Onze maatschappelijke bijdrage in 2021

10 februari 2022 12:00

Als coöperatieve Rabobank voelen we ons betrokken bij wat er leeft en speelt in de wereld om ons heen. We willen onze omgeving versterken en toekomstbestendig maken. In 2021 investeerden de Friese Rabobanken 1,3 miljoen euro in maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan een duurzamere en inclusieve wereld. Ook ondersteunden we 1.317 verenigingen/stichtingen via Rabo ClubSupport.

Verzend het artikel per e-mail
Maatschappelijke impact

Impact

Samen met 105.023 leden, klanten en partners maken we impact op het gebied van financieel gezond leven, duurzaam wonen, duurzaam ondernemen en de voedsel- en energietransities. Zo werken we bijvoorbeeld samen met gemeenten om duurzame woningen te bouwen met Rabo SmartBuilds en onderschrijven we het belang van kansengelijkheid in Friesland door mee te werken aan de oprichting van Coöperatiekring Fryslân.

Investeren in de maatschappij

We zetten daarbij onze kennis, een groot netwerk en menskracht in om te helpen. Ook bieden we financiële ondersteuning vanuit ons ‘coöperatief dividend’, een deel van onze winst die we investeren in de maatschappij.
Om onze focus scherp te krijgen, organiseerden we in 2021 14 regionale dialogen met in totaal ruim 5.000 leden van de coöperatie die meedachten over wat er op de agenda van hun regio zou moeten staan. Op basis van al deze gesprekken schreef Rabobank een coöperatief convenant met een sterk pleidooi voor meer gebied-specifiek overheidsbeleid en extra aandacht voor de menselijke maat.

Een club is meer dan een club

Clubs en verenigingen spelen een belangrijke rol in ons land. Rabobank versterkt clubs via Rabo ClubSupport. Onze leden stemmen hier jaarlijks over mee. In Friesland werd er afgelopen jaar 625.000 euro geïnvesteerd in 1.317. Maar liefst 19.979 leden stemden op de verdeling van dit bedrag over de deelnemers.

Impact maken we samen

In 2022 werken wij verder aan onze missie 'Growing a better world together'. Samen bouwen we aan oplossingen die goed zijn voor onze leden, klanten & goed voor de wereld om ons heen.

Benieuwd hoe onze maatschappelijke impact nog meer vorm krijgt? Bekijk de voorbeelden op rabobank.nl/impact