Onze maatschappelijke bijdrage in 2021

10 februari 2021 10:00

Als coöperatieve Rabobank voelen we ons betrokken bij wat er leeft en speelt in de wereld om ons heen. We willen onze omgeving versterken en toekomstbestendig maken. In 2021 investeerde Rabobank Leiden-Katwijk, € 365.535,87 in maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan een duurzamere en inclusieve wereld. Ook hebben we 130 verenigingen/stichtingen ondersteund via Rabo ClubSupport.

Maatschappelijke impact 2021

Samen met 23140 leden, klanten en partners maken we impact op het gebied van financieel gezond leven, duurzaam wonen, duurzaam ondernemen en de voedsel- en energietransities. Zo werken we bijvoorbeeld samen met gemeenten om duurzame woningen te bouwen met Rabo SmartBuilds en zoeken we samen met ondernemers, consumenten, studenten, overheid en partners oplossingen voor het uitdagende voedselvraagstuk.

We zetten daarbij onze kennis, een groot netwerk en menskracht in om te helpen. Ook bieden we financiële ondersteuning vanuit ons ‘coöperatief dividend’, een deel van onze winst die we investeren in de maatschappij.

Ook organiseerden we diverse (online) events voor onze klanten zoals workshops voor verenigingen en stichtingen die bijdragen als club te kunnen groeien en attendeerden we onder andere zakelijke klanten op de actie Zon op Dak waarmee duurzaam ondernemen door het plaatsen van zonnepanelen wordt gestimuleerd.

Een club is meer dan een club

Clubs en verenigingen spelen een belangrijke rol in ons land. Rabobank versterkt clubs via Rabo ClubSupport. Onze leden stemmen hier jaarlijks over mee. Bij Rabobank Leiden-Katwijk werd er afgelopen jaar via Rabo ClubSupport € 120.000,00 geïnvesteerd in 130 clubs. Veel leden stemden op de verdeling van dit bedrag over de deelnemers.

Impact maken we samen

In 2022 werken wij verder aan onze missie ‘Growing a better world together’. Samen bouwen we aan oplossingen die goed zijn voor onze leden, klanten & goed voor de wereld om ons heen.

Benieuwd hoe onze maatschappelijke impact nog meer vorm krijgt? Bekijk de voorbeelden op rabobank.nl/impact.