Amsterdam Zuidoost: samen bouwen

13 februari 2023 14:41

Amsterdam Zuidoost is een unieke plek waar 170 nationaliteiten samenleven. Het is bruisend, energiek en rijk aan mogelijkheden maar kent zeker ook uitdagingen.

Verzend het artikel per e-mail
A group of six multi-ethnic children 6-7 years old playing soccer at summer camp. They are standing in a row smiling in their uniforms of royal blue shirts in the park. One African-American girl is looking at the camera.

Rabobank Amsterdam heeft het convenant Masterplan Zuidoost ondertekend waarin het samen met partners belooft om zich sterk te maken voor een toekomstbestendig, veilig en inclusief Amsterdam Zuidoost.

Hoe we die betrokkenheid vormgeven sinds de ondertekening in november 2021? Dat is voor ons ook een zoektocht geweest en het is nog gaande. Onze aanpak? Luisteren, luisteren en luisteren. Welke sociaal, economische en maatschappelijke netwerken zijn er actief in Zuidoost en hoe kunnen we daarop aansluiten en aanvullen?

Dat bleek een goede voedingsbodem voor samenwerkingen met lokale organisaties, scholen en clubs. Deze maatschappelijke ‘dragers’ ondersteunen we met onze kennis, financiële middelen en contacten. Met elkaar zorgen we zo voor de nodige impact in Zuidoost. Niet kortstondig of eenmalig, maar voor de lange termijn, in het dagelijks leven van inwoners.

Duurzame verbinding

Het luisteren begint z’n vruchten af te werpen . Onze betrokkenheid wordt meer en meer gevraagd. Het wordt steeds een stukje concreter hoe we kunnen bijdragen. Speerpunten in de ondersteuning zijn het versterken van de lokale economie, het vergroten van - de toegang tot - de woningmarkt en het bevorderen van kansengelijkheid. Op deze terreinen hebben we met de lokale partners al verschillende concrete acties ondernomen.

· We hebben bijgedragen aan de opening van Techgrounds in Zuidoost.

· In samenwerking met Zuid Oost City (de ondernemersvereniging) hebben we een bijeenkomst georganiseerd rond het thema Brede Welvaart en Zuidoost.

· In samenwerking met ABN AMRO is een ‘woonwinkel’ geopend waar starters op de woningmarkt informatie kunnen inwinnen en begeleid kunnen worden bij het kopen van een woning.

· In samenwerking met Rabo Hockey Foundation is een nieuwe hockeyvereniging ‘Amsterdam Dynamics’ opgestart. .

· Er loopt in 2023 een pilotproject waar een team van (deels lokale) ledenraadsleden nauw betrokken is bij maatschappelijke organisaties in Zuidoost, ‘de lokale dragers’, om hen sterker te maken en helpen met duurzaam groeien.

In het gat stappen

Maar ook bij ad-hoc hulpvragen in Zuidoost steken we de handen uit de mouwen. Stichting SES voorziet tweemaal per week 200 gezinnen in Venserpolder van voedselpakketten. Toen hun vaste leverancier gedeeltelijk wegviel, zat deze welzijnsorganisatie met de handen in het haar. Wat nu?

Rabobank Amsterdam is medeoprichter van Boeren voor Buren. Dit initiatief zorgt ervoor dat groente en fruit via korte ketens bij Amsterdammers met een kleine beurs terechtkomen. Boeren voor Buren kan dankzij een donatie uit het coöperatiefonds van Rabobank Amsterdam in het gat springen, totdat SES een permanentere oplossing heeft gevonden.

Lange termijn horizon

Als je je ergens aan verbonden hebt, dan moet je een lange adem hebben en echt een verschil willen maken. Growing a better world together, daar staat de Rabobank voor. Het krijgt steeds meer vorm in Amsterdam Zuidoost.