Word jij lid van onze ledenraad?

31 maart 2022 16:25

De Rabobank is een coöperatieve bank. De ledenraad van een lokale Rabobank vertegenwoordigt de leden van de bank. Samen met directie en medewerkers maken we de bank hiermee (nog) coöperatiever. Korte lijnen tussen de leden en de bank, samen plannen maken en plannen toetsen ter versterking van de lokale economie en maatschappij.

Voordracht kandidaten ledenraad Regio Schiphol

Een lid van de ledenraad draagt bij aan de missie van de Rabobank: Growing a better world together. Door invloed te hebben op het beleid van de bank, door daadwerkelijk projecten mee vorm te geven in het werkgebied van de Rabobank Utrechtse Waarden en omstreken. Bijvoorbeeld ter versterking van het ondernemersklimaat, door het verbeteren van de voedselketen, door het verduurzamen van energie in woningen of door het helpen bij een financieel gezond leven.

Daarnaast maak je van dichtbij mee wat er binnen het bankwezen gebeurt en hoe de Rabobank hierop anticipeert. Als ledenraadslid van Rabobank Utrechtse Waarden kun jij je betrokkenheid met de bank en de regio nog verder vormgeven. Vanuit deze rol ben je de ogen en oren van de bank en oefen je namens de leden invloed uit op ons beleid. Als coöperatie is dat voor ons een vanzelfsprekendheid want impact maken we samen!

De 3 belangrijkste taken

Je signaleert ontwikkelingen in de markt en de samenleving.Samen met de directie, de lokale raad van commissarissen en de andere ledenraadsleden werk je actief mee aan relevante onderwerpen.Je vervult een beperkt aantal formele rollen binnen de bank. De belangrijkste voorwaarden zijn dat je woont of onderneemt in de gemeente IJsselstein, Lopik, Schoonhoven, Montfoort of Oudewater en natuurlijk dat je lid bent (of wordt) van onze bank.

Aanmelden als ledenraadslid

Ben je geïnteresseerd en voel je ervoor om ook richting te geven aan de koers van onze bank? Of wil je meer informatie over de ledenraad? Neem contact op met Rob Klooster, via (088) 726 82 56 of stuur een e-mail naar communicatie.mn@rabobank.nl. Een kennismakingsgesprek vindt plaats in oktober, waarna een passende voordracht wordt opgesteld.

Lid zijn van de ledenraad is op vrijwillige basis. Ons doel is een ledenraad met daarin diversiteit tussen de raadsleden. Onderstaande aspecten zijn hierbij van belang. Uiteraard zullen de aspecten niet allemaal in één persoon verenigd kunnen of hoeven zijn.

Als ledenraadslid:

ben je klant en lid van Rabobank Utrechtse Waarden e.o., (verplicht)weet je wat onze klanten belangrijk vindenben je actief in één of meerdere lokale netwerkenben je betrokken in onze regio en bij onze thema’s: duurzaam wonen, financieel gezond leven, duurzamere voeding, energietransitie en duurzaam ondernemenben je gemakkelijk aanspreekbaar voor leden, klanten en inwoners van het leefgebiedgebruik je jouw persoonlijke en professionele kenniszet je het belang van de bank en de leden vooroponderschrijf je de coöperatie als dé organisatievorm voor de Rabobank, stimuleer je de invulling van het coöperatieve karakter en draag je dit positief uitspreek je actief met de andere deelnemers van de ledenraad, raad van commissarissen en directiemaak je tijd voor geplande vergaderingen en overleggen. De ledenraad komt circa zes keer per jaar bijeen; je krijgt hiervoor een vergoedingneem je zitting in diverse commissies, je bent immers de ogen en oren van de bankben je aanwezig bij activiteiten en events waar jouw bank bij betrokken is

In de profielschets van de ledenraad kun je meer informatie teruglezen over de rollen van een ledenraadslid.

Ontdek de coöperatieve Rabobank in de Jaarcijfers 2021.