Banking4food

Ruimte voor boer én natuur

Benieuwd hoe de agrofoodsector er in 2040 uitziet en welke rol true value daarin speelt?

Banking4Food

De Nederlandse agrofoodsector is van strategisch belang voor de Nederlandse samenleving: mede dankzij de agrofoodsector scoort ons land goed op de brede welvaartsindicator. Dat komt door de positieve effecten op gezondheid, inkomen, baanzekerheid, wonen, welzijn en sociale relaties op het platteland. Daarmee is de agrofoodsector niet alleen van betekenis voor de economie, maar levert zij ook een bijdrage aan onze brede welvaart. Tegelijk liggen er forse opgaven op het gebied van klimaat- en natuurdoelen, bodem, water, biodiversiteit, landschap en dierenwelzijn. Een structurele transitie naar een duurzame productie is daarom onontkoombaar. Als coöperatieve en maatschappelijk betrokken bank wil Rabobank de transitie in Nederland graag mede vormgeven.

Samenwerken aan sterke ketens

Een stabiele voedselketen begint met een sterkere positie van de boer. Die moet bijvoorbeeld toegang hebben tot financiering en afzetmarkten. De boer moet natuurlijk een goede prijs krijgen voor zijn producten. Lees hier hoe Rabobank meebouwt aan sterke ketens.

Illustratie van een paprika, pijlen en een vraagteken

Waar willen we dat de Nederlandse agrofoodsector in 2040 staat?

De agrofoodsector is van strategisch belang voor de Nederlandse samenleving en draagt bij aan de brede welvaart. Om dit te behouden zijn noodzakelijke veranderingen nodig in de hele keten. We hebben een voedselsysteem nodig waarin de kosten en opbrengsten van klimaat- en natuurdoelen, gezondheid, en dierenwelzijn zijn verwerkt in de prijs van voedsel.