Cheque-uitreikingen Rabo coöperatieve Duurzaamheidsbijdrage

4 april 2024 8:49

Ter ere van het 125-jarig bestaan van Rabobank in 2023 hebben we met de Rabo Coöperatieve Duurzaamheidsbijdrage meer dan 184 initiatieven in Friesland ondersteund, met een totaalbedrag van € 500.000. De afgelopen maanden gingen medewerkers van de Friese Rabobanken persoonlijk op pad om cheques te overhandigen aan een aantal van deze initiatieven.

Zes dames en twee heren die gezamenlijk een cheque vasthouden

Stichting Prins Max

Op 22 maart waren Renate Venema-Zomer en Durk Mous (directeuren Coöperatieve Rabobank) te gast in het MCL. Daar werd een cheque van € 50.000 overhandigd aan Stichting Prins Max. Deze stichting zet zich in voor minder stress en angst bij kinderen opgenomen in het ziekenhuis. Op dit moment werken ze samen met Stichting Vrienden van ONS Ziekenhuis aan de realisatie van een buitenspeelplaats bij de kinderafdeling van het MCL. De bijdrage van de Friese Rabobanken geeft een flinke boost aan dit project!

MFC de Finne

Er gaat € 10.000 naar Beetsterzaag voor duurzame nieuwbouw van een Multifuntioneel centrum. Eén gebouw waarin de school, kinderopvang en voetbalvereniging een plek krijgen. Durk Mous (directeur Coöperatieve Rabobank) overhandigde eind februari de cheque aan Ronald de Boer van voetbalvereniging De Sweach.

Stichting Avalon Foundation

Pier Damstra (adviseur MKB) en Inge van Elselo-Faber (directiesecretaresse) bezochten Stichting Avalon Foundation met een cheque van € 5.000. Avalon heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar wat nodig is voor de Bioregio Greidhoeke. Met de bijdrage vanuit Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland kan een volgende stap worden gezet in de realisatie van de bioregio. Klik hier voor het artikel in de Op 'e Skille.

Stichting It Damshûs

Openluchtmuseum It Damshûs in Nij Beets ontvangt € 25.000 voor de bouw van een energiepaviljoen. Rob Lijzenga (directeur Coöperatieve Rabobank) en Wytse de Haan (accountmanager Food & Agri en Grootzakelijk) overhandigden de cheque aan Jan Frieswijk. Lees het volledige artikel op www.sa24.nl.

L.A.P. Atelier

Sandra Braaksma en Jaimey Matthijs van L.A.P. Atelier ontvingen van Rob Lijzenga een cheque ter waarde van € 20.000,-. L.A.P. staat voor liefde, aandacht en progressie. Voor elkaar, de producten en de planeet. Het L.A.P Atelier is een initiatief van A House of Happiness en Fier, een sociale onderneming waar slachtoffers van huiselijk en/of seksueel geweld hun leven weer in eigen hand nemen. Samen geloven zij in een sociale en circulaire samenleving.

Stichting Pottle

Rob Lijzenga overhandigde een cheque ter waarde van € 8.000 aan Stichting Pottle voor het weckpottenproject. Bij Pottle zijn ze bezig met het redden van weckpotten die anders in de glasbak zouden belanden. Ze maken hier mooie (geur)kaarsen en growkits van en hebben plannen om hier nog veel meer mee te doen. De uitreiking van de cheque vond plaats in de Cycle-up Hub in Leeuwarden, waar Pottle een mooie plek heeft gekregen met volop ruimte om te groeien.

Op 16 april zijn Alie Koopal (Private Banker) en Durk Mous nog aanwezig in Bakkeveen om een cheque van € 12.500 voor Bloeizone Bakkeveen. Later dit jaar volgt nog een cheque-uitreiking aan Stichting Stellingwarver Schrieversronte, instituut veur Stellingwarver tael en kultuur.