Voordracht van kandidaten voor onze ledenraad

8 augustus 2022 16:06

De Rabobank is een financiële dienstverlener met haar wortels in Nederland. De Rabobank draagt met moed en daadkracht bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de samenleving. De missie van de Rabobank luidt ‘Growing a better world together’.

Wij gaan voor een betere wereld waar we samen aan werken. Het gaat om jou, om elkaar, om je leefomgeving en om de wereld. Rabobank Gelderse Vallei zet haar kennis, netwerk en financiën in om de regio sterker te maken. Dat is de kracht van een coöperatie.

De ledenraad -bestaande uit 30-35 leden van de bank- behartigt het belang van klanten en leden. Ledenraadsleden zijn betrokken bij lokale activiteiten en zijn sparringpartner voor directie en raad van commissarissen van Rabobank Gelderse Vallei. Jaarlijks vinden er wisselingen in de samenstelling van de ledenraad plaats. Voor de invulling van de openstaande vacatures draagt de directie de volgende kandidaat voor:

De heer J. (Jacob) Knoop uit Maarn

Het staat leden van Rabobank Gelderse Vallei vrij om, met de steun van tien leden, zelf ook kandidaten aan te dragen. Stuur hiervoor vóór 18 augustus 2022 een e-mail naar communicatie.MN@rabobank.nl. Wanneer er meer kandidaten zijn dan vacatures, organiseert Rabobank Gelderse Vallei in september een kieskringvergadering. Via onze website houden we je op de hoogte. Indien het aantal kandidaten gelijk is aan de vacatures worden de kandidaten zonder toestemming van de kieskring gekozen.

Reageren

Wanneer je vragen of opmerkingen hebt kun je mailen naar communicatie.MN@rabobank.nl of telefonisch contact opnemen via (088) 726 82 56.