Menukaart Coöperatief Bankieren

9 december 2021 14:14

Met Coöperatief Bankieren vergroten we onze maatschappelijke impact. We realiseren nieuwe commerciële groei, waarbij we focussen op de thema’s die onze klanten en leden aan het hart gaan. Voor ondernemers richten we ons op drie coöperatieve thema’s: Duurzaam Ondernemen, Energietransitie en Banking4Food.

Verzend het artikel per e-mail
Leden van de Rabobank profiteren van korting bij Playdôme

Binnen deze thema’s helpen we ondernemers duurzaam te groeien door digitalisering en innovatie te stimuleren maar bijvoorbeeld ook om circulaire en of energiebesparende maatregelen in het bedrijf door te voeren. Rabobank heeft veel producten en klantprogramma’s ontwikkeld om ondernemers te activeren en om invulling te geven aan een financieringsbehoefte die hieruit voort kan komen. Deze zijn in de Menukaart Coöperatief Bankieren bij elkaar gebracht.

Bredere welvaart realiseren

Ondernemers kunnen alleen maar duurzaam groeien als de randvoorwaarden waarin zij opereren goed zijn ingevuld. Denk hierbij aan een omgeving waarbij je als onderneming wordt ondersteund door de overheid bij het vestigen van je bedrijf. Een overheid die samenwerking tussen bedrijven (middels campussen) faciliteert en investeert in een goede bereikbaarheid van industrieterreinen. Daarnaast is het belangrijk dat ondernemers zijn gevestigd in een omgeving waar men er in slaagt talent aan te trekken, waar voldoende (betaalbare) huizen zijn en waarbij onderwijs, overheid en ondernemingen (de zogenaamde triple helix) goed met elkaar samenwerken. Al deze factoren zijn van invloed om een brede(re) welvaart te realiseren. Middels haar kennis en netwerk kan Rabobank met de coöperatieve thema’s ondersteunen bij het verbeteren van brede welvaart. ​​​​​​​

Dat is goed voor ondernemers & goed voor de wereld om hen heen.

Coöperatief Ondernemen

Menukaart Coöperatief Bankieren