen te spelen, € 5.000,- Stichting Vrienden van Vermaning Berltsum: herbestemming en verduurzaming van de voormalige kosterswoning tot een maatschappelijke ruimte, € 4.000,-

Aanvraag indienen?

Heeft jouw vereniging of stichting ook een mooi initiatief die de regio versterkt? Attendeer ze dan op het Rabobank Coöperatiefonds. De volgende sluitingsdatum is 1 maart 2024. Klik hier voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier.