Header-1280x560-Banking4food

Toekomstbestendige land- en tuinbouw

Banking4Food

De Nederlandse food en agri-sector is een uiterst dynamische en succesvolle sector, die al generaties lang volop in beweging is. Een sector die bovendien onmisbaar is voor de kwaliteit van leven en onlosmakelijk verbonden met onze maatschappij. Ondernemers spelen continu in op veranderingen in de markt, nieuw overheidsbeleid, technologische ontwikkelingen en veranderende maatschappelijke opvattingen. Innovatieve oplossingen lopen daarbij als een rode draad door de sector. De land- en tuinbouw levert mede daardoor een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Wij ondersteunen ondernemers met de uitdagingen en kansen van deze tijd en begeleiden hen in de transitie naar een toekomstbestendige food- en agri-sector. Het is onze ambitie om onze klantportefeuille in deze sector te laten groeien en verder te verduurzamen.

Samenwerken aan sterke ketens

Een stabiele voedselketen begint met een sterkere positie van de boer. Die moet bijvoorbeeld toegang hebben tot financiering en afzetmarkten. De boer moet natuurlijk een goede prijs krijgen voor zijn producten. Lees hier hoe Rabobank meebouwt aan sterke ketens.

Illustratie van een paprika, pijlen en een vraagteken

Onze visie op de land- en tuinbouw

De Nederlandse land- en tuinbouw levert al decennialang een positieve bijdrage aan de maatschappij. De komende jaren zijn belangrijke keuzes nodig op het gebied van de milieugebruiksruimte voor de sector. In onze visie laten we zien welke aanpassingen tot 2030 nodig zijn om de sector duurzaam en toekomstbestendig te maken.