Samenwerken aan sterke ketens

Een stabiele voedselketen begint met een sterkere positie van de boer. Die moet bijvoorbeeld toegang hebben tot financiering en afzetmarkten. De boer moet natuurlijk een goede prijs krijgen voor zijn producten. Lees hier hoe Rabobank meebouwt aan sterke ketens.

Illustratie van een paprika, pijlen en een vraagteken

Onze visie op de land- en tuinbouw

De Nederlandse land- en tuinbouw levert al decennialang een positieve bijdrage aan de maatschappij. De komende jaren zijn belangrijke keuzes nodig op het gebied van de milieugebruiksruimte voor de sector. In onze visie laten we zien welke aanpassingen tot 2030 nodig zijn om de sector duurzaam en toekomstbestendig te maken.