Grondcoöperatie: boer en burger werken samen

17 februari 2021 16:25

Zitten natuur en landbouw elkaar altijd in de weg? Of kunnen economische en ecologische winst samengaan? Melkveehouder Pieter van der Valk uit Ferwoude is initiatiefnemer voor het oprichten van grondcoöperatie Rijkdom. De Friese Rabobanken zijn hierbij betrokken.

Verzend het artikel per e-mail
Grondcoöperatie: boer en burger werken samen

Boer en burger streven samen naar ecologische balans

Grondcoöperatie Rijkdom ontwikkelde een financieringsinstrument waarmee boer en burger kunnen samenwerken aan een mooi landschap en sterke landbouw. Rijkdom zoekt partijen die privaat geld inleggen waarmee zij investeert in grond met ecologisch potentieel. Met elkaar stellen ze een inrichtingsplan vast. Om de grond vervolgens tegen een redelijke vergoeding te verpachten aan agrariërs die deze grond -deels als eigenaar- gebruikt.De grondcoöperatie vindt een oplossing voor de schijnbare tegenstelling tussen natuur en economie. Het geeft boeren en investeerders het vertrouwen dat hiervoor nodig is.

Grondcoöperatie & Rabobank

De Rabobank is vanuit haar missie Banking4Food als kennispartner betrokken bij de grondcoöperatie en maakt samen met partijen als LTO, NAJK en Natuur- en Milieu-organisaties deel uit van de klankbordgroep. Voor de oprichting van de coöperatie stelt Rabobank een bijdrage beschikbaar vanuit Coöperatief Dividend. Na drie jaar ontwikkeling is dit financieringsinstrument klaar om zijn waarde te verspreiden. De aftrap van Rijkdom vond op 18 mei plaats bij het eerste gerealiseerde (proef)project in Ferwoude.

Benieuwd naar wat de grondcoöperatie precies inhoudt?

Klik hier om naar de podcast te gaan waarin Pieter van der Veen vertelt hoe dit instrument werkt. Kijk voor meer informatie op rijkdomvanhetland.nl.