Banking4Food - Onze maatschappelijke impact van 2023

4 januari 2024 10:00

Nederland is toonaangevend in de landbouw- en voedselsector. Rabobank heeft vanuit haar agrarische oorsprong aan deze positie bijgedragen en wil ook in de toekomst een relevante en duurzame bijdrage leveren. Dit doen wij door het delen van onze kennis en netwerk en het financieel ondersteunen van projecten. Benieuwd hoe we dat in Noord-Holland Noord doen? Een aantal voorbeelden lichten we hieronder uit.

Banking4food

“Een toekomstbestendige land- en tuinbouw: wat doet Rabobank in Noord-Holland Noord?”

Sparren over de toekomst

De agrarische sector is het afgelopen jaar veelvuldig in het nieuws geweest over o.a. de stikstofproblematiek. Dit brengt veel onrust met zich mee. Speciaal voor agrarische ondernemers organiseerden we vijf lunchsessies om hierover met elkaar in gesprek te gaan.
Ook zitten we letterlijk bij onze klanten aan de keukentafel, omdat we onze klanten bijstaan in de transitie naar een meer duurzamere landbouw. Meer weten over de visie van Rabobank op een toekomstbestendige land- en tuinbouw? Klik hier.

twee mensen sparren over de toekomst

Project De Groene Tulp

Het doel van dit project is om strategieën te ontwikkelen met regeneratieve landbouwtechnieken, precisietoepassingen en datagedreven technologie om een gezonde en weerbare tulpenteelt te krijgen. Met als ambitie ‘0-impact op milieu en omgeving’, maar met behoud van kwaliteit en vitaliteit van de tulp. Rabobank is samen met andere partijen actief betrokken bij het project De Groene Tulp. Wil je meer weten over dit project? Kijk dan op: De Groene Tulp, richting 0-impact op milieu en omgeving - Vertify

Tulp met bladeren

miniMaster Food&Agri

Jaarlijks biedt Rabobank een programma aan agrarische ondernemers die samen met collega-ondernemers zakelijk én persoonlijk willen groeien. Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten, waarin verschillende programmaonderdelen worden besproken zoals samenwerking in de keten, verdienmodellen, terugbrengen van verspilling en waarde creëren uit restproducten. Na elke bijeenkomst gaan de ondernemers met een veelheid aan theorie, voorbeelden en netwerkcontacten naar huis.

Project Fieldlab bollen

Stichting Fieldlab Bol is een expertisecentrum die zich richt op het ontwikkelen van kennis en technieken voor de geïntegreerde en biologische teelt. Telers en kennisinstellingen werken hierin samen door middel van verschillende projecten. Telers kunnen op deze manier begeleid worden in de transitie naar een meer geïntegreerde aanpak van hun bedrijfsvoering. Rabobank steunt dit project met kennis en middelen. Wil je meer weten over dit project? Kijk dan op Fieldlab Bol - Vertify