Benoeming nieuwe ledenraadsleden Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland

20 juni 2023 12:02

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland

Benoeming nieuwe ledenraadsleden Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland

Wisselingen in de ledenraad van jouw lokale bank

De ledenraad behartigt jouw belangen als lid en klant. Zij is sparringpartner voor directie en raad van commissarissen. In de samenstelling van de ledenraad zijn elk jaar wisselingen. De kandidaten zijn in januari voorgedragen via onze website en hierop zijn geen bezwaren geuit. Ook zijn er geen tegenkandidaten ingediend. Omdat er sprake was van een passende voordracht (evenveel kandidaten als vacatures) hoeven er geen verkiezingen te worden gehouden; de voorgestelde kandidaten zijn automatisch benoemd.

Benoeming nieuwe ledenraadsleden Leeuwarden-Noordwest Friesland

Per 20 juni 2023 treedt toe tot de ledenraad van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland:

    Martin van der Meulen, Leeuwarden

Voor het totaaloverzicht van de samenstelling van de ledenraad -> klik hier.