RoboHouse & Rabobank brengen technologie & bedrijfsleven samen!

4 april 2022 15:11

RoboHouse en Rabobank gaan verder met de samenwerking om het bedrijfsleven in Nederland te versterken op het gebied van digitalisering en robotisering. Ena Voûte (RoboHouse), Wim Nobel en Mirelle Pennings (Rabobank) ondertekenden op 1 april een vernieuwd 3-jarig partnership.

Rabobank en Robohouse tekenen hun partnership en gaan samen aan de slag onernemers toekomstbestendig helpen groeien met robotisering

Nederlandse ondernemers investeren nog onvoldoende in automatisering en robotisering en maken onvoldoende gebruik van de kansen van digitale technologieën in vergelijking met andere welvarende landen. Hiermee lopen zij het risico om op lange termijn hun groeikracht en zelfs hun bestaansrecht te verliezen. Dit maakt deze bedrijven uiterst kwetsbaar. Zeker gezien de toenemende krapte op de arbeidsmarkt zullen ondernemers slimmer moeten werken om de toekomstbestendigheid van hun bedrijf te waarborgen.

Verkennen en versnellen gebruik roboticatechnologie

Samen met RoboHouse biedt Rabobank een platform waar ondernemers de roboticatechnologie kunnen verkennen, de knelpunten in hun bedrijfsproces leren vertalen naar concepten en oplossingen en de haalbaarheid van robotisering voor hun bedrijf kunnen toetsen. Dit doen zij samen met engineers, ontwikkelaars en ondernemers die eigenhandig met robotica aan de slag zijn gegaan. Wim Nobel, directeur coöperatieve Rabobank Leiden-Haaglanden: “We willen ondernemers stimuleren om in actie te komen, maar de realiteit is dat je niet van de ene op de andere dag aan de slag gaat met robots. Daarvoor hebben we samen met RoboHouse een programma ontwikkeld. Dit programma varieert van het opdoen van inspiratie vanuit concrete voorbeelden tijdens demodagen, het delen van inzichten, uitwisselen van kennis via kennisclusters, tot maatwerk coaching. Ons uiteindelijke doel is om een zetje te geven aan de digitale transitie en het gebruik van robotisering te versnellen.’


Wil je meer informatie over de studie ‘Succesvolle digitalisering vraagt om aandacht voor technologie én bedrijfsvoering’? klik dan hier; Bedrijven die digitaliseren zien omzet vaker groeien - Rabobank.