De nieuwe generatie is cruciaal voor een toekomstbestendige regio Zwolle

7 mei 2024 17:06

Het talent van jongeren is hard nodig voor vernieuwing en versnelling in de regio Zwolle. Daarnaast een broodnodig antwoord op de arbeidskrapte en toekomstige vergrijzing. Het vinden van personeel is lastig, vooral als het gaat om jonge professionals die cruciaal zijn voor vernieuwing en cultuur in uw bedrijf. Het aantrekken en behouden van deze doelgroep klinkt simpeler dan het is. Laten we het talent van jongeren beter benutten om de regionale economie vorm te geven. Meedenken? Doe dan mee aan de inspirerende sessie op 18 juni.

Jongeren

Vernieuwen en Versnellen in regio Zwolle: Verbind jongeren aan ondernemers

In december 2023 presenteerde Rabobank het onderzoeksrapport Vernieuwen en Versnellen in regio Zwolle. Innovatie in het bedrijfsleven blijft achter, evenals actiegericht samenwerken en het besef van urgentie tot verandering en versnelling. De infrastructuur kan zeker nog verbeteren en de regio kan het talent van jongeren nog beter inzetten om de regionale economie vorm te geven. Het tofste panel van de regio Kwart voor Regio Zwolle ging in januari met een aantal medewerkers van Rabobank aan de slag met het vraagstuk ‘aantrekkelijk werkgeverschap’. De uitkomsten hiervan dienen als bouwstenen voor de volgende bijeenkomst op 18 juni, waarvoor we u uitnodigen.

Inspiratiesessie 18 juni de centrale vraag: Hoe werven en behouden ondernemers jonge mensen?

We nodigen mbo- en hbo-studenten uit, de young professionals van Kwart voor Regio Zwolle en u als ondernemer. Wilt u, indien mogelijk, ook een medewerker van uw bedrijf onder de 35 jaar meenemen? Ontdek tijdens deze bijeenkomst samen de behoeften en wensen van jonge mensen en ontvang concrete tips en handvatten. Leer van young professionals. Luister naar hun perspectief en gebruik dit om uw organisatie aantrekkelijker te maken voor jong talent.

Aanmelden

Wilt u met ons meedenken? De sessie wordt gehouden op 18 juni van 19.15 tot 22.15 in de omgeving van Zwolle. Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden via Jenneke.Palland@rabobank.nl onder vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en met hoeveel personen u komt. Wilt u meer informatie of sparren? Stuur Jenneke een bericht of bel haar op 06 109 52 060

Meer informatie over het Rabobank Regio Onderzoek Zwolle:
Vernieuwen en versnellen in de regio Zwolle - Rabobank

Meer informatie over @Kwart voor Regio Zwolle vind je hier:
Vijfentwintig jonge experts uit het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven, de media, wetenschap & cultuur uit Regio Zwolle onder de vijfendertig jaar vormen samen het nieuwe regiopanel Kwart voor Regio Zwolle.