Food Forward Membership

Food Forward Membership

Wil jij voedseloplossingen voor de toekomst creëren? En samenwerken aan ideeën, concepten en businessmodellen met andere ondernemers, consumenten, studenten, ambtenaren, agrariërs en bankiers? Meld je aan voor het Food Forward Membership, een community van voedselveranderaars en -verbeteraars.

De voordelen

Naast alumni van Rabo Food Forward kan iedereen meedoen met ideeën over hoe we onze voedselproductie en -consumptie duurzamer kunnen maken. In Food Forward Membership helpen voedselveranderaars elkaar én hebben ze toegang tot financierings-, netwerk- en kennispartners. Je krijgt:

    Toegang tot een besloten LinkedIn groep van voedselveranderaars Persoonlijke ondersteuning bij het vinden van de juiste partners voor jouw voedseloplossing Een maandelijkse update via de mail

Deelnemers

Het Food Forward Membership is het vervolg op het succesvolle Rabo Food Forward programma. Sinds 2019 deden ruim 200 deelnemers mee. Met elkaar zochten ze voedseloplossingen voor de toekomst. Bekijk de video’s voor een selectie van de meest succesvolle oplossingen. Al deze ondernemers doen mee met Food Forward Membership.

Bekijk de video's

Drie mannen zitten en praten op een akkerveld

Bodemcoöperatie

Het trackteam richt een coöperatie op die eigenaar wordt van akkerbouwgrond in Flevoland. Particulieren kunnen in deze grond investeren. Op die manier beslecht je enerzijds de kloof tussen producent en consument. Anderzijds biedt de coöperatie een alternatief voor het pachtsysteem, waar veel boeren nu te maken hebben met kortlopende contracten. Dankzij de coöperatie krijgen zij meer ruimte om te boeren op een manier die goed is voor de bodem, de omgeving én de ondernemer.

Twee vrouwen onderzoeken wat planten in hun moestuin

Food of the Future

Een gezin eet gezamenlijk rondom een picnicktafel

Expeditie Voedselverwondering