Samenwerking voor duurzaam ondernemen in Delft

28 februari 2022 15:02

Rabobank en de gemeente Delft zetten hun samenwerking voort om bedrijven te helpen om duurzamer te ondernemen. Beide partijen ondertekenden hiervoor vandaag een zogeheten ‘SDG-deal’, met afspraken voor het bereiken van duurzame ontwikkelingsdoelen.

Rabobank en gemeente Delft zetten samenwerking voor duurzaam ondernemen in Delft voort.

De duurzame ontwikkelingsdoelen (‘Sustainable Development Goals’) zijn geformuleerd door de Verenigde Naties. Het zijn doelen om van de wereld - en dus ook van Delft - een betere plek te maken, bijvoorbeeld door te werken aan duurzame energie en duurzame steden.

Samenwerking voortzetten

In 2019 gingen Rabobank en de gemeente al een samenwerking aan, om de CO2-uitstoot in Delft te verlagen. Samen ondersteunen ze daarvoor de Stichting Energieke Regio. Deze stichting helpt onder meer bedrijven en maatschappelijke organisaties die hun (bedrijfs)pand willen verduurzamen. Met de nieuwe SDG-deal zetten Rabobank en de gemeente hun samenwerking voort. De nieuwe afspraken gaan niet alleen over duurzame energie, maar ook over circulaire economie en klimaatadaptatie.

Inzicht geven

Aandacht hiervoor is belangrijk, zegt wethouder Stephan Brandligt, die namens de gemeente de SDG-deal ondertekende. “Ongeveer een kwart van het totale energieverbruik in Nederland komt voor rekening van bedrijventerreinen. Hier kunnen we door verduurzaming dus grote besparingen behalen, ook in Delft. Met de Bedrijven Kring Schieoevers (BKS) werken we daarom al samen om het bedrijventerrein Schieoevers versneld te verduurzamen. Met de nieuwe afspraken kunnen we meer ondernemers helpen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en de kansen om te verduurzamen.

Bijdrage leveren

“Als coöperatieve bank zoeken we de samenwerking op om bij te dragen aan de energietransitie”, licht Mariëlle Blauwhoff, directeur bij Rabobank, toe. “We zijn dan ook heel blij om de samenwerking met gemeente Delft en onze partner Energieke Regio voort te zetten. Zo leveren we een bijdrage aan toekomstbestendige groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijven en bedrijventerreinen.”

Gratis scan

Ondernemers die hulp willen, kunnen een gratis scan aanvragen op de website van Energieke Regio: energiekeregio.nl/delft. Dat kan gaan om de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen of een energiescan voor energiebesparing en labelverbetering. De scan geeft aan welke maatregelen mogelijk zijn en wat de kosten en opbrengsten zijn. De bank heeft een team van specialisten die ondernemers verder kunnen helpen bij de verduurzaming van hun onderneming, te starten met hun bedrijfspand.