Rabo Coöperatiefonds

25 augustus 2023 16:25

Ben je op zoek naar een netwerk, kennis of financiële ondersteuning voor jouw maatschappelijke idee of project? Wie weet kan ons Rabo Coöperatiefonds jouw project ondersteunen. Als lokale Rabobank zijn wij altijd op zoek naar projecten en initiatieven waarmee we samen werken aan een betere wereld!

Over het Rabo Coöperatiefonds

In Twente en de Achterhoek wordt in 2023 maar liefst € 3,1 miljoen euro aan coöperatief dividend teruggegeven aan de maatschappij. € 750.000,- hiervan is gereserveerd voor het Rabo Coöperatiefonds. De beoordeling van de aanvragen voor dit fonds wordt vier keer per jaar gedaan gedaan door leden van de bank, vertegenwoordigd in de lokale Ledenraad.

Vijf maatschappelijke thema's

Alleen initiatieven die aansluiten bij de vijf thema's van onze maatschappelijke agenda komen in aanmerking voor een bijdrage uit het coöperatief dividend. Dit zijn de thema's:

  Financieel gezond leven
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.
  Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen en daarnaast het verduurzamen van verenigingen en stichtingen
  Duurzaam Wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee het wooncomfort verbeteren.
  Banking for Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
  Energietransitie
  Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.

Hoe doe ik een aanvraag?

Je kunt een aanvraag doen via deze link. Vier keer per jaar worden de binnenkomende aanvragen beoordeeld. Zie voor de deadlines en voorwaarden deze pagina.